Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Roganović osumnjičen za lažne dojave * Damjanović: Neću vratiti mandat SNP: Ne valja mu partija, ali valjaju mandat i Prva banka * Cetinjanin ranjen u vrat * Čudotvorac sabrao hiljade vjernika * Mlađi smo nego što smo mislili * Roganović osumnjičen za lažne dojave * Krst Svetog Jovana Vladimira štiti Crnu Goru
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik URA :
Ni nakon dvije godine gradnje nemamo nijedan metar autoputa. Svaki treći euro u budžetu je pozajmljen, a tek nas čeka zaduživanje za autoput jer je dosad povučeno 200 miliona eura.

Vic Dana :)

Potrošnja
Prodavac automobila objašnjava plavuši:
- Ovaj automobil troši u gradu 8 litara, a na otvorenom troši 6 litara.
Ova ga iznenađeno upita:
- Molim Vas, pa kako auto zna da li je u gradu ?!

Fata: Šta bi ti, bolan, volio da sam ja?Mujo: Kalendar.Fata: Što, je l‘ da me gledaš svaki dan?Mujo: Ne, nego da te mijenjam svake godine!

Sjedi baba u autobusu preko puta nekog momka. On žvaće žvaku, a baba će: - Džabe ti meni pričaš, sinko, ja tebe ništa ne čujem..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-12 POLICIJA U ULCINJU PRESJEKLA LANAC KRIJUMČARENJA MARIHUANE I UHAPSILA BENARDA TAHIRAJA I ELTONA CAUŠAJA
Zaplijenjena droga Tonu i po droge prevozili gliserom Inspektori iz Ulcinja i Centra bezbjednosti Bar pronašli su u podu glisera 78 džakova sa po 20 kilograma skanka. Policija je odmah blokirala prilaz Starom gradu i lučici Kacemi, gdje je droga prebačena na obalu
Dan - novi portal
In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je u sa­dej­stvu sa plov­nom je­di­ni­com za­pli­je­ni­li su ju­če u ul­cinj­skom akva­to­ri­ju­mu vi­še od to­nu i po skan­ka. Zbog šver­ca nar­ko­ti­ka uhap­še­ni su al­ban­ski dr­ža­vlja­ni Be­nard Ta­hi­raj i El­ton Ca­u­šaj. Nji­ma se na te­ret sta­vlja da su umi­je­ša­ni u šverc dro­ge i bi­će to­kom da­na sa­slu­ša­ni u tu­ži­la­štvu.
– Oko 11 ča­so­va u vo­da­ma na oko osam mi­lja od Ve­li­ke pla­že pre­ma Ita­li­ji gra­nič­na plov­na je­di­ni­ca Bar kon­tro­li­sa­la je plo­vi­lo „Klub Man 28”. Plo­vi­lom su upra­vlja­li Ta­hi­raj i Ca­u­šaj, ko­ji su od­mah uhap­še­ni. Na­kon kon­tro­le gli­ser je usi­dren u ul­cinj­skoj lu­či­ci Ka­ce­ma – re­če­no je iz po­li­ci­je.
In­spek­to­ri iz Ul­ci­nja i Cen­tra bez­bjed­no­sti Bar pro­na­šli su u po­du gli­se­ra 78 dža­ko­va sa po 20 ki­lo­gra­ma skan­ka. Po­li­ci­ja je od­mah blo­ki­ra­la pri­laz Sta­rom gra­du i Ka­ce­mi, gdje je dro­ga pre­ba­če­na na oba­lu.
– Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je MUP-a – Re­gi­o­nal­nog cen­tra gra­nič­ne po­li­ci­je Jug spri­je­či­li su kri­jum­ča­re­nje ve­li­ke ko­li­či­ne skan­ka iz Al­ba­ni­je u Ita­li­ju, ka­da su na oko osam na­u­tič­kih mi­lja od oba­le Ul­ci­nja u gli­se­ru u ko­jem su se na­la­zi­la dva al­ban­ska dr­ža­vlja­ni­na ot­kri­li 78 pla­stič­nih vre­ća sa sa­dr­ži­nom ove opoj­ne dro­ge. Pro­cje­nju­je se da se u ovim vre­ća­ma na­la­zi­lo oko to­na i po skan­ka. Oko 10 ča­so­va i 30 mi­nu­ta, na oko osam na­u­tič­kih mi­lja od oba­le Ve­li­ke pla­že u Ul­ci­nju, u na­šim te­ri­to­ri­jal­nim vo­da­ma u prav­cu pre­ma Re­pu­bli­ci Ita­li­ji, slu­žbe­ni­ci su kon­tro­li­sa­li plo­vi­lo – ve­ći gli­ser „Klub Man 28”, na ko­jem su se na­la­zi­la dva li­ca, B.T. (33) i E.C. (40), oba dr­ža­vlja­ni Re­pu­bli­ke Al­ba­ni­je. U gli­se­ru su pro­na­đe­na 78 ve­li­ka pa­ko­va­nja, od­no­sno pla­stič­ne vre­će, sa sa­dr­ža­jem bilj­ne ma­te­ri­je tam­no­ze­le­ne bo­je, za ko­ju se sum­nja da je ma­ri­hu­a­na ti­pa skank – sa­op­šte­no je iz po­li­ci­je.
O pro­na­la­sku dro­ge oba­vi­je­šte­ni su slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge.
– Iz­vr­še­no je mje­re­nje jed­nog bro­ja pa­ko­va­nja sa skan­kom i pro­sječ­na te­ži­na po pa­ko­va­nju iz­no­su oko 20 ki­lo­gra­ma, s tim što su ne­ka pa­ko­va­nja ko­ja još uvi­jek ni­su iz­mje­re­na ma­nja a ne­ka ve­ća od iz­mje­re­nih. Na osno­vu to­ga pro­cje­nju­je se da je za­pli­je­nje­no oko 1.500 ki­lo­gra­ma skan­ka, s tim što će se pre­ci­zna ko­li­či­na ove od­u­ze­te dro­ge zna­ti na­kon vje­šta­če­nja u Fo­ren­zič­kom cen­tru. Po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci, za­jed­no sa pri­pad­ni­ci­ma Voj­ske, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu pri­sti­gli ka­ko bi po­mo­gli u po­tra­zi, pre­tra­žu­ju li­ce mje­sta na oko osam na­u­tič­kih mi­lja od oba­le, jer se sum­nja da su B.T. i E.C. pri­li­kom pri­la­ska po­li­cij­skog plo­vi­la iz­ba­ci­li iz gli­se­ra ma­nju ko­li­či­nu ove opoj­ne dro­ge. Do­sa­da­šnja kri­mi­na­li­stič­ka ob­ra­da upu­ću­je na sum­nju da su B.T. i E.C. 78 vre­ća sa skan­kom mor­skim pu­tem pro­kri­jum­ča­ri­li iz Al­ba­ni­je u na­mje­ri da skank da­lje pro­kri­jum­ča­re plo­vi­lom u Ita­li­ju, u če­mu su ih spri­je­či­li slu­žbe­ni­ci Plov­ne je­di­ni­ce cr­no­gor­ske gra­nič­ne po­li­ci­je – is­ti­ču iz po­li­ci­je.
Slu­žbe­ni­ci Od­sje­ka za bor­bu pro­tiv dro­ge će u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa ko­le­ga­ma iz Ita­li­je i Al­ba­ni­je i u ko­or­di­na­ci­ji sa nad­le­žnim tu­ži­o­cem pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti u ve­zi sa da­ljim ra­dom na ovom pred­me­tu.
D.Ž.–M.K.


