Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-01-26 RASVIJETLJENA LIKVIDACIJA ĐORĐA BORETE I DRAGANA ZEČEVIĆA U BUDVI
Vušović i Rafailović okrivljeni za dvostruko ubistvo Vasilije Rafailović i Ratko Vušović su na javnom mjestu ispalili veći broj projektila iz vatrenog oružja i lišili života Đorđa Boretu i Dragana Zečevića i teško povrijedili oštećenog I.S., stoji u obrazloženju rješenja Apelacionog suda o produženju pritvora osumljičenim
Dan - novi portal
Bu­dva­ni Rat­ko Vu­šo­vić i Va­si­li­je Ra­fa­i­lo­vić okri­vlje­ni su za ubi­stvo Đor­đa Bo­re­te i Dra­ga­na Ze­če­vi­ća u de­cem­bru pro­šle go­di­ne. Ka­ko sa­zna­je­mo, njih dvo­ji­ca su u bjek­stvu, a po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo ih sum­nji­če da su di­rekt­ni iz­vr­ši­o­ci ovog ubi­stva. Kao po­ma­ga­ga­či ozna­če­ni su Vla­di­mir Šma­nja i Mi­ljan Bu­la­to­vić, ko­ji se na­la­ze u za­tvo­ru.
Ime­na Vu­šo­vi­ća i Ra­fa­i­lo­vi­ća, ko­ji se pr­vi put jav­no do­vo­de u di­rekt­nu ve­zu sa ovim ubi­stvom, na­la­ze se u rje­še­nju o pro­du­že­nju pri­tvo­ra Šma­nji i Bu­la­to­vi­ću.
– Po­sto­ji sum­nja da su Šma­nja i Bu­la­to­vić umi­šljaj­no po­mo­gli okri­vlje­ni­ma Va­si­li­ju Ra­fa­i­lo­vi­ću i Rat­ku Vu­šo­vi­ću, ko­ji su upo­tre­bom va­tre­nog oruž­ja na jav­nom mje­stu, gdje je bio pri­su­tan ve­ći broj li­ca, is­pa­li­li ve­ći broj pro­jek­ti­la i li­ši­li ži­vo­ta Đor­đa Bo­re­tu i Dra­ga­na Ze­če­vi­ća i te­ško po­vri­je­di­li ošte­će­nog I.S. Ka­ko se osno­va­no sum­nja, Šma­nja i Bu­la­to­vić su im obez­bi­je­di­li ga­ra­žu za skri­va­nje pred­me­ta upo­tri­je­lje­nih u iz­vr­še­nju kri­vič­nog dje­la (mo­to­ci­kla i dru­gih pred­me­ta) – pi­še u od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da o pro­du­že­nju pri­tvo­ra.
Ubi­stvo Bo­re­te je na­sta­vak ob­ra­ču­na iz­me­đu kri­mi­nal­nih kla­no­va ko­ji je za­po­čeo pri­je ne­ko­li­ko go­di­na.
U na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge na­vo­di se da su Šma­nja i Bu­la­to­vić od po­čet­ka ju­na do 7. de­cem­bra, ka­da se do­go­di­lo ubi­stvo, u Bu­dvi sa umi­šlja­jem po­ma­ga­li nji­ma po­zna­tim iz­vr­ši­o­ci­ma ko­ji­ma su obez­bi­je­di­li ga­ra­žno mje­sto u Pod­ko­šlju­nu, gdje je na­kon po­či­nje­nog kri­vič­nog dje­la ubi­ca sa­krio mo­tor i dru­ge pred­me­te ko­je je ko­ri­stio pri­li­kom li­kvi­da­ci­je.
– Vla­di­mir Šma­nja i Mi­lan Bu­la­to­vić su na za­htjev nji­ma po­zna­tih li­ca, iz­vr­ši­la­ca na­ve­de­nog kri­vič­nog dje­la ko­ji su se obra­ti­li Bu­la­to­vi­ću da im na­đe od­go­va­ra­ju­ći pro­stor ko­ji će im po­slu­ži­ti kao skro­vi­šte, una­pri­jed tim li­ci­ma obe­ća­li pri­kri­va­nje kri­vič­nog dje­la i njih kao iz­vr­ši­la­ca. Po­čet­kom ju­na obez­bi­je­di­li su im pro­stor za skro­vi­šte u ko­jem su ta li­ca dr­ža­la sred­stva ko­ja su ko­ri­sti­li u iz­vr­še­nju kri­vič­nog dje­la – mo­to­re, ka­ci­ge i dru­ge stva­ri – pi­še u na­red­bi o spro­vo­đe­nju is­tra­ge.
