Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-04-19 ZA REPROGRAM PRIJAVLJENO 200 MILIONA PORESKOG DUGA
M. Mugoša Neizvjesna sudbina 9.000 preduzeća Iz Poreske uprave su objasnili da će poreski organ ukinuti rješenje o reprogramu poreskog duga, ukoliko se ne uplati jednokratna uplata, zatim ukoliko se ne uplate tri mjesečne rate, u skladu sa rješenjem o reprogramu poreskog potraživanja ili ako se kasni više od 30 dana sa plaćanjem tekuće obaveze
Dan - novi portal
Pri­ja­ve za pla­ća­nje po­re­skog du­ga u 60 mje­seč­nih ra­ta dostavilo je ne­što pre­ko šest hi­lja­da pred­u­ze­ća či­ji dug pre­ma dr­ža­vi iz­no­si oko 200 mi­li­o­na eura. Osta­le kom­pa­ni­je, njih sko­ro de­vet hi­lja­da, ni­je­su do­sta­vi­le za­htjev za re­pro­gram po­re­skog du­ga što zna­či da se sva­kog da­na mo­že oče­ki­va­ti da Po­re­ska upra­va, na či­jem je če­lu Mi­o­mir M. Mu­go­ša, pod­ne­se za­htjev za uvo­đe­nje ste­ča­ja u ta pred­u­ze­ća. Iz Po­re­ske upra­ve na­ja­vi­li su oštar ob­ra­čun sa po­re­skim du­žni­ci­ma ko­ji ni­je­su do­sta­vi­li za­htjev za re­pro­gram. Mje­re ko­je su na­ja­vi­li iz PU je po­ja­čan in­spek­cij­ski nad­zor i blo­ka­da ra­ču­na dok je kraj­nja mje­ra za na­pla­tu po­re­skog du­ga uvo­đe­nje ste­ča­ja. Za­htjev za uvo­đe­nje ste­ča­ja pod­no­si­će se kod kom­pa­ni­ja ko­je ima­ju do­volj­no imo­vi­ne, ka­ko bi ima­li oda­kle da pla­te dug dr­ža­vi.
Iz pri­ho­da ostva­re­nih po osno­vu re­pro­gra­ma po­re­skih po­tra­ži­va­nja pr­vo se iz­mi­ru­ju do­pri­no­si za oba­ve­zno so­ci­jal­no i in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, do­pri­no­si za oba­ve­zno zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, do­pri­no­si za osi­gu­ra­nje za slu­čaj ne­za­po­sle­no­sti, do­pri­no­si Fon­du ra­da. Sle­de­će na re­du su kon­ce­si­o­ne na­kna­de, po­rez na pro­met ne­po­kret­no­sti, po­rez na do­ho­dak fi­zič­kih li­ca, po­rez na do­bit prav­nih li­ca i po­rez na do­da­tu vri­jed­nost.
Iz Po­re­ske upra­ve su ob­ja­sni­li da se po­re­skim du­žni­kom ne sma­tra­ju Glav­ni grad, op­šti­ne i Pre­sto­ni­ca.
– Po­re­sko po­tra­ži­va­nje po­re­skog du­žni­ka nad ko­jim je otvo­ren ste­čaj­ni po­stu­pak ne mo­že bi­ti pred­met re­pro­gram­skog po­tra­ži­va­nja, osim ako se ste­čaj spro­vo­di re­or­ga­ni­za­ci­jom. Po­re­sko po­tra­ži­va­nje po­re­skog du­žni­ka ko­me je odo­bren re­pro­gram po­re­skog po­tra­ži­va­nja u skla­du sa pro­pi­si­ma o dr­žav­noj po­mo­ći ne mo­že bi­ti pred­met re­pro­gra­ma po­re­skog po­tra­ži­va­nja u skla­du sa ovim za­ko­nom – ob­ja­sni­li su iz Po­re­ske upra­ve.
