Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-08-05 U NIKŠIĆU UHAPŠEN VLADIMIR ZMAJEVIĆ (47) ZBOG RATNOG ZLOČINA NA KOSOVU
Privođenje Zmajevića Osumnjičen da je ubio sedam civila Zmajević je pred tužiocem negirao navode da je 1999. godine, u selu Žegra kod Gnjilana na Kosovu, ubio pripadnike albanske nacionalnosti
Dan - novi portal
Nik­ši­ća­nin Vla­di­mir Zma­je­vić (47) uhap­šen je ju­če uju­tru, zbog sum­nje da je po­či­nio rat­ni zlo­čin nad al­ban­skim ci­vil­nim sta­nov­ni­štvom. Zma­je­vić se sum­nji­či da je za vri­je­me rat­nih de­ša­va­nja 1999. go­di­ne na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji ubio se­dam ci­vi­la al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti.
Na te­ret mu je sta­vlje­no kri­vič­no dje­lo rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva.
Zma­je­vić je sa­slu­šan u Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na­kon če­ga mu je od­re­đe­no za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta. Pri­li­kom sa­slu­ša­nja, ka­ko je sa­op­štio nje­gov bra­ni­lac, advo­kat La­zar Ako­vić, Nik­ši­ća­nin je de­cid­no ne­gi­rao kri­vi­cu.
– Tu­ži­lac mu je od­re­dio za­dr­ža­va­nje do 72 sa­ta, a sju­tra će bi­ti pri­ve­den su­di­ji za is­tra­gu Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­ji će do­ni­je­ti od­lu­ku o pri­tvo­ru – sa­op­štio je Ako­vić.
Zma­je­vić se, ka­ko „Dan” sa­zna­je, sum­nji­či da je di­rekt­ni iz­vr­ši­lac rat­nog zlo­či­na. Na­i­me, tu­ži­la­štvo je sku­pi­lo do­ka­ze na osno­vu ko­jih je do­šlo do sum­nje da je Zma­je­vić kao do­bro­vo­ljac ubio se­dam oso­ba al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti – pe­to­ri­cu mu­ška­ra­ca i dvi­je že­ne.
Zlo­čin je, pre­ma tvrd­nja­ma iz tu­ži­la­štva, iz­veo u se­lu Že­gra kod Gnji­la­na na Ko­so­vu. Pre­ma na­šim ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma, Nik­ši­ća­nin je pri­li­kom sa­slu­ša­nja tvr­dio tu­ži­o­cu ka­ko po­sje­du­je do­ka­ze da za vri­je­me za ko­je se te­re­ti ni­je bio na mje­stu de­ša­va­nja.
Zma­je­vić je po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva uhap­šen ju­če uju­tru u Nik­ši­ću. Li­si­ce na ru­ke sta­vi­li su mu pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog ti­ma.
– Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pri­pad­ni­ci spe­ci­jal­nog po­li­cij­skog ti­ma, u sa­rad­nji sa pri­pad­ni­ci­ma Upra­ve po­li­ci­je CB Nik­šić, li­ši­li su slo­bo­de V.Z. zbog po­sto­ja­nja osno­va­ne sum­nje da je iz­vr­šio kri­vič­no dje­lo – rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva. Osum­nji­če­nog će u pro­sto­ri­ja­ma tu­ži­la­štva sa­slu­ša­ti spe­ci­jal­ni tu­ži­lac, na­kon če­ga će do­ni­je­ti od­lu­ku o da­ljem po­stu­pa­nju – sa­op­šti­li su iz Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Vla­di­mi­rov stric Velj­ko, ko­jeg smo ju­če za­te­kli u Ru­be­ža­ma na­do­mak Nik­ši­ća, sa ne­vje­ri­com je pri­mio vi­jest da je nje­gov bra­ta­nić uhap­šen zbog kri­vič­nog dje­la rat­ni zlo­čin pro­tiv ci­vil­nog sta­nov­ni­štva. Ka­ko kod ku­će ni­je­smo za­te­kli Vla­di­mi­ro­vog bra­ta Mir­ka i čla­no­ve nje­go­ve po­ro­di­ce, jer su zbog oba­ve­za bi­li od­sut­ni, Velj­ko je u raz­go­vo­ru za „Dan” is­pri­čao da ni u snu ne mo­že po­mi­sli­ti da bi nje­gov bra­ta­nić mo­gao ura­di­ti ta­ko ne­što.
