Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Policija ušla u Duvanski, potraga za Boljevićem * Ubijali vojnike JNA u Čepikućama * Zviždaču prijetili da će ga prebiti * Pod prismotrom 942 građanina * Treći svjetski rat je već u toku * Zbogom tatatatira * Koliko Evrope
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Džavid Šabović, funkcioner SDP-a:
Izlazak opozicije na lokalne izbore u Herceg Novom 7. maja logičan je korak, jednako kao i bojkot nikšićkih izbora.

Vic Dana :)

Sjede Mujo i Haso u kafani, redaju rakijice jednu za drugom, kad će Mujo:
– Haso, bolan, znaš li ti da su Amer’kanci izmislili teleskop za gledat’ zvijezde?
Haso klimne:
– Znam!
Mujo strese još jednu pa upita:
– A znaš li da su Rusi izmislili periskop za gledat’ iznad vode?
Haso opet klimne:
– Jašta da znam!
Mujo ga pogleda i ispali:
– Pa dobro, a jel’ znaš da su Bosanci izmislili spravu za gledat’ kroz zid?
Haso zbunjeno odgovori:
– Jok, bolan, koja je to sprava, matereti?
Mujo ga udari po glavi:
– Prozor, majmune, prozor!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-26 UNUTRAŠNJA KONTROLA PROVJERAVA IMOVINU PRIPADNIKA SEKTORA GRANIČNE POLICIJE
Graničari se bogate neograničeno Na meti se našla imovina koju pojedini funkcioneri posjeduju u Herceg Novom, Ulcinju, Tivtu, Žabljaku i Podgorici
Dan - novi portal
Unu­tra­šnja kon­tro­la MUP-a po­kre­nu­la je pro­vje­ru imo­vi­ne lju­di za­po­sle­nih u Sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je, a na osno­vu in­for­ma­ci­ja ko­ji­ma ras­po­la­žu, da je je­dan dio slu­žbe­ni­ka po­sled­njih go­di­na ste­kao ne­kret­ni­ne vri­jed­ne vi­še mi­li­o­na. MUP ras­po­la­že po­da­ci­ma da su po­je­di­ni funk­ci­o­ne­ri u po­me­nu­tom sek­to­ru na­pra­vi­li vi­še­sprat­ni­ce, ko­je ko­ri­ste za iz­najm­lji­va­nje ili da­lju pre­pro­da­ju. Na me­ti se na­šla imo­vi­na ko­ju po­je­di­ni funk­ci­o­ne­ri po­sje­du­ju u Her­ceg No­vom, Ul­ci­nju, Tiv­tu, Ža­blja­ku i Pod­go­ri­ci. Ne­ki ima­ju sta­no­ve i u luk­su­znom bu­dvan­skom kom­ple­sku „Tre ka­ne”.
Ka­ko sa­zna­je­mo, pro­vje­ra­va se i imo­vi­na pri­pad­ni­ka tog sek­to­ra, ko­ji su u po­sled­njih par go­di­na po­šli u pen­zi­ju, a po­sje­du­ju vi­še sta­no­va i ku­ća.
Ta­ko­đe, Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je, shod­no Za­ko­nu o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma i Pra­vil­ni­ku o imo­vin­skom kar­to­nu po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, spro­vo­di ak­tiv­no­sti na pro­vje­ri va­lid­no­sti imo­vin­skih kar­to­na po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su u skla­du sa pro­pi­si­ma bi­li du­žni da ih do­sta­ve Di­rek­to­ra­tu za bez­bjed­no­sno-za­štit­ne po­slo­ve i nad­zor Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va.
Iz MUP-a su vi­še pu­ta upo­zo­ra­va­li da je pri­ja­vlji­va­nje ne­tač­nih po­da­ta­ka o imo­vi­ni te­ža po­vre­da slu­žbe­ne du­žno­sti i da po­vla­či di­sci­plin­sku od­go­vor­nost.
