Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Banović krio Srđanovog ubicu * SDP ima predsjedničkog kandidata * Trojicu „Delija” pretukli bejzbolkama * Aco godišnje zaradi stotine hiljada od državnih obveznica * Banović krio Srđanovog ubicu * Rad oslobađa * Čuš
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Budimir Aleksić, funkcioner Demokratskog fronta:
– Podrška Kosovu u Unesko bio bi klasičan neprijateljski akt prema Srbiji i pogotovo prema onoj Crnoj Gori koju mi predstavljamo, a koja je u vrijeme dinastije Petrovića dominantno stvarana na kosovskoj epopeji.

Vic Dana :)

Ulaze Mujo i Suljo u salon na Divljem zapadu.
- Vidiš onoga u šeširu – pita Mujo.
- Svi su u šeširima – odgovara Suljo.
- Vidiš onog sa pištoljem...
- Svi su sa pištoljima.
Razljućen, Mujo ustane i pobije cijelu kafanu, ostavi samo jednog u ćošku...
Mujo:
- Vidiš onoga što je ostao živ...
Suljo:
- Vidim...
Mujo:
- E, on me strašno nervira!!!

Zašto plavuša ne pravi sok iz kesice?
Pa aj’ ti sipaj litar vode u kesicu!

Pita unuk narkoman babu:
- Baba, jesi li vidjela neke tabletice po sobi?
A baba sva uzrujana reče:
- Pusti sine sad tabletice, jesi li ti vidio one zmajeve u kuhinji?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-08-22 UDRUŽENJE MANJINSKIH AKCIONARA EPCG TRAŽI OD VLADE DA ISKORISTI PUT OPCIJU
Raskinite sa A2A i odustajemo od tužbi Predsjednik Udruženja manjinskih akcionara EPCG Vasilije Miličković istakao je da Vlada treba da iskoristi put opciju i da odmah isplati A2A avansno uz određeni diskont. Ukoliko to uradi, akcionari će odustati od krivičnih prijava i tužbi protiv A2A, i tražiti da se odblokiraju akcije, obustave potjernice i da se odustane od zahtjeva za povraćaj petnaestak miliona otetih na račun lažnih konsultantskih usluga
Dan - novi portal
Spo­ra­zum Vla­de i A2A o iz­la­sku Ita­li­ja­na iz Elek­tro­pri­vre­de (EPCG) mo­že bi­ti ko­ri­stan sa­mo u slu­ča­ju in­stant ras­ki­da, oci­je­nio je pred­sjed­nik Udru­že­nja ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra EPCG Va­si­li­je Mi­lič­ko­vić. On je ka­zao da bi Vla­da 250 mi­li­o­na eura za 41,7 od­sto ak­ci­ja A2A u EPCG tre­ba­lo da is­pla­ti avan­sno i da za to do­bi­je od­re­đe­ni dis­kont, a ne ka­ko je pred­vi­đe­no u se­dam go­di­šnjih ra­ta.
– Kad smo se upo­zna­li sa put op­ci­jom, ko­ja tra­je do 1. ok­to­bra, uko­li­ko je ne za­ko­če SDT Mi­li­vo­je Kat­nić i Vi­je­će Vi­šeg su­da, na­še Udru­že­nje je po pr­vi put po­dr­ža­lo od­lu­ku Vla­de kao ko­ri­snu i mu­dru. Jer je „ne­pri­rod­nom part­ner­stvu Vla­de i A2A” do­šao kraj. Taj spo­ra­zum mo­že bi­ti obo­stra­no ko­ri­stan sa­mo u slu­ča­ju in­stant ras­ki­da ugo­vo­ra – avan­snim pla­ća­njem cje­lo­kup­nog do­go­vo­re­nog iz­no­sa uz dis­kont – ka­zao je Mi­lič­ko­vić i do­dao da će u tom slu­ča­ju i oni da­ti svoj do­pri­nos.
– Od­u­sta­će­mo od svih kri­vič­nih pri­ja­va i tu­žbi pro­tiv A2A – po­ru­čio je on.
U tom slu­ča­ju, ka­ko je na­gla­sio, zah­ti­je­va­li bi­smo od Kat­ni­ća i Vi­je­ća Vi­šeg su­da da ob­u­sta­ve blo­ka­du 41,7 od­sto ak­ci­ja A2A u EPCG, da ob­u­sta­ve in­ter­po­lo­vu po­tjer­ni­cu po na­šoj pri­ja­vi za Ita­li­ja­ni­ma iz A2A i da se od­u­sta­ne od za­htje­va za po­vra­ćaj pet­na­e­stak mi­li­o­na eura ote­tih od EPCG na ime la­žnih kon­sul­tant­skih uslu­ga A2A i Be­in iz Mi­la­na.
