Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-08-07 DEMOKRATE UPOZORAVAJU NA POSLEDICE IZGRADNJE MINI-HIDROCENTRALA NA SJEVERU
Camaj i Kolić Dvije elektrane uništile sedam sela Na pritoci Lima, rijeci Komarači puštene su u rad dvije mini-hidroelektrane. Ta rijeka se planira sprovesti u cijevi i ukoliko bi se to uradilo uništili bi se osnovni uslovi za život dvije hiljade građana iz sedam sela u opštini Plav, kazao je Camaj
Dan - novi portal
Pred­stav­ni­ci De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re upo­zo­ri­li su na po­sle­di­ce od iz­grad­nji mi­ni-hi­dro­e­le­kra­na (mHE) u op­šti­ni Plav i upo­zo­ri­li na eko­lo­ške ka­ta­stro­fe ko­je se de­ša­va­ju na ri­je­ci Lim u op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje. Predsjednik de­mo­krat­skog sa­vje­ta De­mo­kra­ta Štje­fan Ca­maj na­veo je si­tu­a­ci­ju sa de­snom pri­to­kom Li­ma, Ko­ma­ra­čom, ko­ja se u gor­njem di­je­lu zo­ve Ba­bi­no­polj­ska.
– Na toj ri­je­ci su do sa­da pu­šte­ne u rad dvi­je mHE za ko­je je vo­da pre­u­smje­re­na iz NP Pro­kle­ti­je i na taj na­čin je isu­še­no ko­ri­to u ovom di­je­lu to­ka – re­kao je Ca­maj na ju­če­ra­šnjoj pres kon­fe­ren­ci­ji.
Na Ba­bi­no­polj­skoj je mHE iz­gra­di­la fir­ma Kro­nor, ko­ju či­ne Kro­ling, Nor­mal i Mont hi­dro. Vla­snik po­sled­nje je Pre­drag Ba­jo­vić, šu­ra biv­šeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća.
Ca­maj je ju­če pre­ci­zi­rao ko­je su to ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce iz­grad­nje po­me­nu­tih mi­ni-hi­dro­e­lek­tra­na.
– Ri­je­ka Ko­ma­ra­ča i nje­ne pri­to­ke pred­sta­vlja­ju iz­vor ži­vo­ta za mje­šta­ne se­la Ko­ma­ra­če i okol­nih se­la, jer vo­da sa nje i pri­to­ka slu­ži za pi­će, na­pa­ja­nje sto­ke i na­vod­nja­va­nje ži­ta­ri­ca, vo­ća i po­vr­ća. Po­ljo­pri­vre­da je osnov­ni iz­vor pri­ho­da za bli­zu dvi­je hi­lja­de mje­šta­na ko­ji is­klju­či­vo ži­ve od sto­čar­stva i po­ljo­pri­vre­de, jer su svi pri­vred­ni po­go­ni u op­šti­ni Plav odav­no uga­še­ni. Na is­toj ri­je­ci ko­ja se pla­ni­ra spro­ve­sti u ci­je­vi po­sto­ji vi­še od 20 ja­ze­va i spro­vo­đe­njem iste u ci­je­vi, uni­šti­li bi se osnov­ni uslo­vi za ži­vot mje­šta­na i do­šlo bi do eko­lo­ške ka­ta­stro­fe, a sa­mim tim i do ma­sov­nog ise­lja­va­nja sta­nov­ni­štva iz se­la Ko­ma­ra­ča, Ja­ra, De­sni i Li­je­vi Me­teh, Skić, Ko­ri­ta i Pr­nja­vor, što ni­je in­te­res dr­ža­ve, a po­naj­ma­nje plav­ske op­šti­ne kao jed­ne od naj­ne­ra­zvi­je­nih u Cr­noj Go­ri. Za­šti­ta jav­nog in­te­re­sa mo­ra bi­ti pri­o­ri­tet u iz­grad­nji ma­lih hi­dro­e­lek­tra­na. U ostva­ri­va­nju ovog ci­lja De­mo­kra­te će da­ti pu­ni do­pri­nos – po­ru­čio je Ca­maj.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Dže­nan Ko­lić ka­zao je da se eko­lo­ški ge­no­cid u op­šti­ni Bi­je­lo Po­lje do­ga­đa zbog neo­d­go­vor­no­sti i ne­ka­žnji­vo­sti po­vla­šće­nih pri­vred­ni­ka.