– Ope­ra­tiv­ni po­da­ci ko­ji­ma ras­po­la­že­mo uka­zu­ju da je­dan broj funk­ci­o­ne­ra u Sek­to­ru gra­nič­ne po­li­ci­je ima imo­vi­nu vri­jed­nu i vi­še mi­li­o­na. U to­ku su pro­vje­re ko­je se vr­še u Her­ceg No­vom, Tiv­tu i Pod­go­ri­ci, za imo­vi­nu ko­ju po­sje­du­ju u vi­še gra­do­va. Od njih će u da­ljoj fa­zi pro­vje­ra bi­ti uze­te iz­ja­ve i mo­ra­će da do­ka­žu ka­ko su ste­kli imo­vi­nu – ka­že naš sa­go­vor­nik iz Unu­tra­šnje kon­tro­le.
Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, iz­me­đu osta­lih, pro­vje­ra­va se imo­vi­na po­li­cij­skih funk­ci­o­ne­ra Vo­ji­sla­va Dra­go­vi­ća, Si­ni­še Ja­ći­mo­vi­ća, Vu­ko­ma­na Žar­ko­vi­ća i Zo­ra­na Sta­no­vi­ća.
In­spek­to­ri pri­ku­plja­ju po­dat­ke ko­je upo­re­đu­ju sa va­lid­nim do­ka­zi­ma, na osno­vu če­ga će usko­ro for­mi­ra­ti iz­vje­štaj.
– Po­sto­je sum­nje da po­je­di­ni vi­so­ko­ran­gi­ra­ni slu­žbe­ni­ci svo­ju imo­vi­nu ni­su ste­kli na le­ga­lan na­čin. To sve pro­iz­i­la­zi iz upo­red­nih po­da­ta­ka sa vi­si­nom nji­ho­vih pri­ma­nja, što se od­no­si i na čla­no­ve nji­ho­vih fa­mi­li­ja – re­če­no je „Da­nu” u MUP-u.
Di­rek­to­rat za bez­bjed­no­sno-za­štit­ne po­slo­ve i nad­zor Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va do­bio je pri­je par go­di­na vi­še od 400 imo­vin­skih kar­to­na po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su u skla­du sa pra­vil­ni­kom o imo­vin­skom kar­to­nu ima­li oba­ve­zu pri­ja­vlji­va­nja imo­vi­ne. Taj pra­vil­nik pro­pi­su­je vo­đe­nje evi­den­ci­je imo­vi­ne vi­so­kih po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka.
U Ko­dek­su po­li­cij­ske eti­ke, član 11, pro­pi­sa­na je oba­ve­za po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka da u skla­du sa za­ko­nom pod­ne­se imo­vin­ski kar­ton i u nje­mu na­ve­de tač­ne po­dat­ke, a čla­nom 106 stav 1 tač­ka 4 Za­ko­na o unu­tra­šnjim po­slo­vi­ma te­žom po­vre­dom slu­žbe­ne du­žno­sti sma­tra se po­na­ša­nje u slu­žbi ili van slu­žbe su­prot­no Ko­dek­su po­li­cij­ske eti­ke.
Da­kle, uko­li­ko se ne pod­ne­se imo­vin­ski kar­ton, ili ako se ne na­ve­du tač­ni po­da­ci u nje­mu, to će pred­sta­vlja­ti te­žu po­vre­du slu­žbe­ne du­žno­sti po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka, ko­ja po­vla­či nje­go­vu di­sci­plin­sku od­go­vor­nost, po­ja­šnje­no je ra­ni­je iz MUP-a.D.Ž.


Pre­pro­da­vali sta­no­ve

Imo­vi­na pri­pad­ni­ka Sek­to­ra gra­nič­ne po­li­ci­je ko­ja se pro­vje­ra­va na­la­zi se na eks­klu­ziv­nim lo­ka­ci­ja­ma u vi­še gra­do­va. Ta­ko­đe, Unu­tra­šnja kon­tro­la ras­po­la­že po­da­ci­ma i o sta­no­vi­ma ko­je su slu­žbe­ni­ci pre­pro­da­va­li po­sled­njih go­di­na, kao i o imo­vi­ni ko­ja se vo­di na čla­no­ve nji­ho­vih po­ro­di­ca.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"