Po­li­ci­ja pra­ti­la to­var

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma gu­me­ni gli­ser uočen je na Adi Bo­ja­ni, od­no­sno ri­je­ci Bo­ja­ni. Pret­po­sta­vlja se da je po­li­ci­ja ima­la in­for­ma­ci­je da se ra­di o kri­jum­ča­re­nju nar­ko­ti­ka. Na to uka­zu­je či­nje­ni­ca da je iden­ti­fi­ko­va­nje plo­vi­la, pra­će­nje i pri­vo­đe­nje u lu­či­cu Ka­ce­mu is­pod Stra­og gra­da oba­vi­la plov­na je­di­ni­ca gra­nič­ne po­li­ci­je iz Ba­ra, s ob­zi­rom na to da is­po­sta­va u Ul­ci­nju ne­ma ni­jed­no plo­vi­lo. Gli­ser je od­vu­čen u lu­či­cu, a u bli­zi­ni je pri­mi­je­ćen i je­dan pa­trol­ni brod Mor­na­ri­ce Cr­ne Go­re te je mo­gu­će da je u ovoj ak­ci­ji uče­stvo­va­la i Voj­ska.
In­te­re­san­to je da je u ok­to­bru pro­šle go­di­ne po­li­ci­ja na oba­li, iz­me­đu ne­ka­da­šnjeg ho­te­la „Ga­leb” i ho­te­la „Al­ba­tros” pro­na­šla go­to­vo isto­vje­tan gu­me­ni gli­ser ko­ji je bio na­pu­šten. Nje­go­va vri­jed­nost pro­ci­je­nje­na je na bli­zu 150 hi­lja­da eura. Bio je sko­ro nov sa dva ja­ka mo­to­ra sa oko 500 KS. Ta­ko­đe, i on je do­vu­čen u lu­či­cu Ka­ce­mu gdje je pre­tre­sen, a sa nje­ga su iz­u­ze­ti tra­go­vi.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"