– Šo­ki­ran sam. Je­di­no što znam je da je po­li­ci­ja pri­je dva da­na tra­ži­la Vla­di­mi­ra. U ne­ko­li­ko na­vra­ta su po­li­caj­ci do­la­zi­li do ku­će u ko­joj ži­vi, ali ga ni­je­su na­šli jer je kao i obič­no ra­dio za dnev­ni­cu. Na­kon što smo ga oba­vi­je­sti­li o to­me, on je ju­če ra­no uju­tro oti­šao da se ja­vi or­ga­ni­ma re­da ka­ko bi pro­vje­rio o če­mu se ra­di. Po­sli­je to­ga se vi­še ni­je vra­ćao ku­ći, a ubr­zo smo sa­zna­li da ga je po­li­ci­ja spr­o­ve­la za Pod­go­ri­cu, a po­tom su na te­le­vi­zi­ji ja­vi­li da je uhap­šen i zbog če­ga. Za­te­čen sam – pri­ča Velj­ko.
On na­gla­ša­va da je Vla­di­mir na­kon raz­vo­da sa su­pru­gom ži­vio sam te da je u pri­zem­nom di­je­lu iste ku­će sta­no­vao nje­gov brat Mir­ko sa po­ro­di­com.
– Znam da je u vri­je­me rat­nih de­ša­va­nja na Ko­so­vu Vla­di­mir sa biv­šom že­nom i si­nom ži­vio u Zre­nja­ni­nu. Oni su i sa­da ta­mo, a nje­gov sin ko­ji je stu­dent pra­va sva­kog lje­ta do­la­zi u Cr­nu Go­ru – ka­že Velj­ko, na­gla­ša­va­ju­ći da ni­ka­da ni­je ni­šta čud­no pri­mi­je­tio kod Vla­di­mi­ra ni­ti u nje­go­vom po­na­ša­nju, a i kom­ši­je i ro­đa­ci zna­ju da on ni­ka­da ni sa kim ni­je imao ni naj­ma­nji su­kob.
– Ži­vio je sam. Nje­go­ve dvi­je se­stre su uda­te, a brat ože­njen i po­sve­će­ni su po­ro­dič­nom ži­vo­tu. Moj brat ko­ji je bio raz­ve­den sa su­pru­gom upo­ko­jio se pri­je osam go­di­na – po­ja­šnja­va Velj­ko, do­da­ju­ći da nje­go­va sna­ha sa­da ži­vi sa­ma, ali je ipak bri­nu­la o dje­ci iako su po­ro­dič­ni i od­ra­sli lju­di.M.V.P. – L.N.


Pr­vi na spisku

Di­rek­tor Fon­da za hu­ma­ni­tar­no pra­vo Ko­so­va Be­kim Blja­kaj za Ra­dio Slo­bod­na Evro­pa je ka­zao da je Vla­do Zma­je­vić pr­vi na spi­sku zbog zlo­či­na u Že­gri kod Gnji­la­na. Na osno­vu is­tra­ži­va­nja FHP Ko­so­va iz 2000. go­di­ne, za­klju­če­no je da je u tom zlo­či­nu ubi­je­no šest lju­di – 29. i 30. mar­ta 1999.
– Na osno­vu is­ka­za oče­vi­da­ca, 29. mar­ta 1999. osam auto­bu­sa sa oči­to do­bro­volj­ci­ma Voj­ske Ju­go­sla­vi­je do­šli su u se­lo i ubi­li šest oso­ba. Žr­tve su bi­li ci­vi­li, al­ban­ske na­ci­o­nal­no­sti, me­đu nji­ma i sta­ri lju­di i že­ne. Na osno­vu do­ka­za ko­ji­ma ras­po­la­že­mo, ra­di se o dvi­je­ma že­na­ma i če­ti­ri mu­ška­ra­ca. Mje­šta­ni ni­je­su pre­po­zna­li po­či­ni­o­ce, bi­li su u sta­nju da opi­šu iz­gled i uni­for­me, ali ni­je­su po­zna­va­li ta li­ca – na­veo je Blja­kaj.
Pr­vi na spi­sku osum­nji­če­nih, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, bio je Zma­je­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"