Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-06-23 KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV MILETE MIKANA BULATOVIĆA, NEKADAŠNJEG PRVOG ČOVJEKA KOLAŠINA, ZBOG NEZAKONITE RASPRODAJE OPŠTINSKE IMOVINE
Bulatović Zemlju prodavao u bescjenje, kupci zaradili milion
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo za­vr­ši­lo je is­tra­gu pro­tiv Mi­le­te Mi­ka­na Bu­la­to­vi­ća, biv­šeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ko­la­šin, i pro­tiv nje­ga će bi­ti pod­ni­je­ta kri­vič­na pri­ja­va zbog zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, po­tvr­đe­no je „Da­nu“. Ka­ko su utvr­di­li vje­šta­ci, Bu­la­to­vić je od­go­vo­ran što je Op­šti­na Ko­la­šin ošte­će­na pri­li­kom ne­za­ko­ni­te ras­pro­da­je op­štin­skog ze­mlji­šta to­kom pro­te­klih de­ce­ni­ju i po. Is­tra­ži­te­lji su utvr­di­li da su po­je­di­ni op­štin­ski pla­ce­vi pro­da­ti fi­zič­kim li­ci­ma za ba­ga­tel­no ma­le ci­je­ne, a da je po­sli­je ne­ko­li­ko da­na kva­drat te ze­mlje do­bio vi­še­stru­ko na ci­je­ni. To­kom is­tra­ge se do­šlo do po­da­ta­ka da je biv­ša ko­la­šin­ska vlast na če­lu sa Bu­la­to­vi­ćem pro­da­la ili ustu­pi­la bez na­kna­de mi­li­o­ne kva­drat­nih me­ta­ra na atrak­tiv­nim lo­ka­ci­ja­ma.
Pred­met pro­tiv Bu­la­to­vi­ća će bi­ti for­ma­li­zo­van u na­red­ne dvi­je ne­de­lje, ali tu­ži­la­štvo još ni­je do­ni­je­lo od­lu­ku da li će tra­ži­ti od­re­đi­va­nje pri­tvo­ra za biv­šeg pr­vog čo­vje­ka Ko­la­ši­na zbog nje­go­vog zdrav­stve­nog sta­nja.
In­spek­to­ri su to­kom is­tra­ge do­šli do po­da­ta­ka ko­ji uka­zu­ju da je u Bu­la­to­vi­će­vom man­da­tu na če­lu op­šti­ne dr­žav­na ze­mlja pro­da­va­na i po­kla­nja­na bez ika­kve kon­tro­le. Na taj na­čin Op­šti­na je za­du­ži­va­na, a ze­mlji­šte su da­va­li pod fi­du­ci­ju.
U sep­tem­bru 2015. go­di­ne OO SDP Ko­la­šin do­pu­nio je i pro­ši­rio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­le­te Bu­la­to­vi­ća i Mi­la Šu­ko­vi­ća zbog sum­nji da su da­li ze­mlju po po­vla­šće­nim ci­je­na­ma ili bez na­kna­de ve­ćem bro­ju li­ca na ne­za­ko­nit na­čin, što je na­ni­je­lo ogrom­nu šte­tu Op­šti­ni Ko­la­šin i Cr­noj Go­ri. Ka­ko sa­zna­je­mo u tu­ži­la­štvu, Šu­ko­vić ni­je ob­u­hva­ćen po­me­nu­tom is­tra­gom.
U pri­ja­vi ko­ju su me­di­ji ra­ni­je ob­ja­vi­li na­vo­di se da je Op­šti­na Mi­ro­sla­vu Ra­ko­če­vi­ću po ogla­su od 9. av­gu­sta 2007. go­di­ne pro­da­la tri ka­ta­star­ske par­ce­le: u ka­ta­star­skoj op­šti­ni (KO) Ko­la­šin 2024 me­t­ra kva­drat­na za 40.500 eura, u KO Dr­pe 2619 me­ta­ra kva­drat­nih, po ci­je­ni od 26.200 eura, a u KO Sma­ji­la­gi­ća Po­lje po­vr­ši­nu od 3450 kva­drat­nih me­ta­ra za 7.000 eura. Par­ce­le u Ko­la­ši­nu i Sma­ji­la­gi­ća Po­lju Ra­ko­če­vić pro­da­je dan po­što ih je ku­pio po vi­še­stru­ko ve­ćoj ci­je­ni. Ze­mlji u KO Ko­la­šin za 24 sa­ta po­ra­sla je vri­jed­nost go­to­vo če­ti­ri i po pu­ta, ta­ko da ono što je pla­tio 40.500 eura Ra­ko­če­vić pro­da­je za 182.000 era. Za plac u Sma­i­la­gi­ća Po­lju, dan na­kon ku­po­vi­ne, Ra­ko­če­vić je do­bio dva i po pu­ta vi­še nov­ca – 17.250 eura. Tre­ću par­ce­lu u Dr­pa­ma pro­dao je ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je, u ok­to­bru 2007, i tu je ci­je­na sko­či­la go­to­vo šest pu­ta. On je od pro­da­je tri par­ce­le ko­je je Op­šti­ni ukup­no pla­tio 73.700 eura za­ra­dio 349.250 eura, ko­li­ko je Op­šti­na iz­gu­bi­la sa­mo u tom po­slu. Sve ove par­ce­le Ra­ko­če­vić je pro­dao kom­pa­ni­ji Ali­janz ka­pi­tal iz Bu­dve.
