Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Milo gura Vešovića dok ga Katnić izviđa * „Teroristima” po pet mjeseci zatvora * Pored sina plaćamo kumove i drugove * Šef ANB-a priznao susrete sa Branom * Ne planiramo više duete * Sunčane igrarije u Delti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 27-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Zdenka Popović, potpredsjednik Demokratske Crne Gore:
– Milovi prijatelji državi dužni stotine miliona eura.

Vic Dana :)

Ide zec šumom i vidi da svi odjednom bježe pa zaustavi malog miša i upita ga:
- Je li, mišu, što svi bježe?
A miš će njemu:
- Lav je provalio da ga lavica vara pa bježe svi sumnjivi.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-01-26 POLICIJA I TUŽILAŠTVO POKRENULI ISTRAGU O TVRDNJAMA VOĐE „ŠKALJARSKOG KLANA”
Vukotić Provjeravaju imovinu policajaca sa spiska Jovice Vukotića
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo (SDT) i Upra­va po­li­ci­je po­kre­nu­li su is­tra­gu ko­jom pro­vje­ra­va­ju po­ri­je­klo imo­vi­ne po­li­ca­ja­ca za ko­je je na­vod­ni vo­đa „ška­ljar­skog kla­na” Jo­van Jovica Vu­ko­tić tvr­dio da se na­la­ze na plat­nom spi­sku kri­mi­na­la­ca. Ovaj Ko­to­ra­nin je tvr­dio i da po­sje­du­je spi­sak uni­for­mi­sa­nih li­ca ko­ja po­ma­žu oso­ba­ma iz kri­mi­nal­nog mi­ljea za ve­li­ke nov­ča­ne su­me. Taj spi­sak na­vod­no je do­sta­vljen tu­ži­la­štvu. Tu­ži­la­štvo je od­mah po­što je Vu­ko­tić iz­nio u me­di­ji­ma ove na­vo­de po­kre­nu­lo pro­vje­ru po­ri­je­kla imo­vi­ne „sum­nji­vih” po­li­ca­ja­ca. Osim nji­ho­ve, is­pi­ta­će se i imo­vi­na ko­ja se vo­di na ime­na čla­no­va nji­ho­ve naj­bli­že po­ro­di­ce, ka­ko bi se utvr­di­lo da li se po­li­cij­skom pla­tom mo­že pri­u­šti­ti imo­vi­na ko­ju oni ima­ju. Pro­vje­ru tu­ži­la­štva po­ma­žu i nad­le­žni iz po­li­ci­je, ko­ji će tu­ži­o­cu do­sta­vi­ti do­ku­men­ta­ci­ju o imo­vi­ni slu­žbe­ni­ka ko­ju oni po­sje­du­ju. Ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz tu­ži­la­štva, imo­vin­ski kar­to­ni sva­kog po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka, a po­seb­no onih ko­ji oba­vlja­ju ve­će funk­ci­je, bi­će de­talj­no pro­vje­re­ni.
Iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva u zva­nič­nom do­pi­su „Da­nu” ni­je­su že­lje­li da iz­no­se de­ta­lje iz is­tra­ge o pred­me­tu ko­ji je for­mi­ran po­vo­dom Vu­ko­ti­će­vih tvrd­nji. Na­i­me, oni ni­je­su od­go­vo­ri­li da li su im imo­vin­ski kar­to­ni po­li­ca­ja­ca već do­stav­lje­ni i ko­je rad­nje je tu­ži­lac pred­u­zeo do sa­da.
– Oba­vje­šta­va­mo vas da je u ovom tu­ži­la­štvu for­mi­ran pred­met po­vo­dom tvrd­nji Jo­va­na Vu­ko­ti­ća, dok dru­ge in­for­ma­ci­je u ve­zi sa ovim pred­me­tom ne mo­že­mo sa­op­šti­ti u ci­lju in­te­re­sa is­tra­ge – sa­op­šteno je „Da­nu” iz tužilaštva.
Vu­ko­tić je tvr­dio da za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci ko­ju kri­mi­nal­ci ima­ju u po­li­cij­skim re­do­vi­ma u Cr­noj Go­ri sva­kog da­na gi­nu i ne­du­žni lju­di, jer pr­lja­vi po­li­caj­ci či­ste te­ren sa­mo za nji­ho­ve pri­ja­te­lje, i to je je­di­no što ih za­ni­ma. On je ka­zao i da zna „ko­ji od po­moć­ni­ka di­rek­to­ra upra­ve po­li­ci­je uzi­ma 20.000 eura mje­seč­no od kri­mi­na­la­ca i ko­ji je po­li­cij­ski na­čel­nik uzeo 100.000 eura od kri­mi­na­la­ca, kao i ko­ji je in­spek­tor na plat­nom spi­sku ma­fi­je već če­ti­ri go­di­ne”.
Vu­ko­tić u iz­ja­vi na­vo­di da su to pro­vje­re­ni igra­či du­bo­ko uple­te­ni u kri­mi­nal­ne ak­tiv­no­sti.
– Za njih se go­di­na­ma za­pra­vo zna ko su, ali ih ta pre­po­zna­tlji­vost ne tje­ra sa funk­ci­ja. Je­dan po­li­cij­ski star­je­ši­na je du­go­go­di­šnji pri­ja­telj sa jed­nim od „ču­ve­nih” sa­da­šnjih vo­đa ne­pri­ja­telj­ske gru­pe, ko­ja na sve na­či­ne po­ku­ša­va da za­vla­da Cr­nom Go­rom i re­gi­o­nom – sa­op­štio je Vu­ko­tić ta­da.
On tvr­di da je si­stem ne­mo­ćan, jer u svo­jim re­do­vi­ma bro­ji de­se­ti­ne ko­rum­pi­ra­nih vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­nih po­li­ca­ja­ca-kri­mi­na­la­ca.
– Oni po­ma­žu sav taj kri­mi­nal, splet­ka­re, kri­ju ubi­ce, za­ma­glju­ju ja­snu sli­ku sta­nja cr­no­gor­skog dru­štva – re­kao je ovaj Ko­to­ra­nin.M.V.P.


