Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Trampov savjetnik radio i za Mila i za Deripasku * Na infuziji osam majki * Iz Brazila uvezeno 100 tona mesa * Srpski pasoš zatražio i vođa „škaljaraca” * Identitet naroda * Mali Alek
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, direktor Centra za demokratsku tran.:
– Agencija za sprečavanje korupcije do sada nije kao problem prepoznala pojavu da ministri zloupotrebljavaju javnu funkciju u toku predizborne kampanje.

Vic Dana :)

Uče mama i tata dijete da priča:
- Kako se čuje mačka?
- Mjau, mjau...
- Bravo! A kako se čuje pas?
- Vau, vau...
- Super! A kako se čuje miš?
- Klik, klik..


Mujo napravio neki belaj i doveli ga kod sudije.
- Pa šta vas je dovelo ovdJe? - upita sudija
- Velika marica i četiri policajca - kaže Mujo.


Igraju dvije plavuše fudbala i jedna kaže: -Too dala sam koš! A druga odgovara na to: -Glupačo nije ti ovo odbojka.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-03-22 ANA ĐUKANOVIĆ PONOVO SE OGLUŠILA O POZIV SUDA, ZAVRŠEN SPOR PO TUŽBI PROTIV „DANA”
Ana Đukanović Boje se istine o aferi „Telekom”
Dan - novi portal
Su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Si­mo Ra­šo­vić za­klju­čio je ju­če ras­pra­vu u spo­ru po tu­žbi ko­ju je Ana Đu­ka­no­vić, se­stra biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, pod­ni­je­la pro­tiv fir­me Ju­me­dia Mont, iz­da­va­ča li­sta „Dan”, uz na­ja­vu da će pre­su­du do­ni­je­ti za mje­sec da­na. Đu­ka­no­vi­će­va je tu­ži­la „Dan” zbog tek­sta „Po­ku­ša­la da sa­kri­je po­sao sa Te­le­ko­mom”, ko­ji je naš list pre­nio sa ma­ke­don­skog por­ta­la „Re­pu­bli­ka”. Tvr­de­ći da su joj po­vri­je­đe­na pra­va, Đu­ka­no­vi­će­va je od fir­me Ju­me­dia Mont tra­ži­la na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te od 5.000 eura.
Ipak, to­kom či­ta­vog sud­skog po­stup­ka Đu­ka­no­vi­će­va se oglu­ša­va­la o po­ziv su­da da do­đe na sa­slu­ša­nje ka­ko bi da­la is­kaz o pra­vi­ma ko­ja su joj, na­vod­no, po­vri­je­đe­na spor­nim tek­stom. Su­di­ja Ra­šo­vić ju­če je od­bio pred­log prav­nog za­stup­ni­ka „Da­na”, advo­ka­ta Ne­boj­še Asa­no­vi­ća da se u do­ka­znom po­stup­ku sa­slu­ša­ju biv­ši di­rek­to­ri Ma­đar te­le­ko­ma Elek Štra­ub, An­draš Ba­log i Ta­ma­ša Mor­vai. Ta­ko­đe, od­bi­jen je i pred­log Asa­no­vi­ća da se pu­tem me­đu­na­rod­ne prav­ne po­mo­ći sud po slu­žbe­noj du­žno­sti obra­ti ma­đar­skim i nje­mač­kim dr­žav­nim or­ga­ni­ma, kao i nad­le­žnom ame­rič­kom dr­žav­nom tu­ži­o­cu ka­ko bi od njih za­tra­ži­li da do­sta­ve sva do­ku­men­ta ko­ja se od­no­se na pri­va­ti­za­ci­ju cr­no­gor­skog te­le­ko­ma. Od­bi­jen je i pred­log za­stup­ni­ka „Da­na” da sud od Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva do­bi­je do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se od­no­se na pri­va­ti­za­ci­ju Te­le­ko­ma.
