Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-04-19 U BUDVI OD 20. DO 23. APRILA
Sajmovi hrane, turizma i ekologije
Dan - novi portal
Na Ja­dran­skom saj­mu u Bu­dvi, u pe­ri­o­du od 20. do 23. apri­la bi­će odr­ža­ni: 43. Sa­jam hra­ne­u­fi, 26. Me­đu­na­rod­ni sa­jam tu­ri­zma, opre­me za ho­te­li­jer­stvo i ugo­sti­telj­stvo – ME­TU­BES, 22. Sa­jam eko­lo­gi­je i 35. Na­u­tik šou – Sa­jam na­u­ti­ke, opre­me za sport, kam­ping i re­kre­a­ci­ju, sa­op­šte­no je iz Ja­dran­skog saj­ma.
– U pro­gram­skom di­je­lu saj­mo­va hra­ne i tu­ri­zma, iz­dva­ja­mo cje­lo­dnev­nu kon­fe­ren­ci­ju „Tu­ri­zam u funk­ci­ji raz­vo­ja pro­iz­vod­nje hra­ne”, či­ji uče­sni­ci do­la­ze iz CEF­TA re­gi­o­na, a či­ji je or­ga­ni­za­tor Pri­vred­na ko­mo­ra. Iz­dva­ja­ju se i pre­zen­ta­ci­ja Uni­ver­zi­te­ta Me­di­te­ran na te­mu „Ulo­ga NTO u pro­mo­vi­sa­nju tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je” i „Utvr­đi­va­nje sta­ro­sti sta­ba­la ma­sli­na u ci­lju una­pre­đe­nja bren­da cr­no­gor­skog ma­sli­no­vog ulja”, u or­ga­ni­za­ci­ji Dru­štva ma­sli­na­ra Bar – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
ME­TU­BES će, ka­ko je na­ve­de­no, oku­pi­ti 56 iz­la­ga­ča, od ko­jih su 30 di­rekt­ni iz ukup­no se­dam ze­ma­lja.
– Na saj­mu pu­tem tu­ri­stič­kih za­jed­ni­ca, or­ga­ni­za­ci­ja i udru­že­nja bi­će pro­mo­vi­sa­na tu­ri­stič­ka po­nu­da Cr­ne Go­re i re­gi­o­na. Kao i pret­hod­nih go­di­na, broj­ni tu­ri­stič­ki aran­žma­ni bi­će po­nu­đe­ni na štan­do­vi­ma tu­ri­stič­kih agen­ci­ja. Ra­zno­vr­sne seg­men­te ma­ni­fe­sta­ci­je upot­pu­nju­ju pro­iz­vo­đa­či, pro­dav­ci i di­stri­bu­te­ri opre­me za ho­te­li­jer­stvo i ugo­sti­telj­stvo, kao i po­nu­da pra­te­ćih dje­lat­no­sti u funk­ci­ji tu­ri­zma po­put obra­zov­nih in­sti­tu­ci­ja, soft­ver­skih agen­ci­ja, me­dij­skih ku­ća, agen­ci­ja za za­po­šlja­va­nje itd – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju.
Sa­jam eko­lo­gi­je, ka­ko su na­gla­si­li, od­vi­ja­će se za­jed­no sa Saj­mom hra­ne.
– Po­red iz­la­ga­ča za ko­je je eko­lo­gi­ja uslov svih uslo­va u pro­iz­vod­nji ko­jom se ba­ve, na Saj­mu će se pred­sta­vi­ti i ne­ko­li­ko kom­pa­ni­ja ko­je nu­de si­ste­me za tret­man ot­pa­da i po­stro­je­nja za ko­ri­šće­nje bi­o­ma­se sa ci­ljem po­ve­ća­nja ener­get­ske efi­ka­sno­sti i bo­ljeg is­ko­ri­šće­nja re­sur­sa. Po­seb­no ra­du­je či­nje­ni­ca da je u okvi­ru saj­ma eko­lo­gi­je pr­vi put pri­sut­na i jed­na od fi­nan­sij­skih in­sti­tu­ci­ja ko­ja će pro­mo­vi­sa­ti kre­dit­ne li­ni­je za ener­get­sku efi­ka­snost i una­pre­đe­nje uslo­va ži­vo­ta gra­đe­nja sa ci­ljem po­sti­za­nja ve­će har­mo­ni­je čo­vje­ka sa pri­ro­dom ko­ja ga okru­žu­je – na­ve­de­no je iz Ja­dran­skog saj­ma.
Uoči na­ja­vlje­nih sa­jam­skih ma­ni­fe­sta­ci­ja, 19. apri­la, odr­ža­će se Sjed­ni­ca če­ško-cr­no­gor­ske me­đu­vla­di­ne ko­mi­si­je o eko­nom­skoj sa­rad­nji.
– Ja­dran­ski sa­jam će, na dan otva­ra­nja, 20. apri­la, na štan­du Re­pu­bli­ke Če­ške bi­ti do­ma­ćin pot­pi­si­va­nja me­đu­dr­žav­nog spo­ra­zu­ma iz­me­đu Re­pu­bli­ke Če­ške i Cr­ne Go­re – is­tak­nu­to je u sa­op­šte­nju.
Rad­no vri­je­me za po­sje­ti­o­ce je od 10 do 19 ča­so­va.
J.V.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"