Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Došao kao podstanar, odlazi kao milioner * Sudiji Ustavnog suda stan za 10.000 eura * Mujovićevoj kćerki prijetili odsijecanjem ruku i nogu * Velimiroviću nude da bude svjedok saradnik * Kopači zlata donijeli bolest * Evropa ne smije da prepusti Balkan * Barak Obama će nedostajati Evropi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Duško Marković, zamjenik predsjednika DPS-a:
Evroatlantska agenda Crne Gore biće u vrhu prioriteta nove izvršne vlasti, čije formiranje se očekuje u nekoliko narednih dana.

Vic Dana :)

Gostuje Mujo na radiju, a voditelj ga pita:
- Znači, Mujo, Vi ste pjesnik?
- Da, ja sam pjesnik - odgovara Mujo.
Voditelj pita:
-Amater?
A Mujo odgovara:
- A mater nije, ona je domaćica, malo oko bašte i tako.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-11-19 KALIĆIMA VRAĆENA IMOVINA NAKON OSLOBAĐAJUĆE PRESUDE ZA PRANJE NOVCA
Emina i Mersudin Kalić sa advokatem Đukanovićem Vratili im stanove u Podgorici i na Svetom Stefanu
Dan - novi portal
Kon­tro­verz­ni cr­no­gor­ski bi­zni­smen Sa­fet Ka­lić i čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce od ju­če su i zva­nič­no po­no­vo u po­sje­du svo­je vi­še­mi­li­on­ske imo­vi­ne, ko­ja im je bi­la od­u­ze­ta to­kom pe­to­go­di­šnjeg tra­ja­nja sud­skog po­stup­ka, zbog op­tu­žbe da su opra­li sko­ro osam mi­li­o­na eura.
In­for­ma­ci­ju je po­tvr­dio i nji­hov pu­no­moć­nik, pod­go­rič­ki advo­kat Dra­go­ljub Đu­ka­no­vić, ko­ji je is­ta­kao da se ra­di o ne­po­kret­no­sti­ma u Pod­go­ri­ci, Ul­ci­nju i Sve­tom Ste­fa­nu. Đu­ka­no­vić je pod­sje­tio da po­ro­di­ca Ka­lić još uvi­jek ni­je pod­ni­je­la tu­žbu za na­kna­du šte­te kao ni tu­žbu za neo­sno­va­no li­še­nje slo­bo­de, a da li će to uči­ni­ti u do­gled­no vri­je­me za­vi­si od to­ga da li će us­pje­ti pred­log za mir­no rje­ša­va­nje spo­ra.
Pred­stav­ni­ci Upra­ve za imo­vi­nu ne­što pri­je de­vet sa­ti oku­pi­li su se is­pred zgra­de na uglu Ul­cinj­ske uli­ce i Bu­le­va­ra Iva­na Cr­no­je­vi­ća u Pod­go­ri­ci, gdje se ne­du­go za­tim po­ja­vio i brat Sa­fe­ta Ka­li­ća Mer­su­din, ko­me je ju­če, iz­me­đu osta­log, vra­ćen sa­mo je­dan u ni­zu sta­no­va u okvi­ru imo­vi­ne po­ro­di­ce Ka­lić ko­ja im je bi­la pri­vre­me­no od­u­ze­ta.
– Vra­će­na je pri­vre­me­no od­u­ze­ta imo­vi­na u Pod­go­ri­ci, Ul­ci­nju i Sve­tom Ste­fa­nu, a pri­je ne­ko­li­ko da­na i imo­vi­na u Ro­ža­ja­ma – po­tvr­dio je za „Dan” advo­kat Dra­go­ljub Đu­ka­no­vić.
Pu­no­moć­nik je is­ta­kao da su oni kao za­stup­ni­ci, ali i pred­stav­ni­ci fir­mi ima­li pri­mjed­be na sta­nje imo­vi­ne, od­no­sno da su kon­sta­to­va­li od­re­đe­ne šte­te. Me­đu­tim, zbog na­sta­le šte­te za sa­da ne pla­ni­ra­ju da pi­šu tu­žbe. Pro­ba­će pr­vo da stvar ri­je­še mir­nim pu­tem.
– Na­kon što se sa­gle­da i vi­di o ka­kvim se šte­ta­ma ra­di i o ka­kvoj se iz­gu­blje­noj do­bi­ti ra­di, on­da će se upu­ti­ti do­pis dr­žav­nim or­ga­ni­ma sa pred­lo­gom da se pro­blem ri­je­ši mir­nim pu­tem. Ovog tre­nut­ka, ka­ko ka­že advo­kat Đu­ka­no­vić, ne zna­ju ni ko­li­ka je šte­ta kao ni ko­li­ka je iz­gu­blje­na do­bit.
– Na­kon što se to sa­gle­da, ići će po­nu­da za van­sud­sko po­rav­na­nje, a uko­li­ko ni to ne uro­di plo­dom, do­ći će even­tu­al­no i do tu­žbe – ka­zao je Đu­ka­no­vić.
Imo­vi­na Ka­li­ća je od­u­ze­ta od­lu­kom Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju, i to u pri­su­stvu se­stre, ze­ta i bra­ni­la­ca Sa­fe­ta Ka­li­ća. Upra­vi za imo­vi­nu pre­da­ti su ben­zin­ska pum­pa M pe­trol, AD Kri­stal i AD Tur­jak. Ne­ko­li­ko da­na ka­sni­je Upra­vi su pre­da­ti i ka­fe-bar Taj­son i ho­tel Ro­ža­je, je­di­ni Ka­li­će­vi objek­ti ko­ji su po­slo­va­li. Ben­zin­ska pum­pa M pe­trol u okvi­ru ko­je su ra­di­li i re­sto­ran i fri­šop ne­ko vri­je­me su za­tvo­re­ni. Ho­tel Tur­jak na­kon pri­va­ti­za­ci­je od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ni­je ni po­čeo sa ra­dom, ni­ti je re­kon­struk­ci­ja na tom objek­tu za­vr­še­na. Ta­ko­đe, ni fa­bri­ka Kri­stal ne po­slu­je oko de­ce­ni­ju, a pro­iz­vod­nja u njoj ni­je po­kre­nu­ta ni na­kon što su je ku­pi­li Ka­li­ći.
Op­tu­žni­ca spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca te­re­ti­la je Ka­li­će da su se čla­no­vi ove po­ro­di­ce udru­ži­li od 2005. do ju­na 2011. go­di­ne da pu­tem ban­kar­skog i fi­nan­sij­skog po­slo­va­nja pri­kri­ju na­čin pri­ba­vlja­nja nov­ca za ko­ji su zna­li da je pri­ba­vljen kri­vič­nim dje­lom neo­vla­šće­na pro­iz­vod­nja, dr­ža­nje i sta­vlja­nje u pro­met opoj­nih dro­ga, iz­vr­še­nim od stra­ne kri­mi­nal­ne or­ga­ni­za­ci­je či­ji je je­dan od or­ga­ni­za­to­ra bio Mer­su­din Ka­lić. U op­tu­žni­ci pi­še da su ta­ko ste­čen no­vac uvo­di­li u le­gal­ne nov­ča­ne to­ko­ve pre­ko ban­kar­skih ra­ču­na fir­mi či­ji su osni­va­či okri­vlje­ni i nji­ho­vi bli­ski srod­ni­ci, či­me su pri­kri­li po­ri­je­klo nov­ca u ukup­nom iz­no­su od 7.773.127,06 eura.VJ.D.


