Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-04-19 FLEŠ
Dan - novi portal
Pro­vje­ra­va­ju ima li tor­tu­re
Tim Na­ci­o­nal­nog me­ha­ni­zma za pre­ven­ci­ju tor­tu­re (NPM) ob­i­šao je odje­lje­nja za psi­hi­ja­tri­ju Op­šte bol­ni­ce u Nik­ši­ću. Cilj obi­la­ska, ka­ko je sa­op­šte­no iz in­sti­tu­ci­je om­bud­sma­na, bio je sa­gle­da­va­nje ma­te­ri­jal­nih uslo­va, tret­ma­na oso­ba sa men­tal­nim po­re­me­ća­ji­ma, sa po­seb­nim ak­cen­tom na even­tu­al­na ogra­ni­ča­va­nja kre­ta­nja i izo­la­ci­ju pa­ci­je­na­ta i po­što­va­nje ljud­skih pra­va. To­kom po­sje­te oba­vlje­ni su raz­go­vo­ri sa oso­bljem i pa­ci­jen­ti­ma na odje­lje­nju i na­pra­vljen je uvid u me­di­cin­sku do­ku­men­ta­ci­ju
M.S.

Di­sku­to­va­li o zvi­žda­či­ma
Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je je, u sa­rad­nji sa Centrom za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, na­sta­vi­la ak­tiv­no­sti in­for­mi­sa­nja i ja­ča­nja svi­je­sti i zna­nja o in­sti­tu­tu pri­ja­vlji­va­nja ugro­ža­va­nja jav­nog in­te­re­sa ko­je uka­zu­je na ko­rup­ci­ju, kao i in­sti­tu­tu za­šti­te zvi­žda­ča. U Pod­go­ri­ci je odr­ža­na če­tvr­ta ra­di­o­ni­ca na te­mu oba­ve­za i mje­ra ko­je se, u skla­du sa Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je, pred­u­zi­ma­ju po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča. Pre­da­va­nje je bi­lo na­mi­je­nje­no li­ci­ma ko­ja su u pri­vat­nom sek­to­ru od­re­đe­na za po­stu­pa­nje po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča. Po­la­zni­ci su bi­li pred­stav­ni­ci pri­vred­nih dru­šta­va ko­ja su ve­li­ki po­re­ski ob­ve­zni­ci, s ak­cen­tom na pri­vred­na dru­štva iz ban­kar­skog i sek­to­ra osi­gu­ra­nja.
Na­čel­ni­ca Od­sje­ka za po­stu­pa­nje po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča i za­šti­tu zvi­žda­ča Kri­sti­na Bra­le­tić je pred­stav­ni­ci­ma na­ve­de­nih kom­pa­ni­ja pre­zen­to­va­la nji­ho­ve oba­ve­ze i na­čin po­stu­pa­nja po pri­ja­va­ma zvi­žda­ča, kao i du­žno­sti nad­le­žnih or­ga­na u pred­u­ze­ći­ma u slu­ča­je­vi­ma pod­no­še­nja na­ve­de­nih pri­ja­va.M.S.

Zen­ka na Ko­so­vu
Mi­ni­star za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va Meh­med Zen­ka bo­ra­vi­će od da­nas do kra­ja ra­de sed­mi­ce na Ko­so­vu, sa­op­šte­no je iz tog re­so­ra.
– To­kom bo­rav­ka u Pri­šti­ni, mi­ni­star Zen­ka raz­go­va­ra­će sa re­so­r­nim ko­le­ga­ma o una­pre­đe­nju ma­njin­skih pra­va i slo­bo­da, po­seb­no po­bolj­ša­nju po­lo­ža­ja cr­no­gor­ske ma­nji­ne na Ko­so­vu – na­vo­de u Mi­ni­star­stvu za ljud­ska i ma­njin­ska pra­va.M.S.

Sa po­sla­ni­ci­ma o ener­gi­ji
Ško­la de­mo­krat­skog ru­ko­vo­đe­nja u na­red­nom pe­ri­o­du, za­jed­no sa part­ner­skim ško­la­ma iz re­gi­o­na, re­a­li­zo­va­će no­vu fa­zu ini­ci­ja­ti­ve „Jav­ni di­ja­log o efi­ka­snom ko­ri­šće­nju ener­gi­je u ju­go­i­stoč­noj Evro­pi”. Kao i pret­hod­nih go­di­na i ova fa­za, ka­ko je na­ja­vlje­no, na­sta­vi­će se uz po­dr­šku Otvo­re­nog re­gi­o­nal­nog fon­da za ju­go­i­stoč­nu Evro­pu – Ener­get­ska efi­ka­snost (ORF-EE), nje­mač­ke or­ga­ni­za­ci­je De­utsche Ge­sellschaft für In­ter­na­ti­o­na­le Zu­sam­me­nar­be­it (GIZ), a fo­ku­si­ra­će se na rad sa par­la­men­tar­ci­ma.
Ško­la de­mo­krat­skog ru­ko­vo­đe­nja re­a­li­zu­je NVO Gra­đan­ska ali­jan­sa.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"