Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-08-23 KADETSKA LIGA CRNE GORE – 2. KOLO
Goleada na Starom aerodromu „Plavi” se osamili na čelu tabele
Dan - novi portal
Bu­duć­nost – Be­ra­ne 3:0 (0:0)
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Bran­ko Oda­lo­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Ra­čić u 48. i 75. i Osma­no­vić u 54. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ako­vić, Me­đe­do­vić (Be­ra­ne).
BU­DUĆ­NOST: Ra­du­lo­vić, Đu­ro­vić (od 46. Pre­le­vić), Kri­vo­ka­pić, Ni­ko­če­vić (od 78. Uk­ša­no­vić), Ra­čić, Bo­jo­vić (od 61. Vu­ko­tić), Osma­no­vić, Sti­je­po­vić (od 46. Ko­va­če­vić), Mr­va­lje­vić, Mi­lić (od 67. Br­ko­vić), Vuk­če­vić.
BE­RA­NE: Ako­vić, Mar­se­nić (od 78. Bu­ba­nja), Šu­nje­vić, Pe­šić (od 69. Si­mo­no­vić), Le­kić, Jan­ko­vić, Ti­ganj, Bu­lić, Me­đe­do­vić (od 46. La­zo­vić), Do­bra­ši­no­vić (od 59. Pe­šić), Uko­vić.
Bo­ljom igrom u dru­gom po­lu­vre­me­nu, ka­de­ti Bu­duć­no­sti sti­gli su do ubje­dlji­ve po­bje­de nad Be­ran­ci­ma. Ma­ti­ja Ra­čić je sa dva po­got­ka vo­dio „pla­ve” ka tri­jum­fu, a jed­nom se u stri­jel­ce upi­sao Ab­del Osma­no­vić. D.P.
Mla­dost – Su­tje­ska 3:3 (1:2)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: 70. Su­di­ja: Mi­loš Ja­bu­ča­nin (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ga­še­vić u 40. iz je­da­na­e­ster­ca, Tur­ko­vić u 77. i Ća­to­vić u 80+3. za Mla­dost, Ja­njić u 6, Bu­la­jić u 17. i Šo­fra­nac u 78. mi­nu­tu za Su­tje­sku. Žu­ti kar­to­ni: Tur­ko­vić (Mla­dost), Du­blje­vić, Mi­lo­vić (Su­tje­ska).
MLA­DOST: Jok­si­mo­vić, Šće­pa­no­vić, Vu­jo­vić (od 26. Mi­la­to­vić), Ma­raš, Po­po­vić, Ga­še­vić, Bu­la­to­vić (od 51. Va­sec­ki), Sta­ni­šić, Ća­to­vić, Ra­ko­če­vić (od 33. Tur­ko­vić), Adžić.
SU­TJE­SKA: Se­ku­lić, Ja­njić (od 70. Bo­jo­vić (od 80+3 Vu­ko­vić), Ra­do­je­vić, Mir­ko­vić, Pa­jo­vić (od 80. Du­blje­vić), Ba­bić, Đu­ka­no­vić, B. Du­blje­vić, Šo­fra­nac (od 80. Lje­ško­vić), Bu­la­jić, Mi­lo­vić.
Do­bar meč i šest go­lo­va vi­đe­no je u du­e­lu ka­de­ta Mla­do­sti i Su­tje­ske. Na kra­ju po­bjed­ni­ka ni­je bi­lo – 3:3. D.P.
Ze­ta – De­čić 3:0 (2:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško po­lje“. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Zo­ran Bac­ko­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Be­čić u 19, Zla­ti­ča­nin u 26. i Šu­škav­če­vić u 80+1. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Pe­pe­ljak (De­čić).
ZE­TA: Gr­bav­če­vić, Šu­škav­če­vić, Zla­ti­ča­nin (od 46. Šće­kić), Pe­jo­vić, Po­po­vić, Kr­sto­vić, Be­čić (od 68. Ku­ku­li­čić), Ra­do­vić (od 82. Pe­li­čić), Pe­ru­ni­čić, Tri­pu­no­vić (od 63. Bje­lo­br­ko­vić), Pa­jo­vić.
DE­ČIĆ: Kr­nić, Ko­ćić, Adžo­vić, Ra­mo­vić, Be­ga­naj (od 60. Goj­čaj), Kr­ka­no­vić (od 28. Đe­lje­vić), Pe­pe­ljak, Ljulj­đu­raj (od 60. Lu­ka­če­vić), Kne­že­vić (od 80. Al. Hak­ša­ba­no­vić), Ab. Hak­ša­ba­no­vić, Kru­šev­ci.
Ze­ta je u kom­šij­skom der­bi­ju la­ko i ubje­dlji­vo sa­vla­da­la De­čić. Mre­žu ri­va­la je u 19. mi­nu­tu na­čeo Da­ni­jel Be­čić, se­dam mi­nu­ta ka­sni­je Velj­ko Zla­ti­ča­nin je du­pli­rao pred­nost, a u sa­mom fi­ni­šu su­sre­ta Bla­žo Šu­škav­če­vić je po­tvr­dio tri­jumf svo­je eki­pe. D.P.
