Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-26 KONTROVERZNI NIKŠIĆKI BIZNISMEN UVEĆAVA IMOVINU
Mićunović Branova firma „teška” dva miliona i 400 hiljada Stalna imovina firme Anagusta, čiji je osnivač Branislav Mićunović, procjenjuje se, prema podacima iz Poreske uprave, na nešto više od 2.400.000 eura Budvanska kompanija Anagusta je investitor stambene zgrade na Svetom Stefanu u kojoj je prodat određeni broj stanova
Dan - novi portal
Imo­vi­na bu­dvan­ske kom­pa­ni­je Ana­gu­sta, či­ji je osni­vač nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić, iz­no­si oko 2.400.000 eura, po­tvr­đe­no je za „Dan” iz Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re.
Kon­kret­ne po­dat­ke o imo­vi­ni ove fir­me sa­dr­ži re­dov­ni is­kaz o fi­nan­sij­skoj po­zi­ci­ji, gdje je na­ve­de­no da pred­u­ze­će ima ka­pi­tal od oko mi­li­on i po eura. Me­đu­tim, stal­na imo­vi­na Ana­gu­ste pro­cje­nju­je se na ne­što vi­še od 2.400.000 eura. Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re, Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić je osni­vač a Ne­nad Mi­ću­no­vić iz­vr­šni di­rek­tor te fir­me. Kom­pa­ni­ja Ana­gu­sta, či­je je sje­di­šte u Bu­dvi, re­gi­stro­va­na je zva­nič­no po­čet­kom 2006, a 2009. go­di­ne od Op­šti­ne Bu­dva do­bi­la je do­zvo­lu za grad­nju stam­be­nog objek­ta na Sve­tom Ste­fa­nu.
Na­i­me, u ka­ta­star­skoj ba­zi po­da­ta­ka vi­di se da je fir­ma Ana­gu­sta in­ve­sti­tor stam­be­ne zgra­de na Sve­tom Ste­fa­nu, u ko­joj je pro­dat je­dan broj sta­no­va kup­ci­ma, me­đu ko­ji­ma ima i stra­nih dr­ža­vlja­na. Iz­me­đu osta­lih, vla­sni­ci tih sta­no­va su, ma­kar pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, i Ne­nad Mi­ću­no­vić, kao i Pre­drag Mi­ću­no­vić. Vi­di se i da je od­re­đe­ni broj ku­pa­ca sta­no­ve za­lo­žio kao ga­ran­ci­je za kre­di­te kod po­slov­nih ba­na­ka.
In­te­re­sant­no je da se po ma­tič­nom bro­ju imo­vi­na fir­me Ana­gu­sta ne mo­že na­ći u ba­zi po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne. Do po­da­ta­ka o imo­vi­ni mo­gu­će je do­ći po­sred­no, na osno­vu pre­tra­ge li­sto­va ne­po­kret­no­sti. Na fir­mu Ana­gu­sta u Bu­dvi vo­di se vri­jed­na ne­po­kret­na imo­vi­na, od­no­sno zgra­da od 460 kva­dra­ta, ga­ra­ža od 363 me­tra kva­drt­na i dvo­ri­šte ve­li­či­ne 70 kva­dra­ta. Do ovih po­da­ta­ka do­šli smo na osno­vu Li­sta ne­po­kret­no­sti 862, za KO Sve­ti Ste­fan. Ni­je mo­gu­će utvr­di­ti da li je je­di­na imo­vi­na ko­ju u Cr­noj Go­ri po­sje­du­je ta Mi­ću­no­vi­će­va fir­ma, jer po ma­tič­nom bro­ju pre­tra­ga iz ba­ze po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne ne ot­kri­va bi­lo ka­kve de­ta­lje.
Mi­ću­no­vi­će­vo ime se go­di­na­ma ve­že za afe­ru šver­ca ci­ga­re­ta, dok nje­go­vi prav­ni za­stup­ni­ci tvr­de da su op­tu­žbe pro­tiv nji­ho­vog kli­jen­ta is­kon­stru­i­sa­ne. Tu­ži­la­štvo iz Ba­ri­ja sa­da te­re­ti Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vi­ća, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća, Du­šan­ku Jek­nić Pe­šić i An­dri­ju Dra­ško­vi­ća za stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Na spi­sku osum­nji­če­nih ra­ni­je je bio i biv­ši cr­no­gor­ski pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­ji je pre­ma spi­si­ma tu­ži­la­štva, ozna­čen kao šef or­ga­ni­za­ci­je, ali je on ipak iz­o­sta­vljen iz pro­ce­sa, jer je imao imu­ni­tet dr­žav­nog zva­nič­ni­ka. Ita­li­jan­ski tu­ži­lac Kar­me­lo Ri­ko ra­ni­je je pre­dao su­du tran­skrip­te raz­go­vo­ra osum­nji­če­nih, a po­sli­je to­ga su advo­ka­ti okri­vlje­nih cr­no­gor­skih i srp­skih dr­ža­vlja­na Bra­ni­sla­va Mi­ću­no­vi­ća, Ve­se­li­na Ba­ro­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­še­vi­ća, Du­šan­ke Jek­nić Pe­šić i An­dri­je Dra­ško­vi­ća za­tra­ži­li od su­di­je da zva­nič­no od­ba­ci tran­skrip­te pri­slu­ški­va­nih raz­go­vo­ra kao do­kaz jer su nji­ho­vi kli­jen­ti pri­slu­ški­va­ni mi­mo za­ko­na.
Ita­li­jan­ski is­tra­žni or­ga­ni, s dru­ge stra­ne, tvr­de da je tu­ži­la­štvo u sve­mu is­po­što­va­lo za­kon­ske pro­ce­du­re. Tu­ži­lac Kar­me­lo Ri­ko za­tra­žio je da se pri­slu­ški­va­ni raz­go­vo­ri pre­slu­ša­ju u sud­ni­ci u to­ku po­stup­ka. No­vo ro­či­šte pred su­dom u Ba­ri­ju, ka­ko je sa­op­šte­no, tre­ba­lo bi da bu­de odr­ža­no sre­di­nom ma­ja.
M.V.


Spre­ma grad­nju u Bu­dvi

Od­lu­kom vla­di­nog Sa­vje­ta za pri­va­ti­za­ci­ju Mi­ću­no­vi­će­va fir­ma Ze­ta film, na­kon pod­ni­je­tog za­htje­va, po­sta­la je u Bu­dvi vla­snik dvi­je par­ce­le po­vr­ši­ne 3.600 kva­dra­ta. Par­ce­le se na­la­ze u sa­mom cen­tru Bu­dve, na sto­ti­njak me­ta­ra od Sta­rog gra­da. Od­lu­kom Vla­de pre­ci­zi­ra­no je da je Ze­ta film u pot­pu­no­sti pri­va­ti­zo­van i da je pla­će­na tr­ži­šna na­kna­da za obje par­ce­le u po­stup­ku pri­va­ti­za­ci­je. Vla­snik Ze­ta fil­ma je od 2004. go­di­ne kom­pa­ni­ja Ana­gu­sta En­ter­prajz sa Ki­pra, ko­ju kon­tro­li­še Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić.
Fir­ma Ze­ta film je do­bi­la do­zvo­lu od Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja za grad­nju ho­te­la od 12 spra­to­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"