Ka­ko je sud i u pret­hod­nom po­stup­ku po tu­žbi Đu­ka­no­vi­će­ve pro­tiv iz­da­va­ča „Da­na” od­bio da sa­slu­ša biv­še di­rek­to­re Ma­đar te­le­ko­ma i kao do­kaz spro­ve­de na­ve­de­ne spi­se, advo­kat Asa­no­vić oci­je­nio je da je ja­sno da dr­ža­va ne že­li da se ot­kri­je isti­na o ovoj afe­ri. Advo­kat je to­kom po­stup­ka tvr­dio da se isti­na o ovoj afe­ri, kao i o tek­stu zbog ko­jeg je Đu­ka­no­vi­će­va se­stra pod­ni­je­la tu­žbu mo­že sa­zna­ti sa­mo spro­vo­đe­njem ovih do­ka­za. Asa­no­vić je na­po­me­nuo da su Štra­ub, Ba­log i Mor­vai ra­ni­je po­sla­li oba­vje­šte­nje u ko­jem su na­ve­li da su sa­gla­sni da da­ju is­kaz o afe­ri. Asa­no­vić je na­po­me­nuo i da je ve­o­ma bit­no da se spro­vo­đe­nju ovih do­ka­za to­kom spo­ra pro­ti­vio i za­stup­nik Đu­ka­no­vi­će­ve.
Asa­no­vić je ju­če u su­du oci­je­nio da je na osno­vu spro­ve­de­nih do­ka­za ja­sno da ne po­sto­ji od­go­vor­nost iz­da­va­ča „Da­na” u ovom spo­ru jer je ob­ja­vlje­ni tekst dio in­for­ma­ci­je ko­ja je pre­ne­se­na sa ma­ke­don­skog por­ta­la. „Dan” je in­for­ma­ci­ju, ka­ko je na­gla­sio Asa­no­vić, pre­nio dru­štve­no oprav­da­no jer se ti­če afe­re „Te­le­kom” sa ko­jom jav­nost tre­ba da bu­de upo­zna­ta.
– Jav­nost se in­te­re­su­je i tre­ba da zna de­ta­lje o ovom slu­ča­ju jer je od dru­štve­nog zna­ča­ja, a isto­vrem­no pred­sta­vlja i opo­me­nu dr­žav­nim or­ga­ni­ma ko­ji bi tre­ba­lo da po­stu­pe u ovoj prav­noj stva­ri, a ko­ji evo de­set go­di­na ne do­no­se ni­ka­kvu od­lu­ku, upr­kos broj­nim po­zi­vi­ma do­ma­će i me­đu­na­rod­ne jav­no­sti da se pi­ta­nje u ve­zi sa afe­rom „Te­le­kom” na­po­kon ri­je­ši – ka­zao je Asa­no­vić, na­gla­ša­va­ju­ći da je in­te­re­su, ka­ko „Da­na”, ta­ko i Đu­ka­no­vi­će­ve da se sa­slu­ša­ju biv­ši di­rek­to­ri Ma­đar te­le­ko­ma i spro­ve­du na­ve­de­ni pi­sa­ni do­ka­zi ko­je je sud od­bio.
Prav­ni za­stu­pik Đu­ka­no­vi­će­ve, advo­kat Mar­ko Haj­du­ko­vić ka­zao je da je či­nje­nič­no sta­nje u pot­pu­no­sti i pra­vil­no utvr­đe­no i da je tu­žbe­ni za­htjev oprav­dan. Ta­ko­đe, oci­je­nio je i da je „Dan” na­sta­vio sa „ha­ran­gom pro­tiv lič­no­sti ugle­da i ča­sti Đu­ka­no­vi­će­ve”.M.V.P.


Izbjegavala novinare

Prav­ni za­stup­nik „Da­na”, advo­kat Ne­boj­ša Asa­no­vić na­gla­sio je da no­vi­na­ri na­šeg li­sta ni­je­su mo­gli da us­po­sta­ve bi­lo ka­kvu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa Anom Đu­ka­no­vić ni pri­li­kom iz­ra­de tek­sta zbog ko­jeg je pod­ni­je­la tu­žbu, kao ni u dru­gim slu­ča­je­vi­ma. Na­i­me, se­stra biv­šeg pre­mi­je­ra od­bi­ja sva­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju sa „Da­nom”, što je, ka­ko je na­veo Asa­no­vić, po­tvr­di­la upor­nim od­bi­ja­njem da se po­ja­vi na sa­slu­ša­nju u ovom pred­me­tu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"