Iskra – Iga­lo 1:2 (0:1)
Sta­don: „Sta­ri rib­njak“. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Vla­di­mir Bje­li­ca (Nik­šić). Stri­jel­ci: Ša­le­tić u 65. iz je­da­na­e­ster­ca za Iga­lo, a Vu­ji­čić u 6. i Mi­šić u 80+5. mi­nu­tu za Iga­lo. Žu­ti kar­ton: Vu­či­nić (Iskra).
ISKRA: Vu­ljaj, L. Ra­du­lo­vić, Ja­džić, V. Ra­du­lo­vić (D. Ra­du­lo­vić), Ša­le­tić, Ga­jić (od 46. Bo­jat), Vu­ko­vić, Pe­ro­vić, Dra­gi­će­vić (od 72. Džu­ver), Vu­či­nić, Ko­lun­džić.
IGA­LO: Vu­jo­vić, Va­si­lje­vić, Go­ra­no­vić (od 57. Mi­šić), An­dri­ja­še­vić (od 65. La­zo­vić), Da­bo­vić, Ko­sać (od 74. Ku­bu­ro­vić), M. Ko­va­če­vić, Rad­mi­lo­vić (od 77. V. Ko­va­če­vić), Da­je­vić, Pe­ro­vić, Vu­ji­čić.
Iga­lo je do bo­do­va na go­sto­va­nju Iskri do­šlo u pe­tom mi­nu­tu na­dok­na­de vre­me­na, ka­da je mre­žu gol­ma­na Mar­ja­na Vu­lja­ja po­go­dio „re­zer­vi­sta“ Mi­tar Mi­šić. D.P.
Gr­balj – Bo­kelj 1:1 (1:1)
Sta­di­on: Gr­blja. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Bo­ško Či­ča­re­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Glu­šče­vić u 37. iz je­da­na­e­ster­ca za Gr­balj, a Po­po­vić u 6. mi­nu­tu za Bo­kelj. Žu­ti kar­to­ni: Pe­ri­čić, Kr­sto­vić (Gr­balj), Vor­faj (Bo­kelj).
GR­BALj: Ko­va­če­vić, Pen­da, Bo­ge­tić, Pe­ri­čić (od 80+1 Usko­ko­vić), Kr­sto­vić, Kri­vo­ka­pić (od 69. Pa­jo­vić), Ko­vi­nić (od 63. Ta­ba­ji­ca), Drob­njak, Glu­šče­vić, Pri­bi­lo­vić (od 65. Mr­šu­lja), Ste­še­vić.
BO­KELj: Kri­vo­ka­pić, Ča­vor, Ze­jak (od 27. Ra­de­vić), Gla­van, Vor­faj, Pe­ro­vić (od 64. Ka­že­ne­gra), Boj­ko­vić, Po­po­vić, Ste­še­vić (od 80+2 Vu­ja­čić), Ko­va­če­vić, Kne­že­vić.
U bo­kelj­skom der­bi­ja po­bjed­ni­ka ni­je bi­lo. Ko­to­ra­ni su po­ve­li u 6. mi­nu­tu go­lom Mom­či­la Po­po­vi­ća, a iz­jed­na­čio je Ni­ko­la Glu­šče­vić u fi­ni­šu pr­vog di­je­la po­got­kom iz je­da­na­e­ster­ca. D.P.
Mla­dost Lje­ško­po­lje – Mor­nar 0:2 (0:0)
Sta­don: „Sta­ri rib­njak“. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mi­ha­i­lo Mi­lo­še­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Dra­go­je­vić u 73. i Mi­lo­šev u 76. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Mi­lo­šev (Mor­nar).
MLA­DOST LjE­ŠKO­PO­LjE: Iva­no­vić, Lj. Pe­jo­vić, Ka­šće­lan (od 80. Šće­pa­no­vić), M. Pe­jo­vić, Mu­go­ša (od 62. Šće­kić), Sta­ni­šić (od 65. Pa­vli­će­vić), Pa­vi­će­vić (od 78. Vuk­če­vić), Đu­ka­no­vić, Ze­jak, Vu­ja­čić (od 79. Ra­du­si­no­vić).
MOR­NAR: Beg­zić, Bo­lje­vić, Vu­kić, Mi­lo­šev, Dra­go­je­vić, Jo­va­no­vić, Pe­ro­vić (od 79. Si­na­no­vić), Bre­ža­nin (od 82. Ra­ič­ko­vić), Me­do­je­vić (od 79. Ra­do­vić), Đu­ra­ško­vić (od 63. Da­če­vić), Du­ra­ko­vić (od 68. Mar­ti­no­vić).
