Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-22 FIRMA KOJA SE POVEZUJE SA DARKOM ŠARIĆEM POKRENULA NAPLATU DUGOVANJA OD VUKA RAJKOVIĆA
Kuća Vuka Rajkovića Milovom kumu plijene kuću zbog dugova Češka kompanija Lunez One potražuje 440.432 eura od Đukanovićevog kuma, a naplatiće se plenidbom Rajkovićeve kuće u Podgorici, koja je bila založena kao hipoteka Zabilježba izvršivosti potraživanja češke firme upisana je u list nepokretnosti 1093 KO Podgorica, koji se odnosi na Rajkovićevu imovinu
Dan - novi portal
-Če­ška fir­ma Lu­nez One po­kre­nu­la je na­pla­tu du­go­va­nja od Vu­ka Raj­ko­vi­ća, ku­ma i po­slov­nog part­ne­ra do­sko­ra­šnjeg pre­mi­je­ra i li­de­ra DPS-a Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. U ka­ta­star­skim po­da­ci­ma za list ne­po­kret­no­sti 1093 KO Pod­go­ri­ca je­dan, vi­di se da je ova če­ška kom­pa­ni­ja po­kre­nu­la po­stu­pak na­pla­te 440.432 eura, ko­li­ko Raj­ko­vić du­gu­je, a te­ret je upi­san na par­ce­li ko­ja se od­no­si na Raj­ko­vi­će­vu imo­vi­nu u Pod­go­ri­ci. Če­ška fir­ma, ko­ja je po­vje­ri­lac, u jav­no­sti je ra­ni­je do­vo­đe­na u ve­zu sa Dar­kom Ša­ri­ćem, ko­ji je u za­tvo­ru u Sr­bi­ji zbog op­tu­žbi za pra­nje nov­ca i kru­jum­ča­re­nje nar­ko­ti­ka, ali to ni­je zva­nič­no po­tvr­đe­no.
U ka­ta­star­skim po­da­ci­ma na­ve­de­no je da po­sto­ji za­bi­lje­žba iz­vr­ši­vo­sti po­tra­ži­va­nja, na­sta­la na osno­vu ugo­vo­ra o hi­po­te­ci broj 31720/10 od 15. ok­to­bra 2010. go­di­ne, gdje je dug bio 440.432,95 eura, a rok je bio 30. sep­tem­bar 2012. go­di­ne. Kao hi­po­te­kar­ni du­žnik na­vo­di se Raj­ko­vić, a po­vje­ri­lac je fir­ma Lu­nez One SRO iz Pra­ga, u Če­škoj Re­pu­bli­ci. Te­ret je upi­san na „po­ro­dič­noj stam­be­noj zgra­di”, to jest Raj­ko­vi­će­voj ku­ći ko­ja se na­la­zi u bli­zi­ni Ve­zi­ro­vog mo­sta u Pod­go­ri­ci.
Pr­va ban­ka Cr­ne Go­re, či­ji je ve­ćin­ski ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat li­de­ra DPS-a, ustu­pi­la je dio po­tra­ži­va­nja ko­ja je ima­la pre­ma prav­nim i fi­zič­kim li­ci­ma iz Cr­ne Go­re kom­pa­ni­ja­ma ko­je su osno­va­ne u Če­škoj, a zo­vu se Lu­nez One i Zu­re­kon. Osim ovog rje­še­nja o za­bi­lje­žbi iz­vr­ši­vo­sti po­tra­ži­va­nja, pro­tiv Raj­ko­vi­ća je ne­dav­no po­kre­nut još je­dan po­stu­pak ko­ji se od­no­si na ple­nid­bu nje­go­ve imo­vi­ne u fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro, u ko­joj je ovaj kon­tro­verz­ni bi­zni­smen su­vla­snik sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem. Rje­še­nje o tom iz­vr­še­nju još ni­je ob­ja­vlje­no, jer je na nje­ga iz­ja­vlje­na žal­ba, i spor se vo­di pred Osnov­nim su­dom u Pod­go­ri­ci. Za­tra­že­no je da se za­pli­je­ni imo­vi­na Raj­ko­vi­ća i u dru­gim fir­ma­ma.
