Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-03-21 SKANDALOZNO: SDT FALSIFIKOVAO PODATKE O IZVJEŠTAJU KAKO BI PRIKRIO NEZAKONITO POSTUPANJE
Dokumenti koji potvrđuju da je elektronska verzija Izvještaja o radu SDT kreirana 16. februara Katnić uhvaćen u pokušaju prevare Specijalni tužilac pokušao da obmane javnost i sakrije da je prekršio zakon tako što je elektronski dokument koji je kreiran 16. februara, pokušao da predstavi kao da je objavljen na sajtu 10. februara, kaže se u saopštenju Demokrata Iz Demokratske Crne Gore, čiji IT centar je otkrio prevaru, navode da su „duboko razočarani ovakvim postupanjem SDT-a, jer, ako se ovakve mahinacije dešavaju u Specijalnom državnom tužilaštvu, šta mogu očekivati obični građani koji vape za pravom i pravdom”
Dan - novi portal
Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić po­ku­šao je da ob­ma­ne jav­nost i pri­kri­je da je pre­kr­šio Za­kon o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu zbog neo­bja­vlji­va­nja Iz­vje­šta­ja o ra­du na saj­tu tu­ži­la­štva.
Kat­nić je ju­če elek­tron­sku ver­zi­ju Iz­vje­šta­ja o ra­du tu­ži­la­štva, ko­ja je kre­i­ra­na 16. fe­bru­a­ra 2017. go­di­ne, po­ku­šao da pred­sta­vi kao da je ob­ja­vljen na saj­tu tu­ži­la­štva pri­je 10. fe­bru­a­ra iste go­di­ne.To je ot­krio in­for­ma­tič­ki (IT) cen­tar De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re, sa­zna­je „Dan“.
Kat­nić je po Za­ko­nu o dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bio du­žan da naj­ka­sni­je do 10. fe­bru­a­ra ove go­di­ne do­sta­vi iz­vje­štaj o ra­du za 2016. go­di­nu Tu­ži­lač­kom sa­vje­tu i da ga u tom istom ro­ku ob­ja­vi na saj­tu tu­ži­la­štva.
On je ju­če re­a­go­vao na na­vo­de funk­ci­o­ne­ra DF-a Ni­ko­le Jo­va­no­vi­ća, ko­ji je za­tra­žio da bu­de raz­ri­je­šen sa funk­ci­je u SDT zbog tog za­kon­skog pro­pu­sta.
U svom re­a­go­va­nju (sa­op­šte­nju) Kat­nić je na­veo da ni­je tač­no da iz­vje­štaj ni­je ob­ja­vljen i da su me­di­ji po­gre­šno in­for­mi­sa­li jav­nost. Kao do­kaz te tvrd­nje pro­sli­je­dio je link na ko­jem se na­la­zi iz­vje­štaj.
Is­po­sta­vi­lo se da je spe­ci­jal­ni tu­ži­lac pri­bje­gao pre­va­ri, ka­ko bi sa­krio svoj pro­pust.
– Ima­ju­ći u vi­du re­a­go­va­nje Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva, De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra pri­la­že kon­kret­ne do­ka­ze ko­ji po­tvr­đu­ju da je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac pre­kr­šio za­kon i sa­op­šte­njem po­ku­šao ob­ma­nu­ti jav­nost, či­me smo ve­o­ma iz­ne­na­đe­ni, ima­ju­ći u vi­du da se ra­di o in­sti­tu­ci­ji ko­ja bi tre­ba­lo da ot­kri­va, a ne da vr­ši ova­kva dje­la – sa­op­šti­li su za „Dan” iz te po­li­tič­ke par­ti­je.
Do­da­li su da Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, oči­to, ni­je ra­ču­na­lo na to da će nji­hov IT cen­tar la­ko utvr­di­ti ka­da je kre­i­ran do­ku­ment ko­ji po­mi­nju.
– Sa­gla­sno do­ka­zu, ko­ji ovim pu­tem pre­zen­tu­je­mo cr­no­gor­skoj jav­no­sti, ja­sno je da je do­ku­ment zva­ni Iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva za 2016. go­di­nu, u elek­tron­skoj ver­zi­ji kre­i­ran, od­no­sno za­vr­šen, 16. fe­bru­a­ra u 15.48 ča­so­va. Ta­ko da je i naj­ve­ćem la­i­ku pot­pu­no ja­sno da je do­ku­ment pr­vo mo­rao bi­ti kre­i­ran, da bi bio ob­ja­vljen, a sa­gla­sno na­ve­de­nom, ne­ma di­le­me da je i sa­mo sa­či­nja­va­nje do­ku­men­ta uči­nje­no u ro­ku ko­ji po­tvr­đu­je da je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac pre­kr­šio za­kon – na­vo­de De­mo­kra­te.
Do­da­li su da „umje­sto da pri­zna gre­šku usled ne­po­što­va­nja Za­ko­na, SDT je pa­nič­no kre­nuo u od­bra­nu neo­d­bra­nji­vog i po­sti­gao kla­si­čan auto­gol”.
– Du­bo­ko smo raz­o­ča­ra­ni ova­kvim po­stu­pa­njem SDT-a, jer, ako se ova­kve ma­hi­na­ci­je de­ša­va­ju u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, šta mo­gu oče­ki­va­ti obič­ni gra­đa­ni ko­ji va­pe za pra­vom i prav­dom u Cr­noj Go­ri – za­klju­či­li su iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.Vl.O.


