Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Staviću tačku na podjele u partiji * Mržnju i podmetanja ostavljam drugima * Baćinom sinu kazna osam mjeseci i 30.000 * Kod Aca oročili pet miliona po najgorim kamatama * Čovjek miš * Srpski zavoj o srpsko rame
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
IVAN VUJOVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
Premijeri Albanije i Makedonije nisu imali previše partnerskog razumijevanja zbog bojkota parlamenata, ali su istrajali i danas su lideri koji su pobijedili autokratije.

Vic Dana :)

Čovjek i žena spavaju. Usred noći odjednom se začuje neka buka spolja. Žena sva zbunjena i preplašena počne da viče:
- Jao, to mora da je moj muž!
Čovjek na to iskoči iz kreveta i sav unezvjeren, i kao od majke rođen, pobježe kroz prozor. Nakon nekoliko minuta vraća se on, sav izgreban, penje se u spavaću sobu i viče na ženu:
- Objasni mi šta ti znači ono „to je moj muž”, pa ja sam ti muž!
A žena će na to:
- Prvo ti meni objasni što si onda bježao?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2017-08-04 SKOPLJE NEGIRA TVRDNJE „SPUTNJIKA” Zaev nije dogovarao novo ime za Makedoniju Makedonski premijer je imao bilateralni susret s potpredsjednikom SAD Majkom Pensom, koji mu je, kako se navodi, rekao da Makedonija može da računa na podršku SAD, kao i da oni podržavaju politiku vlade i napore Makedonije za članstvo u NATO, navodi se u saopštenju Vlade
Dan - novi portal
Pre­mi­jer Ma­ke­do­ni­je Zo­ran Za­ev iza ku­li­sa Sa­mi­ta li­de­ra Ja­dran­ske po­ve­lje u Pod­go­ri­ci sa de­le­ga­ci­jom SAD do­go­vo­rio no­vo ime za Ma­ke­do­ni­ju ka­ko bi se ta ze­mlja što pri­je pri­klju­či­la NA­TO-u, tvr­di „Sput­njik”. Iz Ka­bi­ne­ta ma­ke­don­skog pre­mi­je­ra ne­gi­ra­ju na­vo­de ru­ske agen­ci­je.
„Sput­njik” tvr­di da je Za­ev ju­če u Pod­go­ri­ci iza za­tvo­re­nih vra­ta pred­sta­vio ame­rič­kom pot­pred­sjed­ni­ku Maj­ku Pen­su plan za pro­mje­nu ime­na Ma­ke­do­ni­je.
Po­zi­va­ju­ći se na iz­vo­re bli­ske ma­ke­don­skoj de­le­ga­ci­ji, „Sput­njik” na­vo­di da je Za­ev Pen­su iz­nio ne­ko­li­ko pred­lo­ga za no­vo ime Ma­ke­do­ni­je. Pre­ma tim pred­lo­zi­ma, Ma­ke­do­ni­ja bi se ubu­du­će mo­gla zva­ti „Gor­nja Ma­ke­do­ni­ja”, „Sje­ver­na Ma­ke­do­ni­ja” ili Re­pu­bli­ka Ma­ke­do­ni­ja (Sko­plje).
Na­vo­di se i da je Pens oba­vi­je­stio Za­e­va da su Gr­ci, ko­ji su do sa­da Ma­ke­do­ni­ju zbog tog ime­na blo­ki­ra­li na pu­tu ka EU i na pu­tu ka NA­TO-u, sa­gla­sni sa po­nu­đe­nim pred­lo­zi­ma.
