Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-12-09 IZ REGIONALNOG ARHUS CENTRA POZVALI NADLEŽNE DA SANIRAJU SMETLIŠTE U KRUGU VEKTRE JAKIĆ
Deponija piljevine Deponija piljevine opasna prijetnja Obilaskom deponije od strane naše ekspertske grupe utvrdili smo, da na nekoliko mjesta postoje pukotine ogromne dubine iz koje izlaze dimni gasovi nepoznatih hemijskih sastojaka, ali organoleptički gledano mislimo da se radi o sumpor-dioksidu, metanu, ali smatramo da ima prisustva drugih gasova štetnih po zdravlje stanovništva, kaže Velibor Kljajević
Dan - novi portal
PLjE­VLjA - Iz Re­gi­o­nal­nog Ar­hus cen­tra tvr­de da već vi­še od če­tr­dest go­di­na po­sto­ji pro­blem de­po­ni­je ot­pa­da od pre­ra­de dr­ve­ta i drv­nih sor­ti­me­na­ta ko­ji su ra­đe­ni u ne­ka­da­šnjem Šum­sko idu­strij­skom kom­bi­na­tu „Ve­li­mir Ja­kić” u Plje­vlji­ma, a ko­ja ni do da­nas ni­je sa­ni­ra­na ni­ti uklo­nje­na.
Na­i­me, na ovoj de­po­ni­ji da­nas se ne od­la­že ot­pad, ali je ona ak­tiv­na u smi­slu sa­go­ri­je­va­nja u nje­noj unu­tra­šnjo­sti pri če­mu se oslo­ba­đa­ju ga­so­vi i do­la­zi do nje­nog sli­je­ga­nja. Ka­ko na­gla­ša­va Ve­li­bor Klja­je­vić, ko­ji se u Re­gi­o­nal­nom Ar­hus cen­tru ba­vi za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne, ova de­po­ni­ja je pre­pu­šte­na sa­ma se­bi i pred­sta­vlja još je­dan u ni­zu eko­lo­ških pro­ble­ma u Plje­vlji­ma.
- Na­kon pri­va­ti­za­ci­je, od­no­sno pro­da­je ŠIK-a „Ve­li­mir Ja­kić” kom­pa­ni­ji „Vek­tra” iz Pod­go­ri­ce, osta­lo je ne­ja­sno ko je bio u oba­ve­zi da ovu de­po­ni­ju oči­sti i da njen sa­dr­žaj pre­mje­sti na ne­ko pri­hva­tlji­vi­je mje­sto.
Po­sto­ji re­al­na opa­snost da do­đe do eks­plo­zi­je unu­tra­šnjo­sti de­po­ni­je, jer je oči­gled­no da in­te­nzi­tet sa­go­ri­je­va­nja u unu­tra­šnjo­sti sa­me de­po­ni­je je bu­ran pro­ces i da on tra­je već du­gi niz go­di­na. Obi­la­skom de­po­ni­je od stra­ne na­še eks­pert­ske gru­pe utvr­di­li smo, da na ne­ko­li­ko mje­sta po­sto­je pu­ko­ti­ne ogrom­ne du­bi­ne iz ko­je iz­la­ze dim­ni ga­so­vi ne­po­zna­tih he­mij­skih sa­sto­ja­ka, ali or­ga­no­lep­tič­ki gle­da­no mi­sli­mo da se ra­di o sum­por-di­ok­si­du, me­ta­nu, ali sma­tra­mo da ima pri­su­stva dru­gih ga­so­va štet­nih po zdra­vlje sta­nov­ni­štva.
Sob­zi­rom na to da je ova de­po­ni­ja pot­pu­no ne­za­šti­će­na, da ne po­sto­ji čak ni ogra­da oko nje, da je ista do­stup­na i na njoj pri­mjet­no pri­su­stvo i ak­tiv­nost lju­di u smi­slu od­no­še­nja ma­te­ri­ja­la, po­sto­ji re­al­na opa­snost da mo­že do­ći do to­ga da ne­ko stra­da- ka­že Klja­je­vić i na­gla­si­li da ža­ri­šte ko­je se na­la­zi u du­bi­ni de­po­ni­je, oslo­ba­đa i ve­li­ku ko­li­či­nu to­plo­te ko­ja na opi­sa­ni na­čin iz­bi­ja na po­vr­ši­nu , a kre­ta­nje pro­ce­sa sa­go­ri­je­va­nja se ši­ri u svim prav­ci­ma.
- Sob­zi­rom na to da se ra­di o pi­lje­vi­ni ko­ja je raz­li­či­ta po svom sa­sta­vu, po­ti­če i od če­ti­na­ra i od li­šća­ra pro­ces go­re­nja do­pri­no­si ne­pre­kid­nom sa­go­ri­je­va­nju ko­je tra­je već de­ce­ni­ja­ma- sa­op­šti­li su iz Ar­hus cen­tra i za­tra­ži­li od nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, pr­ven­stve­no Agen­ci­je za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, Mi­ni­star­stva tu­ri­zma i odr­ži­vog raz­vo­ja, Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve da upu­te na li­ce mje­sta svo­je pred­stav­ni­ke i in­spek­to­re, pro­vje­re nji­ho­ve na­vo­de, do­ne­su rje­še­nja o ot­kla­nja­nju ne­pra­vil­no­sti, da na­lo­že vr­še­nje ana­li­za i is­tra­ži­va­nja o uti­ca­ju ove de­po­ni­je na ži­vot­nu sre­di­nu i zdra­vlje sta­nov­ni­štva, od­no­sno na­lo­že ak­tiv­no­sti ko­je će pret­ho­di­ti pot­pu­noj sa­na­ci­ji ove de­po­ni­je, uz pri­mje­nu naj­ve­ćih eko­lo­ških stan­dard pri­li­kom nje­nog ko­nač­nog ukla­nja­nja.B.Je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"