Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-08-04 SKANDALOZNO: DOPIS MILANA ROĆENA POKAZUJE KAKO SE NA SUMNJIV NAČIN DOLAZI DO CRNOGORSKOG PASOŠA
Dopis Roćena Kalamperoviću „Jusufe, završi državljanstvo, molio me ministar” Jusufe, meni se čini da se ovdje može izaći u susret. Uzrok ove prepiske je MIP Egipta, lično me molio da joj izađemo u susret, naveo je Roćen u dopisu Kalamperoviću u kome traži da se Rem Ahmed Ahmed Kader iz Kaira omogući sticanje crnogorskog državljanstva
Dan - novi portal
Do­pis biv­šeg še­fa cr­no­gor­ske di­plo­ma­ti­je Mi­la­na Ro­će­na, upu­ćen ra­ni­je mi­ni­stru unu­tra­šnjih po­slo­va Ju­su­fu Ka­lam­pe­ro­vi­ću, po­ka­zu­je ka­ko se na sum­njiv na­čin do­la­zi do cr­no­gor­skog pa­so­ša. Skan­da­lo­zan do­pis, u ko­ji je „Dan” imao uvid, ti­če se egi­pat­ske dr­ža­vljan­ke Rem Ah­med Ah­med Ka­der, ko­ja je po­ri­je­klom iz Cr­ne Go­re.
Ro­ćen u ne­for­mal­nom do­pi­su od av­gu­sta 2008. go­di­ne in­si­sti­ra od Ka­lam­pe­ro­vi­ća da odo­bri za­htjev za dr­ža­vljan­stvo, jer ga je lič­no mo­lio šef egip­ta­ske di­plo­ma­ti­je.
– Ju­su­fe, me­ni se či­ni da se ov­dje mo­že iza­ći u su­sret. Uzork ove pre­pi­ske je MIP Egip­ta, lič­no me mo­lio da joj iza­đe­mo u su­sret – na­veo je Ro­ćen u do­pi­su Ka­lam­pe­ro­vi­ću, do­da­ju­ći „tvo­ji su ovo već po­gle­da­li, ali ne bi lo­še bi­lo da se i ti uklju­čiš”.
– Da bi se do­ni­je­lo ne­ko rje­še­nje, pri­je­mom, ili ka­ko se već to zo­ve. Ja mi­slim da ti to mo­žeš za­vr­ši­ti – re­kao je, iz­me­đu osta­log, Ro­ćen.
MUP je u av­gu­stu 2008. go­di­ne do­nio rje­še­nje ko­jim se Rem Ah­med Ah­med Ka­der pri­ma u cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, a uz ko­pi­ju tog rje­še­nja mo­že se vi­dje­ti i Ro­će­nov ne­for­mal­ni do­pis.
U rje­še­nju o pri­je­mu u cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo na­vo­di se da je Rem Ah­med Ah­med Ka­de, pre­ko am­ba­sa­de Sr­bi­je u Egip­tu, tra­ži­la pri­jem u cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Ob­ja­šnje­no je da je ona kćer­ka Ol­ge Po­po­vić, ko­ja je kći Mar­ka Po­po­vi­ća iz Ko­to­ra. Ona se uda­la za Ah­me­da Esa­vi Ka­de­ra, i sa njim ima kćer­ku Rem. Nji­hov ro­đak je Ah­med Ab­dul Ghe­a­ta, mi­ni­star spolj­nih po­slo­va Egip­ta, ko­ji je i mo­lio Ro­će­na da se stvar uzme u pro­ce­du­ru i bu­de po­volj­no ri­je­še­na po pod­no­si­o­ca za­htje­va.
MUP Cr­ne Go­re u rje­še­nju na­vo­di i da su nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni do­bi­li po­tvr­du da je Ol­gin otac ro­đen u Cr­noj Go­ri, što je bio još je­dan do­kaz u pri­log od­lu­ci da se omo­gu­ći sti­ca­nje cr­no­gor­skog dr­ža­vljan­stva.