Po­li­ci­ja po­zva­la Ko­to­ra­ni­na da do­ka­že op­tu­žbe

Iz Upra­ve po­li­ci­je su sa­op­šti­li da je Vu­ko­tić iz­nio te­ške i ni­čim pot­kri­je­plje­ne op­tu­žbe, kao i da je ri­ječ o li­cu ko­je je bez­bjed­no­sno-in­te­re­sant­no slu­žba­ma bez­bjed­no­sti.
MUP i Upra­va po­li­ci­je će u sva­kom slu­ča­ju pred­u­ze­ti ak­tiv­no­sti ka­ko bi ovi na­vo­di bi­li pro­vje­re­ni.
– Nad­le­žne ope­ra­tiv­ne cje­li­ne Upra­ve po­li­ci­je će, ka­da Vu­ko­tić bu­de do­stu­pan na­šim or­ga­ni­ma, pri­ku­pi­ti oba­vje­šte­nje na za­pi­snik od nje­ga u ve­zi sa na­ve­de­nim, či­me će mu bi­ti omo­gu­će­no da iz­ne­se sva svo­ja na­vod­na sa­za­nja, ime­na i na­vod­ne kon­kret­ne do­ka­ze u ve­zi ovih op­tu­žbi, a po­li­ci­ja će o sve­mu oba­vi­je­sti­ti nad­le­žnog tu­ži­o­ca. Odje­lje­nje za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je će, ta­ko­đe od Vu­ko­ti­ća, čim bu­de do­stu­pan nad­le­žnim or­ga­ni­ma, uze­ti iz­ja­vu po­vo­dom ovih na­vo­da u tek­stu i in­si­sti­ra­ti na pre­do­ča­va­nju kon­kret­nih ime­na i do­ka­za, sa či­me će ta­ko­đe upo­zna­ti nad­le­žnog tu­ži­o­ca. Uko­li­ko Vu­ko­tić ne bu­de iz­nio kon­kret­ne do­ka­ze za na­ve­de­no, nad­le­žni tu­ži­lac će se iz­ja­sni­ti u ve­zi sa prav­nom kva­li­fi­ka­ci­jom nje­go­vog ova­kvog istu­pa­nja u jav­no­sti – is­ta­kli su iz po­li­ci­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"