Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Bojka ima srpsko državljanstvo * O preporukama u ponedjeljak * Umjesto članova Vlade, optužili upravnika * Ne smiju na Brana i Delića, a hapse šampiona zbog lovačke municije * Djecu kidnapuju zbog trgovine organima * Izabrali najljepše
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Raško Konjević, funkcioner SDP-a:
– Izgleda je bivša rektroka Radmila Vojvodić u pravu kada kaže da je na sceni neprosvijećeni staljinizam. Djeluje mi da je onako rediteljski mislila na Milutina Simovića.

Vic Dana :)

Zašto žene ne igraju fudbal?
Zato što se ne mogu pojaviti 11 žena na istom mjestu u istoj odjeći.


Koji je omiljeni potez kineskog fudbalera?
- Dupli pas!


Mujo i Haso veliki fudbalski fanovi se dogovore da ko prvi umre dođe onom drugom u snu i javi mu da li se gore na nebu igra fudbal. Desilo se tako da Mujo prvi umre i kao što su se dogovorili jedno veče dolazi Hasu u snu da mu javi.
- Haso, imam jednu dobru i jednu lošu vijest - reče Mujo,
- Kaži prvo dobru - odgovara Haso.
- E pa ovako, dobra je ta da se gore na nebu fudbal igra još kako.
- Odlično, hajde mi reci sada lošu vijest.
- Jebi ga, braniš u nedjelju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-10-12 SPORNA NABAVKA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE OD 370.000 EURA
Simović Simović kupio vakcine bez javnog tendera Zanimljivo je da su ugovori sa „Veleteksom” potpisivani u jeku vakcinacije, odnosno kada je ministarstvo već bilo započelo taj posao, što znači da su vakcine imali prije potpisivanja potrebnih dokumenata
Dan - novi portal
Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja je bez ras­pi­si­va­nja jav­nog ten­de­ra od fir­me „Ve­le­teks” za 371.397 eura ku­pilo vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka. Ku­po­vi­na ve­te­ri­na­r­skih lje­ko­va is­pla­ni­ra­na je Pro­gra­mom oba­ve­znih mje­ra zdrav­stve­ne za­šti­te ži­vo­ti­nja u ovoj go­di­ni, ta­ko da je bi­lo do­volj­no vre­me­na da se ras­pi­še jav­ni po­ziv i even­tu­al­no do­bi­je jef­ti­ni­ja po­nu­da. Ugo­vo­re o ku­po­vi­ni na osno­vu pre­go­va­rač­kog po­stup­ka bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje pot­pi­sao je mi­ni­star Mi­lu­tin Si­mo­vić.
Za­ni­mlji­vo je da su ugo­vo­ri sa „Ve­le­tek­som” pot­pi­si­va­ni u je­ku vak­ci­na­ci­je, od­no­sno ka­da je mi­ni­star­stvo već bi­lo za­po­če­lo taj po­sao, što zna­či da su vak­ci­ne ima­li pri­je pot­pi­si­va­nja po­treb­nih do­ku­me­na­ta.
Pr­vi ugo­vor o ku­po­vi­ni vak­ci­na pot­pi­san je 24. apri­la ka­da su za 119.947 eura ku­plje­ne ta­ko­zva­ne mr­tve vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka za dvo­krat­nu vak­ci­na­ci­ju go­ve­da. Dru­gi ugo­vor vri­je­dan 251.450 eura sklo­pljen je 15. ma­ja i nji­me je do­go­vo­re­na is­po­ru­ka mr­tve vak­ci­ne pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka za jed­no­krat­nu vak­ci­na­ci­ju ova­ca. In­te­re­sant­no je da su pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost na­bav­ke i ugo­vo­re­na ci­je­na iden­tič­ne „u cent”.
Za­ko­nom o jav­nim na­bav­ka­ma pro­pi­sa­no je da se pre­go­va­rač­ki po­stu­pak bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja po­zi­va za jav­no nad­me­ta­nje pre­go­va­ra­njem mo­že spro­ve­sti u slu­ča­ju na­bav­ke ro­be, uslu­ga ili ustu­pa­nja iz­vo­đe­nja ra­do­va ka­da u naj­ma­nje dva otvo­re­na, od­no­sno ogra­ni­če­na po­stup­ka jav­ne na­bav­ke ni­je do­sta­vlje­na ni­jed­na is­prav­na po­nu­da, pod uslo­vom da pred­met jav­ne na­bav­ke i sa­dr­ži­na ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je ni­je­su bit­no iz­mi­je­nje­ni, u kom slu­ča­ju je na­ru­či­lac du­žan da u pre­go­va­rač­ki po­stu­pak uklju­či sve po­nu­đa­če ko­ji su do­sta­vi­li po­nu­du u otvo­re­nom, od­no­sno ogra­ni­če­nom po­stup­ku. Isti po­stu­pak mo­že se ko­ri­sti­ti ka­da zbog teh­nič­kih, od­no­sno umjet­nič­kih za­htje­va pred­me­ta jav­ne na­bav­ke ili iz raz­lo­ga ko­ji su po­ve­za­ni sa za­šti­tom is­klju­či­vih pra­va na­bav­ku mo­že da re­a­li­zu­je sa­mo od­re­đe­ni po­nu­đač.
Na por­ta­lu Upra­ve za jav­ne na­bav­ke ne­ma po­da­ta­ka da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja po­ku­ša­va­lo jav­nim po­zi­vom da na­đe naj­po­volj­ni­jeg po­nu­đa­ča ni­jed­nom, a ne dva pu­ta.
Za­ni­mlji­vo je još da je Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja 7. apri­la sa­op­šti­lo da su za­po­če­li ak­ci­ju vak­ci­na­ci­je go­ve­da pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka, a ugo­vor o ku­po­vi­ni vak­ci­na su sklo­pi­li 24. apri­la. Po tom ugo­vo­ru fir­ma „Ve­le­teks” je oba­ve­za­na da ugo­vo­re­nu na­bav­ku is­po­ru­či u ro­ku od 10 da­na od da­na po­rudž­bi­ne za sva­ku suk­ce­siv­nu na­rudž­bi­nu.
Ista si­tu­a­ci­ja je bi­la i sa vak­ci­na­ma za ov­ce. Mi­ni­star­stvo je 12. ma­ja sa­op­šti­lo da je po­če­la vak­ci­na­ci­ja ova­ca pro­tiv bo­le­sti pla­vi je­zik i to na ci­je­loj te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re. Ipak, ugo­vor je pot­pi­san tri da­na na­kon zva­nič­nog po­čet­ka vak­ci­na­ci­je i to 15. ma­ja.
M.S.


