Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Penzije za Filipa i Mila neustavne * Ugovor prekršili prije nego što su ga usvojili * U stečaj otišlo 660 preduzeća * Za rekordan minus nagrađen poslom u ministarstvu * Penzije za Filipa i Mila neustavne * Viva Voks u Podgorici, Lea Dobričić u Nikšiću * Vukota Kažić državni prvak
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Mitropolit crnogorsko -primorski Amfilohije:
- Ja odgovaram Svetom Petru, a Milo NATO paktu.

Vic Dana :)

Dogovorile se životinjice da naprave malu žuraju i pozvale u goste i stonogu. Počela žurka ali stonoge nema. Prođoše 2-3 sata a stonoge nigdje. Svi se zabrinu što nema stonoge jer je žurka pri kraju. Tek u šest ujutru, zeko izlazi i vidi stonogu na vratima pa je pita:
- Pa dobro stonoga, šta bi sa tobom? Gdje si bre, do sada?
- A gdje je ovaj što je napisao na ulazu „Briši noge?”

Kako se zove sin od Čaka Norisa?
- DjeČak.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-04-26 ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ POZVAO POSLANIKE DA PITANJE ULASKA U VOJNI SAVEZ RIJEŠE NA REFERENDUMU
Sa jučerašnjeg presa Vlast nema legitimitet da odluči o NATO
Dan - novi portal
Od­lu­ku o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO sa­vez ne tre­ba da do­ne­su po­sla­ni­ci u cr­no­gor­skom par­la­men­tu, već gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu, jer su oni no­si­o­ci su­ve­re­ni­te­ta u dr­ža­vi. To je ju­če po­ru­čio po­sla­nik u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re Alek­san­dar Da­mja­no­vić. On je, na pres kon­fe­ren­ci­ji ko­ju je or­ga­ni­zo­va­la gru­pa gra­đa­na Gra­đan­ska ak­ci­ja, po­vo­dom sjed­ni­ce cr­no­gor­skog par­la­men­ta ko­ja je za­ka­za­na za pe­tak, a na ko­joj će bi­ti raz­ma­tran Pred­log za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra, re­kao da je spo­ran le­gi­ti­mi­tet po­sla­ni­ka, jer na iz­bo­ri­ma ni­je­su bi­ra­ni ne­po­sred­no.
– Že­lim da upu­tim apel, pri­je sve­ga, po­sla­ni­ci­ma ve­ći­ne da od­lu­ku ko­ju su na­mje­ri­li da do­ne­su u par­la­men­tu ne do­no­se, već da se o tom pi­ta­nju iz­ja­sne gra­đa­ni na re­fe­ren­du­mu. Ne sa­mo iz raz­lo­ga le­gi­tim­no­sti i le­gal­no­sti ovog sa­zi­va par­la­men­ta, već zbog to­ga što je to, pri­je sve­ga, ci­vi­li­za­ci­ji­ski čin – sa­op­štio je Da­mja­no­vić.
Pred­stav­nik Gra­đan­ske ak­ci­je Bo­ži­dar Vu­ji­čić re­kao je da bi od­lu­ka o pri­stu­pa­nju Cr­ne Go­re u NA­TO, ko­ja bi bi­la do­ne­se­na u par­la­men­tu pred­sta­vlja­la na­si­lje ma­log bro­ja lju­di nad ogrom­nom ve­ći­nom, ko­ja se za­la­že da se o to­me od­lu­ču­je na re­fe­ren­du­mu.
– Osnov­ni raz­log zbog ko­ga mo­ra­ju da pri­hva­te naš pred­log je či­nje­ni­ca da za po­sla­ni­ke ni­je gla­sao ni­je­dan dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re. Bi­ra­či su gla­sa­li za li­stu, a to ka­ko su oni iza­bra­ni za po­sla­ni­ke pred­sta­vlja vi­so­ku ko­rup­ci­ju – re­kao je Vu­ji­čić.
Ne­za­vi­sni od­bor­nik Skup­šti­ne op­šti­ne (SO) Bu­dva Ste­van Dža­ko­vić ka­zao je da je lo­kal­ni par­lament 27. mar­ta upu­tio za­htjev Ustav­nom su­du za ocje­nu ustav­no­sti iz­bor­nog za­ko­na i da je za ini­ci­ja­ti­vu gla­sa­la ve­ći­na iz svih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta u par­la­men­tu.
– To pred­sta­vlja ne­sum­nji­vu vo­lju gra­đa­na Op­šti­ne Bu­dva. Oče­ku­je­mo da Ustav­ni sud, u ju­lu, kad mu is­ti­če rok za ogla­ša­va­nje, ob­je­di­ni za­htjev i pred­met pet po­sla­ni­ka i SO Bu­dva, i do­ne­se pra­vič­nu, na Usta­vu za­sno­va­nu od­lu­ku – za­klju­čio je Dža­ko­vić.
V.R.