Rem Ah­med Ah­med Ka­der je bio dio gru­pe od 26 li­ca ko­ja su na vr­lo ču­dan na­čin ste­kla pa­soš Cr­ne Go­re. Me­đu nji­ma su ne­ka­da­šnja pot­pred­sjed­ni­ca cr­no­gor­ske vla­de Gor­da­na Đu­ro­vić, Švaj­ca­rac Fre­de­rik Pa­ul­sen, po­ri­je­klom iz Cr­ne Go­re, Rem Ah­med Ah­med Ka­der iz Ka­i­ra, a na pred­log ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća dr­ža­vljan­stvo je do­bio ne­ka­da­šnji am­ba­sa­dor SRJ u Va­ti­ka­nu Doj­či­lo Ma­slo­va­rić. Ubje­dlji­vo naj­sum­nji­vi­ji je slu­čaj biv­šeg pre­mi­je­ra Taj­lan­da Tak­si­na Ši­na­va­tre, ko­ji je u ma­tič­noj dr­ža­vi osu­đen za ko­rup­ci­ju, ali je do­bio pa­soš Cr­ne Go­re.
Ko­li­ko je ha­o­tič­no sta­nje po pi­ta­nju pri­je­ma u dr­ža­vljan­stvo Cr­ne Go­re po­ka­zu­je to što je pro­fe­sor na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu cr­no­gor­skog uni­ver­zi­te­ta Gor­da­na Đu­ro­vić sko­ro dvi­je i po go­di­ne oba­vlja­la du­žnost pot­pred­sjed­ni­ka Vla­de Cr­ne Go­re, a da ni­je ima­la cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Pre­ma nje­noj zva­nič­noj bi­o­gra­fi­ji, ob­ja­vlje­noj na zva­nič­nom in­ter­net saj­tu Eko­nom­skog fa­kul­te­ta, Đu­ro­vi­će­va je bi­la mi­ni­star za eko­nom­ske od­no­se sa ino­stran­stvom i evrop­ske in­te­gra­ci­je u Vla­di Cr­ne Go­re od 15. fe­bru­a­ra 2004. go­di­ne do 9. no­vem­bra 2006. go­di­ne. Pot­pred­sjed­nik za evrop­ske in­te­gra­ci­je u Vla­di Cr­ne Go­re po­sta­la je 10. no­vem­bra 2006. go­di­ne do 9. ju­na 2009. go­di­ne.
Za mi­ni­stra za evrop­ske in­te­gra­ci­je u Vla­di Cr­ne Go­re ime­no­va­na je zva­nič­no 10. ju­na 2009. go­di­ne, a tu funk­ci­ju je na­pu­sti­la 29. de­cem­bra 2010. go­di­ne.
Pre­ma do­ku­men­ta­ci­ji u ko­ju je „Dan” imao uvid, od­lu­kom MUP-a 27. no­vem­bra 2008. go­di­ne do­ni­je­to je rje­še­nje či­ji je broj UP I-211 / 08-5590 / 1, ko­jim se Gor­da­na Đu­ro­vić pri­ma u cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo.M.V.


Od­lu­ke pod lu­pom tu­ži­la­štva

Kri­vič­nu pri­ja­vu po­vo­dom ne­za­ko­ni­te do­dje­le 82 po­ča­sna dr­ža­vljan­stva Cr­ne Go­re ra­ni­je su pod­ni­je­li iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje. Iz CGO su pod­no­še­nje te pri­ja­ve obra­zlo­ži­li ti­me da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su od­go­vor­na li­ca u MUP-u pri­je pro­lje­ća 2016. go­di­ne po­či­ni­la te­ška kr­še­nja Za­ko­na o dr­ža­vljan­stvu.
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ni­je sa­op­šte­no da li je pri­ja­va od­ba­če­na ili još tra­je is­tra­žni po­stu­pak.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"