Zbog to­ga je na­stao pro­blem sa naj­ve­ćim po­re­skim du­žni­ci­ma po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa na lič­na pri­ma­nja, od­no­sno na­ci­o­nal­nim avi­o­pre­vo­zni­kom Mon­te­ne­gro­er­laj­nzom i tri že­lje­znič­ke kom­pa­ni­je – Že­lje­znič­ka in­fra­struk­tu­ra, Že­lje­znič­ki pre­voz i Odr­ža­va­nje že­lje­znič­kih vo­znih sred­sta­va, ko­ji za­jed­no du­gu­ju pre­ko se­dam mi­li­o­na eura. Ta pred­u­ze­ća su do­sta­vi­la za­htjev za re­pro­gram du­ga, ali ti za­htje­vi još ni­je­su pri­hva­će­ni s obzirom na to da su oni bi­li ko­ri­sni­ci dr­žav­ne po­mo­ći. Ima­ju­ći u vi­du da je po­slo­va­nje ovih kom­pa­ni­ja od jav­nog in­te­re­sa, Po­re­ska upra­va i pred­stav­ni­ci ovih pred­u­ze­ća sa Vla­dom tra­že naj­bo­lje rje­še­nje ka­ko bi se iz­mi­rio po­re­ski dug, a da se pri­tom ne ugro­zi nji­ho­vo po­slo­va­nje. Kraj­nji rok za na­la­že­nje rje­še­nja za ove če­ti­ri kom­pa­ni­je je kraj sle­de­ćeg mje­se­ca.
Iz Po­re­ske upra­ve su ob­ja­sni­li da će po­re­ski or­gan uki­nu­ti rje­še­nje o re­pro­gra­mu po­re­skog du­ga uko­li­ko se ne upla­ti jed­no­krat­na upla­ta, za­tim uko­li­ko se ne upla­te tri mje­seč­ne ra­te, u skla­du sa rje­še­njem o re­pro­gra­mu po­re­skog po­tra­ži­va­nja, ili ako se ka­sni vi­še od 30 da­na sa pla­ća­njem te­ku­će oba­ve­ze po osno­vu jav­nih pri­ho­da.
Sa cr­ne li­ste naj­ve­ćih po­re­skih du­žni­ka za­htjev za re­pro­gram pod­ni­je­lo je sko­ro 150 ob­ve­zni­ka či­ji je po­re­ski dug pre­ko sto mi­li­o­na eura.
Iz­me­đu osta­lih, za­htjev za re­pro­gram po­re­skog du­ga do­sta­vi­li su plje­valj­ski Rud­nik uglja, ko­ji du­gu­je pre­ko 13 mi­li­o­na eura, Vek­tra Mon­te­ne­gro sa du­gom od 5,1 mi­li­on eura, kao i Plan­ta­že sa du­gom od pre­ko če­ti­ri mi­li­o­na eura. B.Ma.


Oče­ki­va­ni go­di­šnji pri­ho­di 30 mi­li­o­na

Od 2018. do do 2020. go­di­ne pla­ni­ra­no je da se go­di­šnje u dr­žav­nu ka­su sli­je oko 30 mi­li­o­na eura, od­no­sno oko 17 mi­li­o­na 2021. go­di­ne. Iz PU su na­gla­si­li da će onim obvez­ni­ci­ma ko­ji su pod­ni­je­li za­htjev za re­pro­gram od­blo­ki­ra­ti ži­ro ra­čun.
– Mje­re na­pla­te po­re­skog du­ga ko­je će bi­ti pred­u­zi­ma­ne kod du­žni­ka ko­ji su pod­ni­je­li za­htjev za re­pro­gram je kon­tro­la upla­te jed­no­krat­ne po­mo­ći, pra­će­nje di­na­mi­ke iz­mi­ri­va­nja ra­ta i te­ku­ćih oba­ve­za, ali i ini­ci­ra­nje ste­čaj­nog po­stup­ka uko­li­ko ni­je­su re­dov­no iz­mi­ri­va­li oba­ve­ze. Mje­re na­pla­te po­re­skog du­ga onih ko­ji su pre­u­ze­li N3 obra­zac, ali ni­je­su pod­ni­je­li za­htjev za re­pro­gram i kod onih ko­ji ni­je­su ura­di­li ni jed­no ni dru­go su in­spek­cij­ski nad­zor, blo­ka­da ra­ču­na kao i ini­ci­ra­nje ste­čaj­nog po­stup­ka – po­ja­šnja­va­ju iz PU.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"