– Upr­kos upo­zo­re­nji­ma gra­đa­na i NVO sek­to­ra, eko­lo­ška ka­ta­stro­fa se i da­lje ne­sme­ta­no od­vi­ja na ri­je­ci Lim, kao i ne­sme­ta­na eks­plo­a­ta­ci­ja šljun­ka. Oči­gled­no je da nad­le­žne in­sti­tu­ci­je ne ra­de svoj po­sao, ne ra­de na do­bro­bit gra­đa­na Bi­je­log Po­lja. Ne­će, ne smi­ju ili ne zna­ju, ili mo­žda sve tro­je za­jed­no – sa­svim sve­jed­no. Du­go­go­di­šnjom ne­kon­tro­li­sa­nom eks­plo­a­ta­ci­jom do­bi­li smo uni­šte­no ko­ri­to ri­je­ke Lim, uni­šte­no vi­kend od­ma­ra­li­šte Ušće, ko­je je pred­sta­vlja­lo ogro­man po­ten­ci­jal na­šem gra­du. Isto ta­ko, ne­sa­vje­sni pri­vred­ni­ci za­rad lič­ne ko­ri­sti, is­pu­šta­njem raz­li­či­tih otrov­nih i bi­o­lo­ških ma­te­ri­ja, uni­šta­va­ju ži­vot­nu sre­di­nu, di­rekt­no za­ga­đu­ju­ći ri­je­ku Lim. Da se ne ra­di o sit­nom pro­ble­mu, svje­do­či nam di­rekt­na ve­za čo­vje­ka i ži­vot­ne sre­di­ne. Na­i­me, lo­kal­ni po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ri­ste za­ga­đe­nu vo­du iz Li­ma za na­vod­nja­va­nje sad­ni­ca, na­ro­či­to u ovom pe­ri­o­du go­di­ne, i ta­kav pro­iz­vod se ser­vi­ra na tr­pe­za­ma – po­ja­snio je Ko­lić.D.M.


Ura­di­ti ana­li­ze vo­de

Ko­lić je ape­lo­vao na nad­le­žne in­sti­tu­ci­je da što pri­je, bez od­la­ga­nja, ura­de ana­li­zu vo­de i oba­vi­je­ste jav­nost i gra­đa­ne Bi­je­log Po­lja o nje­nim re­zul­ta­ti­ma.
– Ape­lu­jem i na sve gra­đa­ne Bi­je­log Po­lja i sve NVO or­ga­ni­za­ci­je da is­tra­ju u bor­bi za oču­va­nje Li­ma. Mo­žda za­ga­đi­va­či že­le da do­pri­ne­su raz­vo­ju tu­ri­zma ta­ko što će tu­ri­sti­ma pru­ži­ti još jed­nu atrak­ci­ju – ri­je­ku ko­ja mi­je­nja bo­je. Po­zi­vam sve nad­le­žne da se, ko­nač­no, uozbi­lje i spri­je­če oči­to pri­vi­le­go­va­ne po­je­din­ce ko­ji­ma je sve ovo do­pu­šte­no. Dok još ni­je ka­sno, da se ka­sni­je ne bi­smo svi hva­ta­li za gla­vu, jer kad se de­si ma­kar jed­no tro­va­nje, on­da bi­lo ka­kvi po­stup­ci te­ško da mo­gu pru­ži­ti ne­ku sa­tis­fak­ci­ju – za­klju­čio je Ko­lić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"