Go­lo­vi­ma Ni­ko­le Dra­go­je­vi­ća i Ni­ko­le Mi­lo­še­va, po­stig­nu­tim u sa­mo fi­ni­šu me­ča, ka­de­ti Mor­na­ra su iz Pod­go­ri­ce od­ni­je­li kom­ple­tan pli­jen.
D.P.
Pe­tro­vac – Otrant Olim­pik 1:1 (1:1)
Sta­di­on: „Lu­go­vi”. Gle­da­la­ca: 25. Su­di­ja: Vla­di­mir Mi­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Đu­ka­no­vić u 37. za Pe­tro­vac, a Goj­nić u 14. mi­nu­tu za Otrant Olim­pik. Žu­ti kar­ton: Raj­ko­vić (Pe­tro­vac).
PE­TRO­VAC: Bo­lje­vić, Pe­ro­vić, Alek­sić, Ra­du­lo­vić, Ka­žić, Jo­ko­vić, Đu­ka­no­vić, Raj­ko­vić (od 80. Dar­ma­no­vić), Jo­ša­no­vić (od 66. Bo­žo­vić), Der­vi­še­vić, Sti­je­po­vić.
OTRANT OLIM­PIK: Man­džu­kić, Lo­lo­vić, Ka­le­zić, Lu­kić, Goj­nić, Ta­fić, Fi­cić, E. Kur­to­vić, Lja­mo­vić, D. Kur­to­vić, R. Kur­to­vić.
U der­bi­ju ju­ga, Pe­tro­vac i Otrant Olim­pik su igra­li bez po­bjed­ni­ka – 1:1.
Ru­dar – Kom Euro­zoks 2:2 (0:0)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 70. Su­di­ja: De­jan Cim­ba­lje­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Fu­štić u 60. i 77. za Ru­dar, a Vla­ho­vić u 73. i 80+1. mi­nu­tu za Kom. Žu­ti kar­to­ni: Ma­ro­vić, Vla­ho­vić (Kom Euro­zoks).
RU­DAR: Kne­že­vić, Baj­če­tić (od 80+2. Ci­gu­ljin), Ra­o­nić, Kr­sto­ni­je­vić (od 80+2 Ka­sa­li­ca), Da­mja­no­vić, Vo­ji­no­vić, Sta­ro­vlah, Vla­o­vić, Dra­gaš (od 37. Pu­po­vić), Pa­li­brk, Fu­štić.
KOM EURO­ZOKS: Ra­do­še­vić, Bo­žo­vić, Ta­dić, Ra­de­no­vić, Mar­ko­vić, Ma­ro­vić, Vla­ho­vić, Dra­ško­vić, Vuk­če­vić (od 79. Bu­ško­vić), Raj­ko­vić, Bu­la­to­vić (od 69. Sa­vo­vić).
Za­ni­mljiv meč vi­đen je pod Go­lu­bi­njom. Plje­vlja­ci su dva pu­ta vo­di­li, ali su Zla­ti­ča­ni uspi­je­va­li da stig­nu pred­nost i da na kra­ju osvo­je bod.M.P.


Re­zul­ta­ti 2. ko­la: Iskra–Iga­lo 1:2, Bu­duć­nost–Be­ra­ne 3:0, Ze­ta–De­čić 3:0, Mla­dost–Su­tje­ska 3:3, Gr­balj–Bo­kelj 1:1, Mla­dost Lj. – Mor­nar 0:2, Pe­tro­vac – Otrant Olim­pik 1:1, Ru­dar – Kom Euro­zoks 2:2.
Ta­be­la
1. Bu­duć­nost 2 2 0 0 7:0 6
2. Su­tje­ska 2 1 1 0 7:3 4
3. Mla­dost 2 1 1 0 6:3 4
4. Bo­kelj 2 1 1 0 3:1 4
5. Ru­dar 2 1 1 0 5:3 4
6. Kom Euro­zoks 2 1 1 0 4:3 4
7. Mor­nar 2 1 0 1 3:2 3
8. Iga­lo 2 1 0 1 2:2 3
9. Iskra 2 1 0 1 3:3 3
10. Ze­ta 2 1 0 1 3:4 3
11. Be­ra­ne 2 1 0 1 1:3 3
12. Gr­balj 2 0 1 1 2:3 1
13. Otrant Olim­pik 2 0 1 1 2:4 1
14. Pe­tro­vac 2 0 1 1 1:5 1
15. Mla­dost Lj. 2 0 0 2 0:4 0
16. De­čić 2 0 0 2 0:6 0
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Su­tje­ska–Ze­ta, Be­ra­ne–Iskra, Kom Euro­zoks – Pe­tro­vac, Bo­kelj–Ru­dar, De­čić–Bu­duć­nost, Iga­lo – Mla­dost Lje­ško­po­lje, Mor­nar–Gr­balj, Otrant Olim­pik – Mla­dost.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"