Iz­vje­štaj u dru­gom odje­ljku saj­ta

Na saj­tu tu­ži­la­štva mo­že se vi­dje­ti da je Izvještaj Specijalnog državnog tužilaštva za 2016. u godinu po pr­vi put sta­vljen u dru­gi odjelj­ak. Taj do­ku­ment, kao i pret­hod­nih go­di­na, ni­je sta­vljen u ru­bri­ci „Iz­vje­šta­ji o ra­du”.
– Jef­tin po­ku­šaj da se na­ve­de­ni iz­vje­štaj na­knad­no, uz kr­še­nje za­kon­skog ro­ka, po­sta­vi u po­gre­šnoj ka­te­go­ri­ji na saj­tu, ka­ko bi se po­ku­ša­la sa­kri­ti isti­na, do­dat­no je ogo­lio stvar­nu na­mje­ru SDT-a – na­vo­de iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.


SDT: Ob­ja­vlje­na ne­tač­na in­fo­r­ma­ci­ja

Na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ju­če su se ogla­si­li sa­op­šte­njem u ko­me se ka­že da ni­je­su tač­ni na­vo­di da Iz­vje­štaj o ra­du SDT za 2016. go­di­nu ni­je ob­ja­vljen.
– Ovu ne­tač­nu in­for­ma­ci­ju, bez pret­hod­ne pro­vje­re, pre­nio je i dio cr­no­gor­skih me­di­ja i na taj na­čin po­gre­šno in­for­mi­sao jav­nost. Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo ne že­li da ko­men­ta­ri­še mo­ti­ve usled ko­jih se kon­ti­nu­i­ra­no iz­no­se ne­tač­ne tvrd­nje, ali po­zi­va me­di­je da ne pre­no­se po­gre­šne in­for­ma­ci­je, na­ro­či­to one ko­je se la­ko mo­gu pro­vje­ri­ti. Po­tvr­da da je Iz­vje­štaj o ra­du Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva za pro­šlu go­di­nu bla­go­vre­me­no ob­ja­vljen je­ste i či­nje­ni­ca da su u me­di­ji­ma ob­ja­vlji­va­ni  tek­sto­vi sa po­da­ci­ma iz Iz­vje­šta­ja, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu Tu­ži­la­štva na lin­ku: Izvještaj Specijalnog državnog tužilaštva za 2016. godinu – pi­še u sa­op­šte­nju SDT.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"