Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-11-18 PLJEVLJAK JOVICA ZINDOVIĆ JUČE SASLUŠAN U BEOGRADSKOM VIŠEM SUDU ZBOG LIKVIDACIJE NIKŠIĆANINA 2003. GODINE U LJUBLJANI
Privođenje Zindovića Osumnjičen da je prije 13 godina ubio Vujičića Zindović je osumnjičen da je 2003. godine, u ljubljanskom hotelu Lev, ispalio pet hitaca u Vujičića Pljevljak je negirao krivicu i tražio da ne bude izručen Sloveniji
Dan - novi portal
Plje­vljak Jo­vi­ca Zin­do­vić (39) sa­slu­šan je ju­če u be­o­grad­skom Vi­šem su­du zbog op­tu­žbe nad­le­žnih or­ga­na Slo­ve­ni­je da je 2003. go­di­ne, u elit­nom lju­bljan­skom ho­te­lu Lev, li­ki­vi­di­rao Mi­ša Vu­ji­či­ća. Iako je u međuvremenu bio oslobođen ovih optužbi, Slovenija je ipak zatražila izručenje kako bi pokrenula novi postupak.
Zin­do­vić je pri­je dva mje­se­ca uhap­šen u Be­o­gra­du, gdje se skri­vao na­kon bjek­stva iz bje­lo­polj­skog za­tvo­ra. Na­kom to­ga, Slo­ve­ni­ja je, ka­ko „Dan” sa­zna­je od sa­go­vor­ni­ka iz is­tra­ge, upu­ti­la za­htjev za iz­ru­če­nje Zin­do­vi­ća zbog sum­nje da je is­pa­lio pet hi­ta­ca u Vu­ji­či­ća, ko­ji je bio po­znat pod na­dim­kom Lju­bljan­ski Ar­kan. Zin­do­vić je pred be­o­grad­skim su­di­ja­ma ne­gi­rao kri­vi­cu, tvr­de­ći da ne­ma ni­ka­kve ve­ze s tom li­kvi­da­ci­jom. Za to dje­lo, ka­ko mu je pre­do­če­no to­kom sa­slu­ša­nja, po za­ko­ni­ma Slo­ve­ni­je pri­je­ti mu ka­zna za­tvo­ra do 30 go­di­na.
Cr­na Go­ra po­tra­žu­je Zin­do­vi­ća zbog bjek­stva sa ro­bi­je, a Hr­vat­ska ga tra­ži zbog fal­si­fi­ko­va­nja do­ku­me­na­ta.
Nad­le­žni or­ga­ni Sr­bi­je, ka­ko nam je sa­op­šte­no, još ni­je­si od­lu­či­li ko­me će iz­ru­či­ti ovog osu­đe­ni­ka. On je ju­če sa­slu­ša­van na okol­no­sti na­vo­da iz za­mol­ni­ca sve tri ze­mlje, a su­di­je je za­mo­lio da ga ne iz­ru­ču­ju Slo­ve­ni­ji, tvr­de­ći da za to ima raz­lo­ge.
Vu­ji­čić je ubi­jen dok je bio u dnev­nom ba­ru u lju­bljan­skom ho­te­lu. Na nje­ga su iz­ne­na­da za­pu­ca­la dvo­ji­ca mo­ma­ka, ko­ji su od­mah na­kon to­ga po­bje­gli. Su­ro­va li­kvi­da­ci­ja je po­či­nje­na pred mno­go­broj­nim do­ma­ćim i stra­nim go­sti­ma. U obli­žnjoj sa­li te ve­če­ri vi­še di­plo­ma­ta i po­li­ti­ča­ra pro­sla­vlja­lo je dan ne­za­vi­sno­sti Slo­vač­ke.
Pre­ma svje­do­če­nju oče­vi­da­ca, Vu­ji­čić je bio za sto­lom dnev­nog ba­ra sve­ga dva­de­se­tak me­ta­ra uda­lje­nom od glav­nog ula­za. Dvo­ji­ca mo­ma­ka, ili je­dan od njih, is­pa­li­li su ne­ko­li­ko hi­ta­ca u nje­go­vom prav­cu. Po­go­đen u gla­vu, Vu­ji­čić je umro ne­po­sred­no na­kon što je do­ve­zen u lju­bljan­ski kli­nič­ni cen­tar.
