Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2017-08-07 SRBIJA UZVRATILA NA TRGOVINSKI RAT KOJI JE OTPOČELA HRVATSKA Odgovor štetniji od blokade
Dan - novi portal
Sr­bi­ja je od ju­če, po­red vo­ća i po­vr­ća, ri­go­ro­znim kon­tro­la­ma pod­vr­gla i sve dru­ge pro­iz­vo­de iz Hr­vat­ske, zbog če­ga ih ne­će bi­ti na tr­ži­štu u na­red­nih 30 da­na, ko­li­ko tra­je ta pro­ce­du­ra. Upra­va ca­ri­na je do­bi­la za­da­tak da po­red fi­to­sa­ni­tar­nih i ve­te­ri­nar­skih pro­vje­ra ra­di i la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze svih pro­iz­vo­da, pa je zbog du­ži­ne okon­ča­nja nji­ho­vih pro­vje­ra, a to je mje­sec da­na, iz­vje­sno da mno­gi pro­iz­vo­di ne­će za­vr­ši­ti na ra­fo­vi­ma, već na ne­koj od de­po­ni­ja. To je od­go­vor srp­skih vla­sti na od­lu­ku hr­vat­skog mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de, ko­je je 15. ju­la po­ve­ća­lo uvo­znu tak­su za 22 pu­ta na vo­će i po­vr­će ko­je do­la­zi iz ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce EU. Ova­kva re­ak­ci­ja Sr­bi­je će mno­go za­bo­le­ti Hr­va­te. Nji­ho­vi pri­vred­ni­ci, ka­žu u ca­ri­ni, in­ten­ziv­no zo­vu i tra­že na­čin ka­ko da im ne pro­pad­ne ro­ba, ali lop­ta je u nji­ho­vom igra­li­štu. Na­red­nih da­na se oče­ku­je da se Evrop­ska ko­mi­si­ja ogla­si. Iz­vor iz Upra­ve ca­ri­na na­vo­di da Hr­vat­ska kao da je na­mjer­no ot­po­če­la ovaj eko­nom­ski rat, ko­ji ne­će ni­kom do­bra do­ni­je­ti. Sce­na­rio od­go­vo­ra Sr­bi­je na­pra­vljen u mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de pri­mje­nji­va­će se sve dok se ne ogla­si Evrop­ska ko­mi­si­ja, od­no­sno ne su­spen­du­je hr­vat­sku mje­ru, ko­ja je su­prot­na Spo­ra­zu­mu o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju (SSP). U upra­vi ca­ri­na ka­žu da je ovo vr­lo sup­til­na kon­tra­mje­ra pre­ma Hr­va­ti­ma, ko­ja ni­je su­prot­na SSP, a ko­ja će na­ne­ti ne­sa­gle­di­ve šte­te na­šim su­se­di­ma. Ona je od­go­vor na od­lu­ku Hr­vat­ske o van­ca­rin­skim ba­ri­je­ra­ma za uvoz po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­da iz Sr­bi­je i dru­gih ze­ma­lja ko­je ni­su čla­ni­ce EU mo­gla bi, još jed­nom, da re­zul­ti­ra uvo­dom kon­tra­mje­ra. Za mi­ni­stra tr­go­vi­ne Sr­bi­je Ra­si­ma Lja­ji­ća ja­sno je da Hr­vat­ska tom od­lu­kom kr­ši Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju (SSP) ko­ji Sr­bi­ja ima s EU.
– Ne že­li­mo ni­ka­kav tr­go­vin­ski su­kob sa Hr­vat­skom, mi smo da­nas za­tra­ži­li uko­li­ko po­sto­ji sprem­nost sa nji­ho­ve stra­ne da sjed­ne­mo da raz­go­va­ra­mo o mje­ra­ma ko­je su uve­de­ne. Ne že­li­mo da re­ci­proč­nim mje­ra­ma ula­zi­mo u su­kob ka­kav smo ima­li pri­je dvi­je go­di­ne, taj su­kob ni­je u in­te­re­su pri­vred­ni­ka ni u Hr­vat­skoj, ni ov­dje u Sr­bi­ji. Mi smo sprem­ni sju­tra da ode­mo u Za­greb ako po­sto­ji mi­ni­mal­na sprem­nost da raz­go­va­ra­mo pri­je ne­go što će­mo od­go­vo­ri­ti re­ci­proč­nim mje­ra­ma, iz­ja­vio je Lja­jić. Upra­vo ne­po­vo­ljan po­lo­žaj bri­ne Pri­vred­nu ko­mo­ru Sr­bi­je, šte­ta, ne sa­mo po Sr­bi­ju, već i okol­ne ze­mlje sa ko­ji­ma pri­pre­ma za­jed­nič­ki do­ku­ment ko­ji će upu­ti­ti hr­vat­skoj vla­di.
– Pre­vi­še su na­še pri­vre­de uve­za­ne da to ka­da ura­di­te ne ose­te kom­pa­ni­je u Hr­vat­skoj, a ka­mo­li u na­šem re­gi­o­nu – Sr­bi­ji, na­rav­no, ko­ja je di­rekt­no po­go­đe­na, i u Bo­sni ko­ja je di­rekt­no po­go­đe­na i u Cr­noj Go­ri ko­ja je di­rekt­no po­go­đe­na, ka­že pred­sjed­nik PKS Mar­ko Ča­dež.M.Nj.


Lja­jić: Mo­gu­će kon­tra­mje­re Hr­vat­skoj

Ze­mlje re­gi­o­na, ko­je su dio CEF­TA spo­ra­zu­ma, raz­ma­tra­će sju­tra u Sa­ra­je­vu hr­vat­ske mje­re, po ko­ji­ma su 22 pu­ta po­ve­ća­ne da­žbi­ne na vo­će i po­vr­će ko­je Hr­vat­ska uvo­zi iz dr­ža­va ko­je ni­su čla­ni­ce Evrop­ske uni­je. Uoči pu­ta u Sa­ra­je­vo, mi­ni­star Ra­sim Lja­jić ka­že da će se, uko­li­ko iz­o­sta­ne do­go­vor sa Za­gre­bom, ob­ri­ti­ti Evrop­skoj ko­mi­si­ji i raz­mo­tri­ti kon­tra­mje­re.
Mi­ni­star Ra­sim Lja­jić ka­že za RTS da će se pred­lo­ži­ti da se uki­nu mje­re ko­je su pro­tiv­ne Spo­ra­zu­mu o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju i prin­ci­pi­ma Svjet­ske tr­go­vin­ske or­ga­ni­za­ci­je.
Dru­gi ko­rak je, ka­že, re­vi­di­ra­nje tih mje­ra i usa­gla­ša­va­nje ci­je­na ovih tak­sa sa ci­je­na­ma ko­je va­že u EU.
– Mi, na­rav­no, mo­že­mo da uve­de­mo kon­tra­mje­re, ali že­li­mo da iz­bjeg­ne­mo tu so­lu­ci­ju, jer uvo­đe­nje mje­ra i kon­tra­mje­ra šte­ti na­šim od­no­si­ma, pri­vred­ni­ci­ma i, na kra­ju, šte­ti po­tro­ša­či­ma, jer ovo što je Hr­vat­ska ura­di­la, ovu vr­stu pro­tek­ci­o­ni­zma će pla­ti­ti, pri­je sve­ga, hr­vat­ski po­tro­ša­či, jer će ku­po­va­ti ro­bu ko­ja će bi­ti sku­plja od one ro­be ko­ja je do sa­da uvo­že­na u Hr­vat­sku – na­veo je Lja­jić. (RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"