Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za ubice iznajmili stanove * Bojkot do novih izbora * Tužilaštvo ohrabruje političku korupciju * Milo otima milione, dok Katnić prevodi * Pretvorio noć u dan * Umjetnici zavičaju * „Žena” protiv predrasuda
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 10-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR VULIN, MINISTAR RADA I SOCIJALNOG STARANjA:
Teško je naći ružniji primjer mržnje prema jednom narodu od reakcije hrvatske predsjednice na srpsku čokoladicu.

Vic Dana :)

Kaže zeka zmiji:
- Izvini što sam te zafrkavao što nemaš noge.
- Ma nema veze, bilo pa prošlo.
- Dobro, evo ruka!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-12-09 ODREKLI SE PRAVA PREČE KUPOVINE IMOVINE BIZNISMENA LAZAREVIĆA
Palata Beskuća Država neće Vojinovu palatu
Dan - novi portal
Vla­da se od­re­kla pra­va pre­če ku­po­vi­ne nad pa­la­tom Bes­ku­ća u Ko­to­ru, ko­ja je vla­sni­štvo sr­bi­jan­skog bi­zni­sme­na cr­no­gor­skog po­ri­je­kla Vo­ji­na La­za­re­vi­ća i na pro­da­ji je po po­čet­noj ci­je­ni od tri mi­li­o­na eura. Dr­ža­va je ima­la pra­vo pre­če ku­po­vi­ne nad pa­la­tom sa­gra­đe­nom 1776. go­di­ne po osno­vu čla­na 45 Za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra, jer je ri­ječ o kul­tur­nom do­bru u pri­vat­noj svo­ji­ni.
– Mi­ni­star­stvo kul­tu­re je raz­mo­tri­lo mi­šlje­nje Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, kao i vi­si­nu po­čet­ne ci­je­ne, od­red­be za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra u smi­slu pra­va i oba­ve­za vla­sni­ka kul­tur­nog do­bra i či­nje­ni­cu da mi­ni­star­stvo ni­je pre­po­zna­lo po­tre­bu da bu­de vla­snik objek­ta na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Ko­tor, bu­du­ći da ne­ma pred­vi­đe­nu na­mje­nu za nje­go­vo ko­ri­šće­nje. Shod­no to­me, Mi­ni­star­stvo kul­tu­re pred­la­že Vla­di da se, u skla­du sa od­red­ba­ma Za­ko­na o za­šti­ti kul­tur­nih do­ba­ra, od­rek­ne pr­ta­va pre­če ku­po­vi­ne – pi­še u in­for­ma­ci­ji usvo­je­noj na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci Vla­de.
Vla­da je pra­vo pre­če ku­po­vi­ne po za­ko­nu mo­gla da pre­ne­se na op­šti­nu Ko­tor, ali su iz te lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve oba­vi­je­sti­li ka­ko ni­je­su za­in­te­re­so­va­ni za ot­kup, zbog, ka­ko su na­ve­li, vi­so­ko od­re­đe­ne po­čet­ne ku­po­pro­daj­ne ci­je­ne.
– Upra­va za zašt­ti­tu kul­tur­nih do­ba­ra je Vla­di su­ge­ri­sa­la da bi bi­lo cje­lis­hod­no da is­ko­ri­sti pra­vo pre­če ku­po­vi­ne, ili da to pra­vo pre­ne­se na op­šti­nu – pi­še u in­for­ma­ci­ji.
Pa­la­ta Bes­ku­ća je sta­vlje­na na pro­da­ju po­lo­vi­nom no­vem­bra. Pro­da­ju je ogla­si­la Ko­mer­ci­jal­na ban­ka AD Ba­nja Lu­ka zbog du­ga La­za­re­vi­ća od 1,6 mi­li­o­na eura. Jav­no nad­me­ta­nje je za­ka­za­no za 16. de­cem­bar u pro­sto­ri­ja­ma Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke AD Bu­dva u Ko­to­ru u 15 ča­so­va. Pri­ja­ve za uče­šće u van­sud­skoj pro­da­ji se do­sta­vlja­ju advo­kat­skoj kan­ce­la­ri­ji Ka­le­zić i Mi­ra­no­vić do 12. de­cem­bra. Pra­vo na jav­nom nad­me­ta­nju ima­ju sva fi­zič­ka i prav­na li­ca ko­ja upla­te de­po­zit u vri­jed­no­sti od de­set od­sto od po­čet­ne ci­je­ne.
La­za­re­vić je pa­la­tu ku­pio pri­je dvi­je de­ce­ni­je i pr­vo je za­lo­žio za kre­dit od 20 mi­li­o­na eura kod Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke, dok je ka­sni­je na ra­čun pa­la­te uzi­mao vi­še­mi­li­on­ske kre­di­t kod Ko­mer­ci­jal­ne ban­ke Be­o­grad i Ba­nja Lu­ka.
Pa­la­ta Bes­ku­ća se na­la­zi u uli­ci ko­ja od Tr­ga od oruž­ja vo­di ka Tr­gu od bra­šna, pre­ko pu­ta pa­la­te Bi­zan­ti.
La­za­re­vić je vla­snik ener­get­ske kom­pa­ni­je Rud­nap, ko­ja tr­gu­je elek­trič­nom ener­gi­jom, a vi­lu je ku­pio u je­ku svog po­li­tič­kog i bi­znis uspo­na. Po­ti­če iz bo­ga­te ko­tor­ske po­ro­di­ce, a to­kom 1992. go­di­ne osno­vao je pred­u­ze­će Pi­ma u Ko­to­ru. Sa part­ne­rom Vu­kom Ha­mo­vi­ćem po­či­nje je­dan od naj­ja­čih bi­zni­sa i po­sta­li su glav­ni igra­či na bal­kan­skom tr­ži­štu elek­trič­ne ener­gi­je, što im do­no­si mi­li­on­sku za­ra­du.
Pre­ma pi­sa­nji­ma be­o­grad­skih me­di­ja, La­za­re­vić du­gu­je oko 11,6 mi­li­jar­di di­na­ra, a ra­čun fir­me mu je blo­ki­ran du­že od go­di­nu da­na.
D.M.


Bio Fi­li­pov sa­vjet­nik

La­za­re­vić se uz bi­znis ba­vio i po­li­ti­kom i go­di­na­ma je bio je­dan od uti­caj­nih lju­di oku­plje­nih oko Na­rod­ne stran­ke ko­ja je vi­še go­di­na bi­la u ko­a­li­ci­ji sa Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem. Od 1992. do 1996. bio je po­sla­nik cr­no­gor­skog i sa­ve­znog par­la­men­ta.
Bio je član uprav­nog od­bo­ra Ju­go­pe­tro­la i Elek­tro­pri­vre­de. Pri­je bi­zni­sa sa elek­trič­nom ener­gi­jom, La­za­re­vić je bio sa­vjet­nik biv­šeg pre­mi­je­ra Fi­li­pa Vu­ja­no­vi­ća, ak­tu­el­nog pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"