Za­ev je, na­vo­di se ta­ko­đe, od Pen­sa za­tra­žio po­moć za re­a­li­za­ci­ju tog pla­na jer su gra­đa­ni Ma­ke­do­ni­je iz­ri­či­to pro­tiv pro­mje­ne ime­na dr­ža­ve, iako je u me­đu­na­rod­nom si­ste­mu Re­pu­bli­ka Ma­ke­do­ni­ja pri­zna­ta pod ime­nom Biv­ša Ju­go­slo­ven­ska Re­pu­bli­ka Ma­ke­do­ni­ja (BJRM). S dru­ge stra­ne, iz Ka­bi­ne­ta pre­mi­je­ra Za­e­va od­ba­ci­li su kao ne­tač­ne na­vo­de „Sput­nji­ka”.
Sve što je raz­go­va­ra­no s pot­pred­sjed­ni­kom Pen­som, ob­ja­vi­li smo ofi­ci­jel­no (na saj­tu vla­de), re­če­no je „Tan­ju­gu” u ka­bi­ne­tu Za­e­va.
Na zva­nič­nom saj­tu ma­ke­don­ske vla­de, ina­če pi­še da je Za­ev u Pod­go­ri­ci imao bi­la­te­ral­ni su­sret s pot­pred­sje­di­kom SAD Maj­kom Pen­som, ko­ji mu je, ka­ko se na­vo­di, re­kao da Ma­ke­do­ni­ja mo­že da ra­ču­na na po­dr­šku SAD, kao i da oni po­dr­ža­va­ju po­li­ti­ku vla­de i na­po­re Ma­ke­do­ni­je za član­stvo u NA­TO.
Isto­vre­me­no, ame­rič­ki di­plo­ma­ta i po­sred­nik u spo­ru Ma­ke­do­ni­je i Grč­ke o ime­nu Me­tju Ni­mic iz­ja­vio je da je op­ti­mi­sta i da vje­ru­je da se bli­ži vri­je­me rje­še­nja tog spo­ra. Me­tju Ni­mic je u in­ter­vjuu za Bi-Bi-Si oci­je­nio da taj spor ima isto­rij­ski zna­čaj i pred­sta­vlja ključ za iz­grad­nju na­ci­je, a nje­gov po­ku­ša­j da se ri­je­ši pro­blem je­ste da pod­stak­ne lju­de da na to ne gle­da­ju kao na pi­ta­nje na­ci­o­nal­nog iden­ti­te­ta, već pro­na­la­že­nje for­mu­la­ci­je za ime dr­ža­ve ko­je će se ko­ri­sti­ti u di­plo­mat­ske svr­he. Taj ame­rič­ki di­lo­ma­ta, ko­ji se već 23 go­di­ne ba­vi rje­ša­ve­njem ma­ke­don­sko-grč­kog spo­ra, ka­že da je op­ti­mi­sta i da vje­ru­je da je bli­zu rje­še­nja.
Ni­mic je re­kao da shva­ta grč­ku stra­nu i nji­hov strah da bi jed­nog da­na Ma­ke­do­ni­ja mo­gla da po­lo­ži pra­vo na deo nji­ho­ve te­ri­to­ri­je, ali i da, s dru­ge stra­ne, ra­zu­mi­je Ma­ke­do­ni­ju, či­je ime po­ti­če iz isto­ri­je i pe­ri­o­da vla­da­vi­ne Alek­san­dra Ma­ke­don­skog.
Grč­ko-ma­ke­don­ski spor oko ime­na tra­je već 26 go­di­na, što zva­nič­no Sko­plje dr­ži uda­lje­no od ula­ska u NA­TO-a i EU.
Upi­tan da li će Ma­ke­do­ni­ja jed­nog da­na bi­ti otvo­re­na za pro­mje­nu svog ime­na, Ni­mic ka­že da je to „ve­o­ma kom­plek­sno pi­ta­nje ko­je uklju­ču­je emo­ci­je”. Ovaj spor, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ima isto­rij­ski zna­čaj i pred­sta­vlja ključ za iz­grad­nju na­ci­je, kao i da su ma­ke­don­ski li­de­ri obe­ća­li gra­đa­ni­ma da će sva­ki pred­log mo­ra­ti da pro­đe re­fe­ren­dum.
Ni­mic, ko­ji je, ka­ko se na­vo­di, upra­vo za­vr­šio po­sled­nji krug sa­sta­na­ka na ovu te­mu, vje­ru­je da mo­že do­ći do rje­še­nja.
Pro­šlo je 26 go­di­na od ka­da je Ma­ke­do­ni­ja pro­gla­si­la ne­za­vi­snost od biv­še SFRJ, ko­li­ko tra­je i spor sa su­sjed­nom Grč­kom oko ime­na.
RTS

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"