– Od mi­ni­star­ke Se­ku­lić jav­no tra­ži­mo da po­dr­ži svih pet ta­ča­ka u pri­log spo­ra­zum­nog ras­ki­da, na­gla­ša­va­mo in­stant ras­ki­da ugo­vo­ra, za do­bro­bit A2A, nas ak­ci­o­na­ra i gra­đa­na. Ne do­đe li do in­stant ras­ki­da ugo­vo­ra do kra­ja ove go­di­ne, mi­ni­star­ko, mi će­mo vas pro­gla­si­ti glav­nim kriv­cem za even­tu­al­ni eko­nom­ski i fi­nan­sij­ski su­no­vrat Cr­ne Go­re. Ovo shva­ti­te kao ozbilj­no upo­zo­re­nje, u kraj­njem slu­ča­ju i kao pri­jet­nju, da će­mo Vas prav­no pro­ga­nja­ti i sud­ski pro­ce­su­i­ra­ti, jer se ko­nač­no mo­ra od­go­va­ra­ti za ja­va­šluk, ne­rad i ne­zna­nje sa ta­ko vi­so­kih funk­ci­ja, a što ste vi po­ka­za­li ovim in­te­vju­om – re­kao je Mi­lič­ko­vić.
On je re­a­go­vao na­kon ju­če­ra­šnjeg in­ter­vjua mi­ni­star­ke eko­no­mi­je Dra­gi­ce Se­ku­lić za „Dan” i ka­zao da nje­ni na­vo­di po de­fi­ni­ci­ji pred­sta­vlja­ju dr­žav­ni udar. Mi­ni­star­ka je, iz­me­đu osta­log, re­kla da ak­ci­je A2A mo­gu ot­ku­pi­ti nov­cem ko­ji EPCG ima na ra­ču­ni­ma, da po­sto­ji mo­guć­nost da na­đu no­vog part­ne­ra umje­sto A2A, te da pla­ni­ra­ju da spo­je Rud­nik uglja Plje­vlja (RUP) i EPCG.
– Pro­sto smo šo­ki­ra­ni ovom ne­dr­žav­nič­kom, ne­struč­nom, ne­za­ko­ni­tom i kraj­nje neo­d­go­vor­nom iz­ja­vom mi­ni­star­ke Se­ku­lić. Ne mo­že ona svo­ju ne­struč­nost, ne­is­ku­stvo i ne­zna­nje bra­ni­ti ne­zna­ve­no­šću i na­iv­no­šću i ovaj in­ter­vju uru­ša­va sva­ku na­du za bo­lju bu­duć­nost na­šeg po­tom­stva. Umje­sto da sa A2A po­štu­je pot­pi­sa­ni spo­ra­zum, da in­si­sti­ra na in­stant ras­ki­du ugo­vo­ra do kra­ja go­di­ne, da se A2A avan­sno is­pla­ti, ona vri­je­đa i pro­gla­ša­va ih lu­da­ci­ma. Pri­je­ti na­ma ak­ci­o­na­ri­ma i gra­đa­ni­ma i po­mje­ra nam mo­zak uli­je­vo – iz­ja­vio je Mi­lič­ko­vić.
Mi­lič­ko­vić je pi­tao mi­ni­star­ku oda­kle joj pra­vo da ga­zi Ustav i za­ko­ne Cr­ne Go­re, te oda­kle joj to­li­ka moć, s ob­zi­rom na to da je tek ne­ko­li­ko mje­se­ci mi­ni­star­ka.
– Oda­kle vam to­li­ka dr­skost i ba­ha­tost za ovo­li­kim ne­za­ko­ni­tim i ne­do­zvo­lje­nim po­na­ša­njem? Oda­kle vam pra­vo da za­vla­či­te ru­ku u tu­đe dže­po­ve, i da ras­po­la­že­te na­šim pa­ra­ma i sud­bi­na­ma? Pri­prav­nič­ki staž ko­ji oba­vlja­te kao mi­ni­star­ka, neo­do­lji­vo pod­sje­ća na pri­prav­nič­ko vla­da­nje Mi­la i Mo­ma de­ve­de­se­tih go­di­na, na „pri­prav­nič­ki cu­na­mi”, ko­ji je uga­sio na sto­ti­ne pred­u­ze­ća i de­se­ti­ne hi­lja­da rad­nih mje­sta. Vi ste mi­ni­str­ka kon­ti­nu­i­te­ta te vla­da­vi­ne – za­klju­čio je Mi­lič­ko­vić.
D.M.

Je­di­ni pod­no­si­li pri­ja­ve

Mi­lič­ko­vić je pod­sje­tio Se­ku­li­će­vu da su ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri je­di­ni du­go­go­di­šnji ini­ci­ja­to­ri i pod­no­si­o­ci kri­vič­nih pri­ja­va i tu­žbi pro­tiv ne­za­ko­ni­tog po­na­ša­nja i pljač­ke EPCG od stra­ne A2A.
– Po na­šim kri­vič­nim pri­ja­va­ma hap­še­ni su nji­ho­vi me­na­dže­ri i za En­ri­kom Ma­ler­bom i Ma­si­mom Sa­lom je ras­pi­sa­na in­te­r­po­lo­va po­tjer­ni­ca. Je­di­ni smo i ko­ji su se su­prot­sta­vi­li po­ku­ša­ju pljač­ke A2A pro­da­jom ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja Plje­vlja (RUP) ko­ja je u to­ku – re­kao je Mi­lič­ko­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"