Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-07 TUŽILAŠTVO POKRENULO IZVIĐAJ ZBOG NEZAKONITE PRODAJE OMANSKOJ FIRMI PREKO 5.000 KVADRATA U CENTRU BUDVE
Kuljača i Rađenović Lažnim papirima ojadili Opštinu za 4,3 miliona Tužilaštvo iz Opštine Budva uzelo svu dokumentaciju o tome kako je zemlja koju su naslednici porodice Anzulović iz Budve poslije sudskog spora preuzeli od Opštine, prodata za 4,3 miliona eura firmi iz Omana Kupoprodajni ugovor, koji „Dan” objavljuje, pokazuje da su stari vlasnici isplaćeni 1958. godine i da njihovi naslednici nijesu imali pravo na povraćaj zemlje
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo iz­u­ze­lo je iz bu­dvan­ske op­šti­ne svu do­ku­men­ta­ci­ju o sud­skom spo­ru i pre­no­su pra­va vla­sni­štva nad pre­ko 5.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta u cen­tru Bu­dve, zbog sum­nje da je u tom po­slu Op­šti­ni na­ni­je­ta šte­ta od 4,3 mi­li­o­na eura. U pi­ta­nju je ze­mlja ko­ju su na­sled­ni­ci po­ro­di­ce An­zu­lo­vić iz Bu­dve na­kon sud­skog spo­ra pre­u­ze­li od Op­šti­ne, a po­tom je za 4,3 mi­li­o­na eura pro­da­li fir­mi iz Oma­na.
Op­šti­na Bu­dva, ko­ju su u vri­je­me ka­da su biv­ši vla­sni­ci vra­ti­li ze­mlju vo­di­li Raj­ko Ku­lja­ča i La­zar Ra­đe­no­vić, svje­sno je pre­pu­sti­la da se tu­žba ko­ju su biv­ši vla­sni­ci po­kre­nu­li da bi vra­ti­li atrak­ti­van plac, za­vr­ši ne­po­volj­no po nju. Na­i­me, ne sa­mo što se pred­stav­nik Op­šti­ne ni­je po­ja­vio na glav­noj ras­pra­vi u ko­tor­skom su­du (gdje je po­stu­pak vo­đen) i što na pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du ni­je ni bi­lo žal­be, već je Op­šti­na pro­pu­sti­la da uvr­sti ključ­ni do­kaz – da je ze­mlja ko­ju su su tu­ži­o­ci tra­ži­li nji­ho­vim pre­ci­ma ured­no pla­će­na. Ku­po­pro­daj­ni ugo­vor, do ko­ga je „Dan” do­šao, do­ka­zu­je da su sta­ri vla­sni­ci is­pla­će­ni 1958. go­di­ne, i to u iz­no­su od 2,2 mi­li­o­na sta­rih di­na­ra.
Po­ro­di­ca An­zu­lo­vić iz Bu­dve pro­da­la je 1958. go­di­ne Ze­mljo­rad­nič­koj za­dru­zi „Vu­ki­ca Mi­tro­vić” ze­mlji­šte ko­je se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni Ja­dran­skog saj­ma, a ku­po­pro­daj­ni ugo­vor, na osno­vu ko­ga su pro­dav­ci is­pla­će­ni, za­klju­čen je po­la go­di­ne pri­je stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o na­ci­o­na­li­za­ci­ji. Po­što je taj za­kon stu­pio na sna­gu ze­mlji­šte je po­sta­lo dru­štve­na svo­ji­na, a ze­mljo­rad­nič­ka za­dru­ga je uknji­že­na kao ko­ri­snik.
Ze­mlji­šte su za­dru­zi pro­da­li ta­da­šnji su­vla­sni­ci An­ti­ca, Bra­ni­sla­va i Bo­ri­ca An­zu­lo­vić, Bra­na M. Zam­be­lić i Boj­ka Mi­he.