Li­kvi­da­ci­ju Vu­ji­či­ća, ko­ji je vi­še go­di­na bio pod pri­smo­trom slo­ve­nač­ke po­li­ci­je, ta­mo­šnji is­tra­žni or­ga­ni od­mah su po­ve­za­li sa ob­ra­ču­ni­ma unu­tar cr­no­gor­ske ma­fi­je.
Zin­do­vić je 7. ok­to­bra pro­šle go­di­ne po­bje­gao za­tvor­skim ču­va­ri­ma iz svo­je po­ro­dič­ne ku­će u Moj­kov­cu, pri­li­kom po­sje­te odo­bre­ne od stra­ne nad­le­žnih iz Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja. On je u bje­lo­polj­skom za­tvo­ru iz­dr­ža­vao pet­na­e­sto­go­di­šnju ka­znu zbog ubi­stva su­gra­đa­ni­na Lu­ke Po­po­vi­ća. Do pri­je dva mje­se­ca skri­vao se u Be­o­gra­du, gdje je uhap­šen.
Zin­do­vić je na­kon bjek­stva ko­ri­stio fal­si­fi­ko­va­ni hr­vat­ski pa­soš ko­ji se vo­di na ime oso­be ko­ja je ra­ni­je pre­mi­nu­la.
Za od­bje­glim ro­bi­ja­šem tra­ga­la je cr­no­gor­ska po­li­ci­ja, ali i po­li­ci­je broj­nih ze­ma­lja iz re­gi­o­na. Pre­sret­nu­ti su nje­go­vi raz­go­vo­ri sa čla­no­vi­ma po­ro­di­ce i pri­ja­te­lji­ma, ko­ji su omo­gu­ći­li lo­ci­ra­nje, a za­tim i li­še­nje slo­bo­de. Zin­do­vić je uhap­šen na No­vom Be­o­gra­du, ka­da ga je sa­o­bra­ćaj­na pa­tro­la pre­sre­la na Bran­ko­vom mo­stu. U auto­mo­bi­lu je bio sam, a na­kon to­ga pre­tre­sen je stan u ko­jem je bo­ra­vio u Be­o­gra­du. To­kom pre­tre­sa tog objek­ta, po­li­ci­ja je pro­na­šla fal­si­fi­ko­va­na do­ku­men­ta na dru­go ime sa fo­to­gra­fi­jom Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća, auto­mat­sku pu­šku, he­kler sa pri­gu­ši­va­čem, tri pi­što­lja, pet pan­ci­ra, 82.000 eura i 500 gra­ma upa­ko­va­ne pra­ška­ste ma­te­ri­je za ko­ju se sum­nja da se ra­di o ko­ka­i­nu.
Zbog to­ga je Zin­do­vić u Sr­bi­ji osum­nji­čen za šverc dro­ge i ne­do­zvo­lje­no dr­ža­nje oru­žja.
– Na­kon vi­še­mje­seč­ne i in­ten­ziv­ne ope­ra­tiv­ne sa­rad­nje Sek­to­ra kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Upra­ve po­li­ci­je MUP-a Cr­ne Go­re i nad­le­žnih po­li­cij­skih slu­žbi Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, na osno­vu raz­mi­je­nje­nih ope­ra­tiv­nih in­for­ma­ci­ja cr­no­gor­ske po­li­ci­je sa Upra­vom kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Be­o­grad, iz­vr­še­no je lo­ci­ra­nje i iden­ti­fi­ka­ci­ja Jo­vi­ce Zin­do­vi­ća i 21. ju­la 2016. go­di­ne usli­je­di­lo je nje­go­vo hap­še­nje – sa­op­šte­no je ta­da iz Upra­ve po­li­ci­je.M.V.P.


Iz za­tvo­ra se „uda­ljio”

Zin­do­vić je ju­če sa­slu­ša­van i zbog bjek­stva sa ro­bi­je na ko­ju je osu­đen zbog ubi­stva Lu­ke Po­po­vi­ća. Plje­vljak je su­di­ja­ma re­kao da ni­je po­bje­gao iz za­tvo­ra, već da se pri­vre­me­no uda­ljio, ne že­le­ći da iz­no­si vi­še de­ta­lja o raz­lo­gu zbog ko­jeg je to uči­nio. Zbog nje­go­vog bjek­stva, u me­đu­vre­me­nu su kri­vič­no od­go­va­ra­li di­rek­tor bje­lo­polj­skog za­tvo­ra Go­ran Šće­kić i slu­žbe­ni­ci Du­ško To­mić, Sa­fet Di­zda­re­vić i Se­ad Alić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"