O hap­še­nju otom-po­tom

Đu­ka­no­vić je tvr­dio da tre­nut­no ne raz­mi­šlja ni o tu­žba­ma za neo­sno­va­no hap­še­nje Ami­ne i Mer­su­di­na Ka­li­ća.
– Po­stu­pak je isti. Pr­vo će­mo se obra­ti­ti Mi­ni­star­stvu prav­de, ko­je tre­ba da od­go­vo­ri da li je sprem­no da se van­sud­ski po­rav­na za neo­sno­va­ni pri­tvor. Uko­li­ko ne bu­de, mi­slim da će mo­ji kli­jen­ti ići pu­tem tu­žbi kod nad­le­žnih osnov­nih su­do­va – ob­ja­snio je advo­kat po­ro­di­ce Ka­lić.
Me­đu po­kret­nom i ne­po­kret­nom imo­vi­nom ko­ja je ju­če vra­će­na po­ro­di­ci Ka­lić, a ko­ja je pro­ci­je­nje­na na 28 mi­li­o­na eura, na­šao se i auto­mo­bil mar­ke „ha­mer”, ko­ji je, ka­ko su pi­sa­li me­di­ji, ko­ri­sti­la po­li­ci­ja. Vra­će­na su i od­re­đe­na nov­ča­na sred­stva, a Đu­ka­no­vić ni­je mo­gao da pre­ci­zi­ra o ko­li­kom iz­no­su je ri­ječ.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"