Me­đu­tim, na­sled­ni­ci su tra­ži­li da im se to vra­ti, tvr­de­ći da je dr­ža­va mi­mo za­ko­na pre­u­ze­la ze­mlji­šte nji­ho­vih pre­da­ka. Usli­je­dio je sud­ski spor, pa je pre­su­dom Osnov­nog su­da u Ko­to­ru 13. ju­na 2008. go­di­ne, ze­mlji­šte vra­će­no na­sled­ni­ci­ma ra­ni­jih vla­sni­ka ze­mlji­šta. To su Sve­tla­na Ču­kvas, Ta­ma­ra Vintl, Ro­bert i Pol Mi­ke­li, kao i Igor An­te­lje­vić iz Bu­dve. Njih je u sud­skom spo­ru pro­tiv Op­šti­ne Bu­dva za­stu­pa­la advo­kat Bran­ka Vuk­sa­no­vić.
Pre­su­dom ko­ju je do­nio u ju­nu 2008. go­di­ne su­di­ja Ran­ko Šće­kić kon­sta­to­va­no je da ne po­sto­ji prav­ni osnov za upis pra­va ko­ri­šće­nja u ko­rist Op­šti­ne Bu­dva na spor­nom ze­mlji­štu, te je ono vra­će­no tu­ži­o­ci­ma. Tom pre­su­dom je utvr­đe­no pra­vo su­ko­ri­šće­nja tu­ži­la­ca na dje­lo­vi­ma da­na­šnjih ka­ta­star­skih par­ce­la ukup­ne po­vr­ši­ne 5.275 me­ta­ra kva­drat­nih kao prav­nim sled­be­ni­ci­ma, po osno­vu na­sle­đi­va­nja po jed­ne pe­ti­ne di­je­la spor­nog ze­mlji­šta, u sta­rom ka­ta­stru ozna­če­nom kao če­sti­ce zgra­de 296 i če­sti­ce ze­mlji­šta 646/26 i 646/27.
Me­đu­tim, „Dan” je do­šao do do­ka­za da su sta­ri vla­sni­ci is­pla­će­ni 1958. go­di­ne, i to u iz­no­su od 2,2 mi­li­o­na sta­rih di­na­ra, od­no­sno po 440 hi­lja­da di­na­ra sva­ki od njih po­je­di­nač­no.
U kri­vič­noj pri­ja­vi, ko­ju je svo­je­vre­me­no pod­nio ne­ka­da­šnji pot­pred­sjed­nik Vla­de iz re­da opo­zi­ci­je Mi­lo­rad Vu­jo­vić, na­vo­di se da je pre­su­da ko­tor­skog su­da 2008. godi­ne do­ni­je­ta na osno­vu ne­tač­nih kon­sta­ta­ci­ja, gdje se kao ključ­no na­vo­di da je Op­šti­na svje­sno se­bi na­pra­vi­la šte­tu jer ni­je in­si­sti­ra­la da joj se osta­vi pra­vo ko­ri­šće­nja, iako je ze­mlja pla­će­na. Na pre­su­du ko­tor­skog su­da, Op­šti­na Bu­dva se ni­je ni ža­li­la, što ja­sno uka­zu­je da je u pi­ta­nju bio una­pri­jed smi­šljen plan da se pre­ko 5.000 kva­dra­ta na su­per­a­trak­tiv­noj lo­ka­ci­ji u me­tro­po­li tu­ri­zma otu­đi od dr­ža­ve.
M.V.


Ze­mlju pro­da­li dvi­je go­di­ne po­sli­je pre­su­de

Do­ku­men­ta­ci­ja u ko­ju je „Dan” imao uvid po­ka­zu­je da su na­sled­ni­ci ra­ni­jih vla­sni­ka spor­nog ze­mlji­šta kod Ja­dran­skog sa­ja­ma – Sve­tla­na Ču­kvas, Ta­ma­ra Vintl, Ro­bert i Pol Mi­ke­li, kao i Igor An­te­lje­vić – pro­da­li ga fir­mi iz Oma­na. U ja­nu­a­ru 2010. go­di­ne, dvi­je go­di­ne na­kon pre­su­de, oni su ovo ze­mlji­šte pro­da­li fir­mi Oman in­ter­ne­še­nal di­ve­lop­ment end in­vest­ment (OMIN­VEST) za 4,3 mi­li­o­na eura. Ku­pac je, za­tim, to ze­mlji­šte pre­nio na kom­pa­ni­ju Bu­dva bič pro­per­ti­es, sa sje­di­štem u Pod­go­ri­ci, u ko­joj se, pre­ma po­da­ci­ma Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta kao osni­vač na­vo­di Al Ja­bal In­vest­ments LLC Ru­vi – Sul­ta­nat Oman.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"