Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-11-20 U NIKŠIĆU ODRŽANO OTVORENO TAKMIČENJE U ORJENTIRINGU
Mladi pokazali veliko interesovanje Mladi takmičari okupirali Trebjesu Oni koji su bili manje vješti u čitanju karte, koja je specijalno pripremljena za takmičenje u orjentiringu, morali su da se vraćaju nazad i traže skrivene tačke u nekom žbunu ili šiblju, jer su tačke morali otkrivati redosledom kako su ucrtane na karti, kazao je Miladin Čogurić
Dan - novi portal
NIK­ŠIĆ - Klub voj­nih pla­ni­na­ra „Ka­pe­tan”, u sa­rad­nji sa Or­jen­ti­ring sa­ve­zom Cr­ne Go­re, or­ga­ni­zo­vao je pr­vo otvo­re­no tak­mi­če­nje u orjen­ti­rin­gu, u Nik­ši­ću, pod na­zi­vom „Tre­bje­sa 2016”. Pre­ma ri­je­či­ma se­kre­ta­ra klu­ba Mi­la­di­na Čo­gu­ri­ća, cilj or­ga­ni­za­to­ra tak­mi­če­nja bio je da pri­vu­ku što vi­še mla­dih, ka­ko bi na­u­či­li da raz­vi­ja­ju spo­sob­no­sti za tak­mi­čar­skim du­hom i da kroz or­jen­ti­ring tak­mi­če­nje uka­žu na nje­gov zna­čaj.
-Iako vri­je­me pret­hod­nih da­na ni­je išlo na­ru­ku or­ga­ni­za­to­ri­ma, na tak­mi­če­nju je uče­stvo­va­lo do­sta mla­dih iz Nik­ši­ća, ali i iz osta­lih kra­je­va Cr­ne Go­re. Na­kon oku­plja­nja, star­ta gdje su po­di­je­lje­ne kar­te, bu­so­le i osta­la neo­p­hod­na opre­ma, tak­mi­ča­ri su kre­nu­li u po­tra­gu za kon­trol­nim tač­ka­ma. Po­di­je­lje­ni u tri ka­te­go­ri­je - pi­o­ni­ri, ka­de­ti i se­ni­o­ri, tra­ži­li su naj­bo­lje rje­še­nje za svo­ju sta­zu, pro­la­skom kroz sva­ku tač­ku, vo­de­ći ra­ću­na da to ura­de u naj­kra­ćem vre­men­skom pe­ri­o­du. U mo­men­tu ka­da je je i po­sled­nji tak­mi­čar kre­nuo sa star­ta pod­nož­je Tre­bje­se je bi­lo ,,oku­pi­ra­no” mla­dim tak­mi­ča­ri­ma ko­ji su, sva­ki na svo­joj sta­zi, že­lje­li da se što pri­je do­mog­nu jed­ne po jed­ne kon­trol­ne tač­ke, a na kra­ju i da što je mo­gu­će pri­je pro­đu kroz cilj. Oni ko­ji su bi­li ma­nje vje­šti u či­ta­nju kar­te, ko­ja je spe­ci­jal­no pri­pre­mlje­na za tak­mi­če­nje u or­jen­ti­rin­gu, mo­ra­li su da se vra­ća­ju na­zad i tra­že skri­ve­ne tač­ke u ne­kom žbu­nu ili ši­blju, jer su tač­ke mo­ra­li ot­kri­va­ti re­do­sle­dom ka­ko su ucr­ta­ne na kar­ti. To im je zna­či­lo i da na sle­de­ćim tač­ka­ma mo­ra­ju bi­ti opre­zni­ji, ka­ko bi gu­bi­li što ma­nje vre­me­na, ka­že Čo­gu­rić. On na­gla­ša­va da su svi tak­mi­ča­ri uz ve­li­ko za­do­volj­stvo uspje­šno za­vr­ši­li tr­ku ali, ipak u raz­li­či­tom vre­men­skom in­ter­va­lu, o če­mu svje­do­če i na­gra­de i di­plo­me ko­je su do­di­je­lje­ne u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji.
-U ka­te­go­ri­ji pi­o­ni­ra u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji pr­vo mje­sto pri­pa­lo je Vu­ku Ra­du­no­vi­ću, dru­go Ma­ti­ji Čo­gu­ri­ću, a tre­će Ni­ko­li Me­do­je­vi­ću. U ka­te­go­ri­ji pi­o­ni­ra u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji pr­vo mje­sto osvo­ji­la je Je­le­na Đu­kić, a dru­go An­đe­la Đur­đić, dok tre­ćeg mje­sta ni­je bi­lo. U ka­te­go­ri­ji otvo­re­ne sta­ze u žen­skoj kon­ku­ren­ci­ji pr­vo, dru­go i tre­će mje­sto osvo­ji­le su Ana Pe­tro­vić, Ra­doj­ka Ce­ro­vić i Ta­nja Nik­če­vić. U mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji u ka­te­go­ri­ji ka­de­ta me­da­lja­ma za pr­va tri mej­sta oki­ti­li su se Ni­ko­la Spa­jić, Alek­san­dar Ra­du­no­vić i Ra­du­le Ce­ro­vić, dok su u ka­te­go­ri­ji se­ni­o­ra u mu­škoj kon­ku­ren­ci­ji me­da­lje osvo­ji­li Ili­ja De­li­ba­šić, Sre­ten Đur­đić i An­dri­ja Ra­ko­je­vić, ka­zao je Čo­gu­rić.L.N.


Uru­če­ne za­hval­ni­ce

Čo­gu­rić je na­gla­sio da klub ,,Ka­pe­tan” ve­li­ku za­hval­nost du­gu­je Or­jen­ti­ring sa­ve­zu Cr­ne Go­re ko­ji je ne­se­bič­nu po­moć pru­žio nji­ho­vom klu­bu, ka­ko u pri­pre­mi za tak­mi­če­nje, ta­ko i u re­a­li­za­ci­ji tak­mi­če­nja, kroz iz­najm­lji­va­nje sa­vre­me­ne opre­me i an­ga­žo­va­nje ljud­stva u or­ga­ni­za­ci­ji tak­mi­če­nja.
-Svi­ma ko­ji su po­mo­gli da se or­ga­ni­zu­je tak­mi­če­nje u or­jen­ti­rin­gu klub je za­hva­lio do­dje­lom za­hval­ni­ca. Za­hav­ni­ce su uru­če­ne: Or­jen­ti­ring sa­ve­zu Cr­ne Go­re, Or­jen­ti­ring klu­bu iz Be­ra­na, Or­jen­ti­ring klu­bu iz Pod­go­ri­ce, Pla­ni­nar­skom sa­ve­zu Cr­ne Go­re, Pla­ni­nar­sko- smu­čar­skom klu­bu „Ja­vo­rak”, JZU Op­šta bol­ni­ca Nik­šić, Trim cen­tru – Nik­šić, Ra­dio te­le­vi­zi­ji Nik­šić, Re­sto­ra­nu „Knjaz” iz Nik­ši­ća,-ka­zao je Čo­gu­rić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"