Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milov kum težak 15 miliona eura * U junu zakazuju preglede za decembar * Radulović organizovao prenos tri pištolja * Prijava odbačena, a Knežević jedva preživio * Milov kum težak 15 miliona eura * Vučić: Hrabro idemo iz mitologije u budućnost * Duo Mind Against i DJ Squire na Jazu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Momo Koprivica, poslanik Demokratske Crne Gore:
– Vlada ne odustaje od partijskog zapošljavanja.

Vic Dana :)


- Koja je razlika između pametnih i glupih frajera.
- Glupi pričaju viceve o plavušama a pametni ljubave sa njima.


Idu Mujo i Haso ulicom i gledaju ženske. Utom naiđu na jednojajčane bliznakinje. Pita Mujo Hasu:
- Bolan, Haso, koju ćeš?
Haso odgovori:
- Ja bih onu ljepšu.


Šta je brže od Cige koji bježi sa televizorom u rukama?
Njegov sin sa DVD-om.

Kako se zagrijeva crnogorska fudbalska reprezentacija?
Tri kruga oko Crne Gore!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-06-23 SLUŽBENO VOZILO MINISTRA ZA LJUDSKA PRAVA SNIMLJENO U SAOBRAĆAJNOM PREKRŠAJU Zenkin džip pretiče preko pune Službenici saobraćajne policije preduzeće aktivnosti kako bi identifikovali lice koje je upravljalo vozilom i sankcionisali ga u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja, kazali su iz Uprave policije
Dan - novi portal
Upra­va po­li­ci­je na­ja­vi­la je da će pred­u­ze­ti sve mje­re ka­ko bi iden­ti­fi­ko­va­la li­ce ko­je je upra­vlja­lo slu­žbe­nim vo­zi­lom re­gi­star­skih ozna­ka PG-CG-029, ko­je ko­ri­sti mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­med Zen­ka, a ko­je je sni­mlje­no ka­ko pre­ti­če na pu­noj li­ni­ji, gdje je pre­ti­ca­nje za­bra­nje­no. Na snim­ku se ne vi­di ko upra­vlja vo­zi­lom u tre­nut­ku pra­vlje­nja sa­o­bra­ćaj­nog pre­stu­pa.
U Vla­di­noj ured­bi o vo­zi­li­ma na­vo­di se da „mer­ce­des ML 350 CDI” pri­pa­da Mi­ni­star­stvu za ljud­ska i ma­njin­ska i da je na ras­po­la­ga­nju mi­ni­stru. Pre­ma toj ured­bi, re­sor ljud­skih pra­va ras­po­la­že sa če­ti­ri vo­zi­la.
Na fej­sbuk stra­ni­ci „Pod­go­rič­ki vre­me­plov” ju­če je ob­ja­vljen sni­mak ka­ko slu­žbe­no vo­zi­lo mar­ke „mer­ce­des ML 350 CDI” pre­ti­če auto­bus i još jed­no vo­zi­lo na pu­noj li­ni­ji. Ko će od­go­va­ra­ti zbog kr­še­nja za­ko­na iz po­li­ci­je, ipak ju­če ni­je­smo sa­zna­li.
– Slu­žbe­ni­ci sa­o­bra­ćaj­ne po­li­ci­je će pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti ka­ko bi iden­ti­fi­ko­va­li li­ce ko­je je upar­vlja­lo vo­zi­lom i sank­ci­o­ni­sa­li ga u skla­du sa Za­ko­nom o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja – sa­op­šte­no je „Da­nu” iz Upra­ve po­li­ci­je.
Pre­ma Za­ko­nu o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma, vo­zač ne smi­je pre­ti­ca­ti ili obi­la­zi­ti dru­ga vo­zi­la ka­da mo­že ugro­zi­ti dru­ge uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju.
