Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Drešaj organizovao šverc, Isat ilegalnu proizvodnju? * Izlazak u Novom logičan kao i bojkot u Nikšiću * Majke prekinule proteste * Milova vlada mimo tendera potrošila 2,6 miliona * Trampov zid zidaju teškoće * Rat sa mrtvima * Evropa stvarana na pepelu ratnih poraza
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
MAJA ĆATOVIĆ, FUNKCIONER DPS-a :
Očekujem da će Demokratska partija socijalista pobijediti na predstojećim lokalnim izborima u Herceg Novom.

Vic Dana :)


Kaže Perica prijateljima:
- Jeste li znali da novi Ajfon 7 ima aplikaciju za mršavljenje?
Na to će drugovi:
- Kako ona radi?
Perica:
- Pa kupite ga i ostanete bez para za hljeb.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-26 ČLAN PREDSJEDNIŠTVA VLADAJUĆE PARTIJE MARIJA ĆATOVIĆ PROTIV BOJKOTA IZBORA U HERCEG NOVOM
Neka se svi izmjere Dobro je što su opozicioni politički subjekti odlučili da izađu na lokalne izbore u Herceg Novom. Izbori su prilika da svaki politički subjekt odmjeri svoju snagu i povjerenje građana, kaže Marija Ćatović
Dan - novi portal
Do­bro je što opo­zi­ci­ja ne­će boj­ko­to­va­ti pred­sto­je­će lo­kal­ne iz­bo­re u Her­ceg No­vom, ka­za­la je za „Dan” član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta Ma­ri­ja Ća­to­vić.
– Oče­ku­jem da će De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta po­bi­je­di­ti na pred­sto­je­ćim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom. Po­ka­za­lo se da je do­sa­da­šnji na­čin ru­ko­vo­đe­nja her­ceg­nov­skom op­šti­nom bio ne­e­fi­ka­san. Na­dam se da će gra­đa­ni Her­ceg No­vog na maj­skim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma da­ti ve­ćin­sko po­vje­re­nje DPS-u – na­ve­la je Ća­to­vi­će­va.
Ve­ći­na opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta is­ka­za­la je sprem­nost za uče­šće na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom. Ća­to­vi­će­va is­ti­če da je do­bro što opo­zi­ci­ja u su­sret her­ceg­nov­skim iz­bo­ri­ma ni­je od­lu­či­la da pri­mi­je­ni nik­šić­ki sce­na­rio, od­no­sno da boj­ko­tu­je i taj iz­bor­ni pro­ces.
– Boj­kot iz­bo­ra uop­šte ni­je do­bro rje­še­nje u bi­lo kom slu­ča­ju. Sva­ko tre­ba da se bo­ri za svo­je gla­sa­če. Do­bro je što su opo­zi­ci­o­ni po­li­tič­ki su­bjek­ti od­lu­či­li da iza­đu na lo­kal­ne iz­bo­re u Her­ceg No­vom. Iz­bo­ri su pri­li­ka da sva­ki po­li­tič­ki su­bjekt od­mje­ri svo­ju sna­gu i po­vje­re­nje gra­đa­na. Od­lu­ka da se ne iza­đe na iz­bo­re ni­je do­bra tak­ti­ka – sma­tra Ća­to­vi­će­va.
Ve­ći­na opo­zi­ci­o­nih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa­op­šti­la je da će na­stu­pi­ti na her­ceg­nov­skim lo­kal­nim iz­bo­ri­ma. Iz SNP-a su ra­ni­je sa­op­šti­li da će po­bi­je­di­ti na iz­bo­ri­ma u Her­ceg No­vom ko­ji će bi­ti odr­ža­ni 7. ma­ja. Ka­ko su is­ta­kli, na iz­bo­ri­ma 7. ma­ja uze­će No­vi iz ru­ku naj­go­rih i vra­ti­ti ga naj­bo­lji­ma jer taj grad ne mo­že se­bi do­zvo­li­ti luk­suz da još če­ti­ri go­di­ne bu­de u kan­dža­ma neo­d­go­vor­nih i neo­zbilj­nih. Iz lo­kal­nog SDP-a su po­ru­či­li da će iza­ći na iz­bo­re jer ne že­le da osta­ve mo­guć­nost da DPS osta­ne na vla­sti i na­sta­vi upro­pa­šta­va­nje gra­da. U Gra­đan­skom po­kre­tu URA sma­tra­ju da, ima­ju­ći u vi­du na­ja­ve ve­ći­ne opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja da će iza­ći na iz­bo­re, boj­kot gu­bi smi­sao, ta­ko da se oče­ku­je i nji­hov na­stup.
Pre­ma ne­dav­nom is­tra­ži­va­nju jav­nog mnje­nja ko­je je spro­ve­la agen­ci­je De­fak­to, opo­zi­ci­ja u su­sret her­ceg­nov­skim iz­bo­ri­ma ima zna­čaj­nu pred­nost u od­no­su na DPS. Pre­ma tim re­zul­ta­ti­ma, od vla­da­ju­ćih po­li­tič­kih su­bje­ka­ta sa dr­žav­nog ni­voa De­mo­krat­sku par­ti­ju so­ci­ja­li­sta bi po­dr­ža­lo 25,6 od­sto, a So­ci­jal­de­mo­kra­te 3,2 od­sto gla­sa­ča. Za De­mo­kra­te bi gla­sa­lo 25,6 od­sto gra­đa­na, za De­mo­krat­ski front 22,1 od­sto, za So­ci­ja­li­stič­ku na­rod­nu par­ti­ju 5,3 od­sto, za De­mos 4,6 od­sto, a za Nov­sku li­stu 3,7 od­sto gra­đa­na Her­ceg No­vog. Za Gru­pu gra­đa­na Iz­bor – Du­šan Ra­do­vić Kru­šo na iz­bo­ri­ma bi gla­sa­lo 2,4 od­sto gra­đa­na, za Gru­pu gra­đa­na Ob­rad Goj­ko­vić 0,5, od­sto, za Gra­đan­ski po­kret URA 2,7 od­sto, za Cr­no­gor­sku 0,8 od­sto, za So­ci­jal­de­mo­krat­sku par­ti­ju 2,1 od­sto, a za Gra­đan­ski sa­vez Ni­ko­la Nik­ša Goj­ko­vić 1,3 od­sto bi­ra­ča.
V.R.


