Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * Damjanović prekršio Statut i oštetio partiju * Policija sumnja na osvetu * Kuću prodali bivšem tajnom agentu, htjeli bioskop u Gintašu * Lazoviću blokirali gradnju hotela od devet spratova * SAD nijesu više svjetski policajac * Milo i Mile
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 23-01-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, predsjednik Demokratske Crne Gore:
Šef Agencije za nacionalnu bezbjednost ćuti da Milo Đukanović ne bi bio uhvaćen u laži.

Vic Dana :)

Piroćanac Mane pogine u saobraćajnoj nesreći, pa su prijatelji izabrali jednog od njih da to saopšti njegovoj ženi. Ovaj pristane. Kada je došao pred vrata pokojnikove kuće, on pokuca na vrata, a otvara mu Manetova žena:
- Izvol`te?
- Izvin`te, jeste li vi udovica na Maneta?
- A ne, nisam udovica!
- Da se kladimo?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-01-17 SLAVKO STOJANOVIĆ SA SARADNICIMA SLAVIO U PRISUSTVU OSUĐENIH ZA NAJTEŽA KRIVIČNA DJELA
Funkcioneri MUP-a u društvu kriminalaca Direktor policije i pomoćnik u društvu ubica i švercera oružja i droge Na fotografiji sa proslave kod Duška Koprivice, funkcionera MUP-a, vidi se da za istim stolom sjede direktor Uprave policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik Nikola Janjušević, Zoran Bigović, rukovodilac odsjeka za unutrašnje i upravne poslove, Duško Roganović, osuđeni zbog ubistva, Veselin Peka Pejović, osuđivan zbog šverca narkotika, i Petar Ilić, osuđeni za šverc oružja
Dan - novi portal
Na sla­vi kod ru­ko­vo­di­o­ca Od­sje­ka za jav­ni red i mir Du­ška Ko­pri­vi­ce glav­ni go­sti, po­red di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća i nje­go­vih naj­bli­žih sa­rad­ni­ka, bi­li su i lju­di iz kri­mi­nal­nog mi­ljea, osu­đi­va­ni za naj­te­ža kri­vič­na dje­la. To se vi­di na fo­to­gra­fi­ji ko­ja je do­sta­vlje­na „Da­nu”, a ko­ja je sni­mlje­na u po­ro­dič­noj ku­ći Du­ška Ko­pri­vi­ce, gdje za istim sto­lom sje­de Sto­ja­no­vić, nje­gov po­moć­nik Ni­ko­la Ja­nju­še­vić sa su­pru­gom, Du­ško Ro­ga­no­vić, ko­ji je osu­đen za ubi­stvo, Ve­se­lin Pe­ka Pe­jo­vić, osu­đi­van za vi­še te­ških kri­vič­nih dje­la, Pe­tar Ilić, biv­ši in­spek­tor osuđen za šverc oruž­ja, Zo­ran Bi­go­vić, ru­ko­vo­di­lac Pod­ruč­ne je­di­ni­ce za uprav­ne i unu­tra­šnje po­slo­ve u Nik­ši­ću. Iz­vor „Da­na” ni­je na­veo ka­da je fo­to­gra­fi­ja na­sta­la, da li je pri­je ili po­sli­je iz­ri­ca­nja pre­su­de Ro­ga­no­vi­ću za kri­vič­no dje­lo ubi­stvo ko­ji se još uvi­jek na­la­zi na iz­dr­ža­va­nju za­tvor­ske ka­zne.
Na fo­to­gra­fi­ji se vi­di da u če­lo tr­pe­ze sje­di upra­vo Ro­ga­no­vić, do nje­ga Ja­nju­še­vić sa su­pru­gom, pa Sto­ja­no­vić, Ili­ć i Bi­go­vi­ć.
Ro­ga­no­vić ko­ji je bio na pro­sla­vi kod Ko­pri­vi­ce pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom je osu­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra za ubi­stvo vo­đe na­vi­ja­ča „de­li­ja” Mar­ka P. Ve­sni­ća iz Be­o­gra­da i ra­nja­va­nja Iva­na Mar­ko­vi­ća u Iga­lu. Od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da sma­nje­na mu je za­tvor­ska ka­zna na osam go­di­na. Po mi­šlje­nju advo­ka­ta, Ro­ga­no­vić je osu­đen iako ni­je bi­lo do­ka­za pro­tiv nje­ga.