– Pre­ti­ca­nje ili obi­la­že­nje vo­zač mo­že da vr­ši sa­mo ako ti­me ne ome­ta nor­mal­no kre­ta­nje vo­zi­la ko­ja do­la­ze iz su­prot­nog smje­ra i ka­da na pu­tu ima do­volj­no pro­sto­ra za bez­bjed­no iz­vo­đe­nje rad­nji. Vo­zač ne smi­je da pre­ti­če ili obi­la­zi ka­da ti­me mo­že ugro­zi­ti dru­ge uče­sni­ke u sa­o­bra­ća­ju. Vo­zač ne smi­je vo­zi­lom da za­poč­ne pre­ti­ca­nje ili obi­la­že­nje ko­lo­ne vo­zi­la, ako bi ti­me ugro­zio bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja ili ome­tao sa­o­bra­ćaj iz su­prot­nog smje­ra, na mje­stu gdje je to za­bra­nje­no sa­o­bra­ćaj­nom sig­na­li­za­ci­jom, na na­čin da pre­la­zi vo­zi­lom pre­ko ne­is­pre­ki­da­ne uz­du­žne li­ni­je, pri če­mu ko­ri­sti sa­o­bra­ćaj­nu tra­ku na­mi­je­nje­nu za kre­ta­nje vo­zi­la iz su­prot­nog smje­ra – pre­ci­zi­ra­no je Za­ko­nom o bez­bjed­no­sti sa­o­bra­ća­ja na pu­te­vi­ma.
Za­ko­nom je pred­vi­đe­na nov­ča­na ka­zna od 150 do 1.000 eura za vo­za­ča ko­ji za­poč­ne pre­ti­ca­nje ili obi­la­že­nje ako ti­me ugro­zi bez­bjed­nost sa­o­bra­ća­ja ili ome­te sa­o­bra­ćaj iz su­prot­nog smje­ra. Ka­znom od 150 do 450 eura pred­vi­đe­ne su ka­zne za vo­za­ča ko­ji pre­ti­če su­prot­no ovom za­ko­nu i ko­ji ot­poč­ne pre­ti­ca­nje ili obi­la­že­nje ko­lo­ne vo­zi­la.
Vo­zi­lo ko­je sa­da ko­ri­sti Zen­ka, pri­pa­da­lo je nje­go­vom pret­hod­ni­ku na funk­ci­ji mi­ni­stra Su­a­du Nu­ma­no­vi­ću. Numanović se našao u fo­ku­su jav­no­sti kada je objelodanjeno da su na njegovom službenom džipu slu­žbe­ne ta­bli­ce mi­je­nja­ne ci­vil­nim. Zbog to­ga je na če­ti­ri mje­se­ca za­tvo­ra osu­đen Nu­ma­no­vi­ćev vo­zač Edin Ham­zić, ko­ji je tvr­dio da je mi­je­nja­njem re­gi­star­skih ta­bli­ca na slu­žbe­nom auto­mo­bi­lu že­lio da za­šti­ti dr­žav­nu imo­vi­nu, ali i svoj i mi­ni­strov ži­vot.
Na­kon Nu­ma­no­vi­će­vog od­la­ska iz mi­ni­star­stva, vo­zi­lo je pre­u­zeo Zen­ka, ko­ji ta­ko­đe ima vo­za­ča.
Na cr­no­gor­skim uli­ca­ma sko­ro su sva­ko­dnev­ni pre­kr­ša­ji u sa­o­bra­ća­ju ko­je pra­ve funk­ci­o­ne­ri, nji­ho­vi vo­za­či ili dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci ko­ji ko­ri­ste dr­žav­na vo­zi­la re­gi­star­skih ozna­ga CG ili MN.
Ne­ko­li­ko da­na ra­ni­je u pre­kr­ša­ju je usni­mlje­no i slu­žbe­no vo­zi­lo ko­je pri­pa­da ka­bi­ne­tu pred­sjed­ni­ce Op­šti­na Ti­vat Sne­ža­ne Ma­ti­je­vić. Iz po­li­ci­je je ta­da re­če­no da je vo­zač iden­ti­fi­ko­van i da će mu bi­ti uru­če­na ka­zna za pre­kr­šaj. M.S.


Ministar poriče

Iz ka­bi­ne­ta mi­ni­stra za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li na pi­ta­nja „Dana” ve­za­na za po­či­nje­ni sa­o­bra­ćaj­ni pre­kr­šaj. Ta­ko smo osta­li us­kra­će­ni za ob­ja­šnje­nje zbog če­ga je do­šlo do kr­še­nja sa­o­bra­ćaj­nih pro­pi­sa, a sa­mim tim do ugro­ža­va­nja bez­bjed­no­sti put­ni­ka u slu­žbe­nom vo­zi­lu, ali i auto­bu­su ko­ji je pre­ti­can.
Zenka, međutim, u izjavi za CDM, poriče da je bio za volanom službenog automobila.
- Nijesam vozio automobil, niti bio u njemu u trenutku kada je, kako se vidi na snimku, napravljen prekršaj. Na nadležnim organima je da utvrde činjenice i preduzmu mjere shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja - kazao je Zenka.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"