Pr­va ban­ka je ra­ni­je odo­bra­va­la kre­di­te Raj­ko­vi­ću, a kao hi­po­te­ka po­slu­ži­la je upra­vo Raj­ko­vi­će­va imo­vi­na u glav­nom gra­du. Ka­ta­star­ski po­da­ci za list ne­po­kret­no­sti 1093 KO Pod­go­ri­ca je­dan po­ka­zu­ju da po­sto­ji sklo­pljen ugo­vor o ustu­pa­nju kre­dit­nih po­tra­ži­va­nja uz na­dok­na­du, ko­ji je ban­ka sklo­pi­la sa če­škom fir­mom. In­te­re­sant­no je da je Lu­nez One SRO ra­ni­je če­sto pra­vi­la ugo­vo­re o ustu­pa­nju po­tra­ži­va­nja sa Pr­vom ban­kom Cr­ne Go­re, a ve­za­no za kre­di­te ko­je su uzi­ma­le kom­pa­ni­je, u jav­no­sti če­sto po­ve­zi­va­ne sa plje­valj­skim nar­ko-bo­som Dar­kom Ša­ri­ćem. Kao pred­stav­nik te če­ške fir­me, po­ja­vlji­vao se iz­vje­sni An­dre­ja Po­po­vić iz Be­o­gra­da, o ko­me ne­ma de­talj­ni­jih in­for­ma­ci­ja.
U ba­zi po­da­ta­ka Upra­ve za ne­kret­ni­ne, vi­di se da Pr­va ban­ka i da­lje ima od­re­đe­na po­tra­ži­va­nja pre­ma Raj­ko­vi­ću, to jest, da ni­je sve op­te­re­će­no hi­po­te­ka­ma pre­ma če­škoj fir­mi, već da ne­što du­gu­je i ban­ci.
Če­ška fir­ma Lu­nez One SRO, či­je je sje­di­šte u Pra­gu, pre­u­ze­la je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na od Pr­ve ban­ke mi­li­on­ski kre­dit fir­me Maks pre­stiž, ko­ja je vla­snik isto­i­me­nog luk­su­znog ho­te­la u Bu­dvi. Ta se fir­ma vo­di kao vla­sni­štvo Bo­ja­na Sta­noj­ko­vi­ća, ko­ga su srp­ski is­tra­žni or­ga­ni ra­ni­je ozna­či­li kao sa­rad­ni­ka nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća, pr­vo­ste­pe­no osu­đe­nog na 20 go­di­na za­tvo­ra zbog tr­go­vi­ne nar­ko­ti­ci­ma. Pret­hod­no je na imo­vi­nu fir­me Maks pre­stiž u Bu­dvi Pr­va ban­ka, u vi­še na­vra­ta, upi­si­va­la hi­po­te­ku zbog uze­tih kre­di­ta, ali je to ka­sni­je po­kri­la kom­pa­ni­ja Lu­nez One SRO. Be­o­grad­ski me­di­ji na­vo­di­li su da su Bo­jan Sta­noj­ko­vić i Dar­ko Ša­rić ži­vje­li jed­no vri­je­me na is­toj adre­si u Slo­vač­koj.M.V.


Po­vla­šćeni kli­jent kod Aca

Re­vi­zo­ri su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na utvr­di­li da je Raj­ko­vić bio po­vla­šće­ni kli­jent kod Pr­ve ban­ke. Osim fir­me Kia Mon­te­ne­gro, Raj­ko­vić i još tri nje­go­ve fir­me – Glo­bal Mon­te­ne­gro, Ju­ven­ta i P&G agen­si ima­li su po­vla­šćen od­nos sa Pr­vom ban­kom, što se na­vo­di­lo u re­vi­zi­ji o po­slo­va­nju Pr­ve ban­ke.
Oba­ve­ze po iz­da­toj mje­ni­ci Pr­va ban­ka ni­ka­da ni­je evi­den­ti­ra­la u svo­jim po­slov­nim knji­ga­ma, ni­ti je o to­me oba­vi­je­sti­la Cen­tral­nu ban­ku, kao ni kre­dit­ni re­gi­star, či­me je pre­kr­ši­la Za­kon o ban­ka­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"