Ras­pra­va na od­bo­ru od­lo­že­na, ni­je do­šao ni­ko iz Vla­de

Za­ko­no­dav­ni od­bor za da­nas je od­lo­žio raz­ma­tra­nje Pred­lo­ga za­ko­na o po­tvr­đi­va­nju Sje­ver­no­a­tlant­skog ugo­vo­ra, ko­jim se obez­bje­đu­ju uslo­vi za stu­pa­nje Cr­ne Go­re u NA­TO. Ras­pra­va je od­lo­že­na jer ni­ko od pred­stav­ni­ka Vla­de kao pred­la­ga­ča ni­je do­šao na sjed­ni­cu, zbog, ka­ko su ka­za­li, ra­ni­je pre­u­ze­tih oba­ve­za.


Al­ter­na­tiv­na skup­šti­na u Mu­ri­nu

U or­ga­ni­za­ci­ji De­mo­krat­skog fron­ta da­nas će u Mu­ri­nu bi­ti odr­ža­na al­ter­na­tiv­na skup­šti­na. Ka­ko je ra­ni­je sa­op­šte­no, na sku­pu će bi­ti do­ne­se­ne oba­ve­zu­ju­će od­lu­ke ve­za­ne za od­nos pre­ma pi­ta­nju član­stva Cr­ne Go­re u NA­TO-u. Te od­lu­ke, ka­ko je pre­ci­zi­ra­no, ti­ca­će se ras­pi­si­va­nja re­fe­ren­du­ma i ne­pri­hva­ta­nja od­lu­ke o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO ko­ja bu­de do­ne­se­na u par­la­men­tu na Ce­ti­nju. Na skup su po­zva­li i osta­le opo­zi­ci­o­ne par­ti­je, ali su one od­bi­le po­ziv.


Do po­ni­šte­nja pre­ko Ustav­nog su­da

Al­ter­na­ti­va, Po­kret Slo­bo­da Na­ro­du i Po­kret za ne­u­tral­nost sa­op­šti­li su ju­če da sva­ki gra­đa­nin mo­že po­ni­šti­ti skup­štin­sku od­lu­ku o ula­sku Cr­ne Go­re u NA­TO pod­no­še­njem za­htje­va Ustav­nom su­du.
– Da li je ri­ječ o ne­zna­nju ili za­o­bi­la­že­nju ustav­nih aka­ta, tek po­sla­ni­ci bi mo­ra­li zna­ti da je pre­ma čla­nu 91 Usta­va Cr­ne Go­re po­treb­na dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na po­sla­ni­ka o uče­šću na­ših voj­ni­ka u voj­noj ali­jan­si NA­TO. Ula­zak u NA­TO pred­sta­vlja uče­šće u me­đu­na­rod­nim sna­ga­ma, a za ko­je je pre­ma Usta­vu po­treb­na dvo­tre­ćin­ska ve­ći­na. Po­zi­va­mo sve gra­đa­ne da pod­ne­su za­htjev za ocje­nu ustav­no­sti Ustav­nom su­du na­kon ova­kvog gla­sa­nja u ne­le­gi­tim­noj Skup­šti­ni – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Po­zva­li su gra­đa­ne da im se pri­dru­že na pro­te­stu u pe­tak u 11 ča­so­va na Ce­ti­nju.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"