– Mi­lan Bu­la­to­vić je toj kom­pa­ni­ji pro­dao 600 kva­drat­nih me­ta­ra za 33.000 eura. Tu je ze­mlju ne­što ra­ni­je ku­pio od Op­šti­ne za 600 eura. Da­kle, euro po kva­dra­tu, a pro­dao ju je čak 55 eura po kva­dra­tu, s tim što ni tih 600 eura Bu­la­to­vić Op­šti­ni ni­je pla­tio, ali je plac ured­no uknji­žio na svi­je ime pri­je tran­sak­ci­je sa „Ali­jan­zom” – pi­še u kri­vič­noj pri­ja­vi.
Ta kom­pa­ni­ja je u ma­ju 2007. go­di­ne ku­pi­la ze­mlju i od To­mi­sla­va Bu­la­to­vi­ća, i to 710 kva­dra­ta za iz­nos od 78.100 eura, da­kle 110 eura po kva­drat­nom me­tru. Ra­ni­je je Bu­la­to­vić taj plac ku­pio od Op­šti­ne, iako od­lu­ku o pro­da­ji te ze­mlje ni­je usvo­ji­la Sku­šti­na op­šti­ne, što je bi­lo oba­ve­zno.
Op­šti­na Ko­la­šin je De­ja­nu Đu­ra­ško­vi­ću iz Pod­go­ri­ce pro­da­la 400 me­tra kva­drat­nih za 800 eura, dva eura po kva­dra­tu. Ni o toj pro­da­ji, ka­ko se na­vo­di u pri­ja­vi ko­ju su ob­ja­vi­li me­di­ji, ne mo­že se na­ći od­lu­ka SO Ko­la­šin, a Đu­ra­ško­vić je istu par­ce­lu, po­što ju je uknji­žio, ubr­zo pro­dao Zo­ra­nu Vla­ho­vi­ću, biv­šem glav­nom ad­mi­ni­stra­to­ru tog gra­da na sje­ve­ru. Vla­ho­vić je pla­tio ze­mlju 1.000 eura, da­kle 2,5 eura po kva­dra­tu. Me­đu­tim, po­tom enorm­no ra­ste vri­jed­nost pla­ca i Vla­ho­vić ga pro­da­je „Ali­jan­zu” za 70.000 eura, ili 175 eura po kva­dra­tu.
Pre­ma re­gi­stru Pri­vred­nog su­da (CRPS), fir­ma Ali­janz ka­pi­tal je osno­va­na u mar­tu 2007. Osni­vač je Igor Čaplygin, a di­rek­tor je bio Zo­ran Ra­ko­če­vić. Fir­ma je osno­va­na pr­vo kao agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne, a ka­sni­je je pre­re­gi­stro­va­na u ho­te­li­jer­sko pred­u­ze­će. Br­zo po re­gi­stra­ci­ji, iz CRPS se bri­še ime Ra­ko­če­vi­ća, a kao je­di­no li­ce u dru­štvu re­gi­stru­je se Čaplygin.D.Ž.


Bu­la­to­vić nedostupan

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Bulatovićem, ali je on bio nedostupan. Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, Mi­le­ta Bu­la­to­vić ima zdrav­stve­nih pro­ble­ma i ne­dav­no je na­pu­stio bol­ni­cu u Iga­lu. Iz tog raz­lo­ga, i po­red na­ših na­sto­ja­nja, ni­je bi­lo mo­gu­će da od nje­ga do­bi­je­mo iz­ja­vu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"