Osum­nji­če­ni Bu­la­to­vić, ka­ko na­vo­de, po­čet­kom ju­na do­bio je sa­gla­snost od Lju­bi­še Ba­će­vi­ća, ko­ji je ta­da ras­po­la­gao spor­nim pro­sto­rom, da za­tvo­ri ga­ra­žu u na­se­lju Pod­ko­šljun. On je do­bio taj pro­stor u za­kup, a do­bi­je­ne klju­če­ve pre­dao je Va­si­li­ju Ra­fa­i­lo­vi­ću i ne­po­zna­tom li­cu. Ka­ko bi pri­krio ko je stvar­ni ko­ri­snik ga­ra­že, Šma­nja je sa Ba­će­vi­ćem sklo­pio ugo­vor o za­ku­pu ga­ra­žnog mje­sta na rok od go­di­nu da­na za 600 eura. Šma­nja je svoj pri­mje­rak ugo­vo­ra dao Bu­la­to­vi­ću, te su osum­nji­če­ni na taj na­čin, ka­ko je na­ve­de­no u na­red­bi, obez­bi­je­di­li ubi­ca­ma ne­sme­ta­no ko­ri­šće­nje spor­nog pro­sto­ra. Oni su, po do­go­vo­ru sa vla­sni­kom, za­tvo­ri­li ga­ra­žu po­sta­vlja­ju­ći vra­ta i ka­ta­nac. U tom ga­ra­žnom pro­sto­ru su do 8. de­cem­bra, ka­da ga je po­li­ci­ja pro­na­šla i pre­tre­sla, ubi­ce i nji­ho­vi po­ma­ga­či kri­li dva mo­to­ra i ka­ci­ge. Na­i­me, na tom mje­stu pro­na­đe­ni su mo­tor mar­ke „pe­da” i ka­ci­ga bi­je­le bo­je ko­ji su ko­ri­šće­ni pri­li­kom ubi­stva Bo­re­te i Ze­če­vi­ća.
U od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da se na­vo­di da je pr­vo­ste­pe­ni sud osno­va­no pro­du­žio pri­tvor okri­vlje­nim Šma­nji i Bu­la­to­vi­ću.
– Pri­tvor je pro­du­žen iz raz­lo­ga jer su ovi okri­vlje­ni osum­nji­če­ni da su iz­vr­ši­li kri­vič­no dje­lo te­ško ubi­stvo pu­tem po­ma­ga­nja i kri­vič­no dje­lo stva­ra­nje kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je. Po­što je u da­ljem to­ku kri­vič­nog po­stup­ka – is­tra­ge u svoj­stvu svje­do­ka neo­p­hod­no sa­slu­ša­ti I.S., I.K., I.N., T.P., Lj.B., D.I. i I.M., či­ji is­ka­zi bi mo­gli bi­ti od zna­ča­ja za utvr­đi­va­nje od­luč­nih či­nje­ni­ca i okol­no­sti, okri­vlje­ni bi u slu­ča­ju da se na­đu na slo­bo­di uti­ca­jem na svje­do­ke mo­gli ome­ta­ti da­lji tok kri­vič­nog po­stup­ka. Pr­vo­ste­pe­ni sud je pra­vil­no utvr­dio da po­sto­ji sum­nja da su ovi okri­vlje­ni iz­vr­ši­li kri­vič­na dje­la ko­ja im se sta­vlja­ju na te­ret na­red­bom o spro­vo­đe­nju is­tra­ge Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva za ko­ja kri­vič­na dje­la se po za­ko­nu mo­že iz­re­ći ka­zna za­tvo­ra u tra­ja­nju od 10 go­di­na ili te­ža ka­zna, či­me je is­pu­njen pr­vi ku­mu­la­tiv­ni uslov za pro­du­že­nje pri­tvo­ra ovim okri­vlje­nim po ovim pri­tvor­skim osno­vi­ma – na­vo­di se u od­lu­ci Ape­la­ci­o­nog su­da.
D.Ž.-Vj.D.


Ra­fa­i­lo­vić po­znat po­li­ci­ji

Va­si­li­je Ra­fa­i­lo­vić je od ra­ni­je po­znat bu­dvan­skoj po­li­ci­ji po vr­še­nju kri­vič­nih dje­la. Ta­ko­đe, on je pri­je dvi­je go­di­ne pre­ži­vio aten­tat, ka­da je na nje­go­vo vo­zi­lo pu­ca­no u Bu­dvi. Dvi­je go­di­ne ra­ni­je Ra­fa­i­lo­vić je is­pred lo­ka­la Škor­pi­on, na še­ta­li­štu u Ra­fa­i­lo­vi­ći­ma, ra­nio Bu­dva­ni­na Ra­do­va­na Vu­jo­vi­ća, sa ko­jim je pret­hod­no imao ras­pra­vu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"