Nik­ši­ća­nin Ve­se­lin Pe­ka Pe­jo­vić (49) po­znat je od ra­ni­je po­li­ci­ji. Vi­še­stru­ki je po­vrat­nik u vr­še­nju vi­še kri­vič­nih dje­la u ve­zi sa ne­do­zvo­lje­nim dr­ža­njem i sta­vlja­njem u pro­met opoj­nih dro­ga. Pre­ma pi­sa­nju sr­bi­jan­skih me­di­ja pri­pa­dao je kla­nu De­ja­na Sto­ja­no­vi­ća Ke­ke, ko­ji je osni­vač i vo­đa tzv. ra­ko­vič­kog kla­na. Pe­jo­vić je, za­jed­no sa još pe­to­ri­com čla­no­va po­me­nu­tog kla­na, bio uhap­šen u Be­o­gra­du 2007. go­di­ne, a po­li­ci­ja je ta­da kod njih pro­na­šla oko 48 ki­lo­gra­ma he­ro­i­na, če­ti­ri ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, dva pi­što­lja, vi­še fa­si­fi­ko­va­nih is­pra­va kao i 210 hi­lja­da eura. Ta­da­šnju sed­mo­go­di­šnju ka­znu za­tvo­ra Pe­jo­vić je di­je­lom od­le­žao u Be­o­gra­du, a di­je­lom u Spu­žu. U ma­ju 2015. go­di­ne Pe­jo­vi­ća je advo­kat Rat­ko Pan­to­vić, za­jed­no sa još ne­ko­li­ko li­ca, ozna­čio kao „čla­na ban­de” ko­ja je po­ku­ša­la da mu „ot­me” lo­kal „Apo­lon” u Tiv­tu.
Pri­ču o ve­za­ma po­li­ca­ja­ca i kri­mi­na­la­ca ak­tu­e­li­zo­vao je ne­dav­no vo­đa „ška­ljar­skog kla­na” Jo­vi­ca Vu­ko­tić. On je pre­ko me­di­ja u vi­še na­vra­ta sa­op­štio da je po­li­ci­ja pu­na kri­mi­na­la­ca sa znač­ka­ma, ko­ji su na plat­nom spi­sku ma­fi­ja­ških še­fo­va.
On je tvr­dio da za­hva­lju­ći to­me u Cr­noj Go­ri sva­kog da­na gi­nu i ne­du­žni lju­di, jer pr­lja­vi po­li­caj­ci či­ste te­ren sa­mo za nji­ho­ve pri­ja­te­lje. Vu­ko­tić je sa­op­štio da ga je zbog nje­go­vih sa­zna­nja po­li­ci­ja po­ve­zi­va­la sa kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma i naj­te­žim kri­vič­nim dje­li­ma i na taj na­čin mu cr­ta me­tu.
– Od­re­đe­nim po­li­cij­skim struk­tu­ra­ma uki­nuo sam iz­vor pri­ho­da, jer su bi­li na plat­nom spi­sku kri­mi­na­la­ca do­šlja­ka, ko­je su obez­bje­đi­va­li ili su za ma­te­ri­jal­ne ko­ri­sti žmu­ri­li na kri­mi­nal pre­ko ko­jeg su po­ku­ša­li da Ko­tor na­pra­ve svo­jim gra­dom – tvr­dio je Vu­ko­tić.
Po­vo­dom nje­go­vih tvrd­nji Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je otvo­ri­lo iz­vi­đaj i sa­slu­ša­lo vi­še oso­ba ka­ko bi pro­vje­ri­li Vu­ko­ti­će­ve na­vo­de.
M.V.R.


Na­pu­stio po­li­ci­ju zbog ve­za sa kri­mi­na­lom

Pe­tar Ilić iz Nik­ši­ća, ko­ji, ka­ko se vi­di na fo­to­gra­fi­ji, sje­di u dru­štvu Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća, ka­ri­je­ru po­li­cij­skog in­spek­to­ra mo­rao je da pre­ki­ne kra­jem osam­de­se­tih go­di­na. Ra­dio je u nik­šić­kom Cen­tru bez­bjed­no­sti, ali je u po­me­nu­tom pe­ri­o­du sa još ne­ko­li­ko svo­jih ko­le­ga uhap­šen i osu­đen zbog sum­nje da je šver­co­vao oruž­je iz Cr­ne Go­re na te­ri­to­ri­ju Ko­so­va i Me­to­hi­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"