Da­ko­vić: U skladu sa zaključcima Vlade

Di­rek­to­ri­ca Upra­ve za bez­bjed­nost hra­ne, ve­te­ri­nu i fi­to­sa­ni­tar­ne po­slo­ve Ve­sna Da­ko­vić ka­za­la je „Da­nu” da su vak­ci­ne ko­je su na­ba­vlja­nje pro­tiv bo­le­sti pla­vog je­zi­ka, ku­po­va­ne u skla­du sa za­ključ­ci­ma Vla­de od 13. mar­ta ove go­di­ne, a ko­ji su do­ne­se­ni na osno­vu in­for­ma­ci­je o Pla­nu pre­ven­tiv­nih mje­ra za su­zbi­ja­nje bo­le­sti kvr­ga­ve ko­že i bo­le­sti pla­vog je­zi­ka u ovoj go­di­ni.
– U skla­du sa če­tvr­tom tač­kom za­klju­ča­ka, a zbog hit­no­sti spro­vo­đe­nja mje­re vak­ci­na­ci­je, Upra­va je da­la sa­gla­snost Mi­ni­star­stvu pre­go­va­rač­kog po­stup­ka bez pret­hod­nog ob­ja­vlji­va­nja. Sve re­gi­stro­va­ne ve­le­dro­ge­ri­je su do­bi­le za­htjev za po­nu­du – tvrdi Da­ko­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"