Opo­zi­ci­ja da po­slu­ša Evro­pu

Po ocje­ni Ma­ri­je Ća­to­vić, po­gre­šna je i od­lu­ka opo­zi­ci­je da boj­ko­tu­je rad Skup­šti­ne Cr­ne Go­re. Oče­ku­je da će i to pi­ta­nje usko­ro bi­ti ri­je­še­no ka­ko bi par­la­ment funk­ci­o­ni­sao u pu­nom ka­pa­ci­te­tu.
– Gra­đa­ni ko­ji su gla­sa­li za opo­zi­ci­ju vje­ro­vat­no su oče­ki­va­li da opo­zi­ci­o­ni po­sla­ni­ci unu­tar par­la­men­ta su­če­lja­va­ju ar­gu­men­te sa pred­stav­ni­ci­ma vla­sti. Oče­ki­va­nja opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča su vje­ro­vat­no i da nji­ho­vi pred­stav­ni­ci bu­du u par­la­men­tu kon­struk­tiv­ni ta­mo gdje se ra­di o ne­kim do­brim rje­še­nji­ma, a da kri­ti­ku­ju ono sa čim ni­je­su sa­gla­sni. I pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić i pred­sjed­nik par­la­men­ta Ivan Bra­jo­vić po­zva­li su opo­zi­ci­ju da pre­ki­ne boj­kot. Opo­zi­ci­ji je čak upu­ćen i po­ziv da uđe u Vla­du – na­ve­la je Ća­to­vi­će­va.
Pod­sje­ti­la je i da je iz Evrop­ske uni­je u vi­še na­vra­ta sa­op­šten stav da ne po­dr­ža­va­ju opo­zi­ci­o­ni boj­kot par­la­men­ta.
– Na­dam se da će u opo­zi­ci­ji shva­ti­ti da tre­ba da pre­ki­nu boj­kot i da se vra­te u par­la­ment – ka­za­la je Ća­to­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"