Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-08-11 SUDOVI U 17 SLUČAJEVA UTVRDILI DA JE GRAĐANIMA POVRIJEĐENO PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU
Lijene sudije državu koštale 45 hiljada eura Suđenje u razumnom roku u Crnoj Gori, posebno za parnicu, misaona je imenica. Kada se uporedi brzina postupanja sudija, iznos od skoro 45.000 eura je mali. U Podgorici u parničnom postupku od dana kada se sudu preda tužba dok zakažu prvo ročište prođe i po godinu dana, kaže advokat Branislav Lutovac
Dan - novi portal
Zbog po­vre­de pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku dr­ža­va Cr­na Go­ra pro­šle go­di­ne gra­đa­ni­ma je is­pla­ti­la od­šte­tu u ukup­nom iz­no­su od 44.700 eura. Ovaj iz­nos iako iz­gle­da ve­li­ki, pre­ma ri­je­či­ma advo­ka­ta Bra­ni­sla­va Lu­tov­ca, ma­li je u od­no­su na spo­ro rje­ša­va­nje sud­skih po­stu­pa­ka. Naj­ve­ći pro­blem, ob­ja­šnja­va Lu­to­vac, po­sto­ji u slu­ča­ju par­nič­nih spo­ro­va.
– Iz­nos od sko­ro 45.000 eura je ma­li ka­da se upo­re­di br­zi­na po­stu­pa­nja su­di­ja. Ovo po­seb­no va­ži za par­nič­ne spo­ro­ve. Na pri­mjer, u par­nič­nom po­stup­ku od da­na ka­da se su­du u Pod­go­ri­ci pre­da tu­žba dok za­ka­žu pr­vo ro­či­šte pro­đe i po go­di­nu da­na – ka­že Lu­to­vac.
Ve­li­ki pro­blem ka­snog dje­lo­va­nja su­di­ja, na­po­mi­nje ovaj advo­kat, do­vo­di do obe­smi­šlja­va­nja či­ta­vog po­stup­ka.
– Vr­lo ri­jet­ko se spo­ro­vi za­ka­zu­ju i rje­ša­va­ju u ra­zum­nom ro­ku, pa čak i ka­da je u pi­ta­nju rad­ni spor ko­ji je hi­tan. U jed­nom slu­ča­ju pre­dao sam tu­žbu, a dok su su­di­je za­ka­za­le ro­či­šte spor je iz­gu­bio svr­hu. Su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku u Cr­noj Go­ri, po­na­vljam, po­seb­no za par­ni­cu je mi­sa­o­na ime­ni­ca – na­gla­ša­va Lu­to­vac.
Do odu­go­vla­če­nja spo­ro­va, ka­ko ob­ja­šnja­va, do­la­zi i zbog de­le­gi­ra­nja pred­me­ta iz jed­nog su­da u dru­gi. Pre­ba­ci­va­nje pred­me­ta iz Vr­hov­nog su­da ob­ja­šnja­va­ju pre­op­te­re­će­no­šću su­di­ja. Ova si­tu­a­ci­ja do­vo­di ne sa­mo do odu­go­vla­če­nja spo­ra i po­vre­de pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku ne­go i do do­dat­nih tro­ško­va. Na­i­me, dr­ža­va je u ovim slu­ča­je­vi­ma du­žna da pla­ća tro­ško­ve pu­ta svim stran­ka­ma u po­stup­ku na sva­ko ro­či­šte, pa i vje­šta­ci­ma, svje­do­ci­ma...
– Osim što smo pri­nu­đe­ni da po go­di­nu da­na če­ka­mo da se za­ka­že su­đe­nje, če­sto nas na­kon to­li­ko vre­me­na po­ša­lju iz Pod­go­ri­ce u Nik­šić ili Ko­la­šin, gdje de­le­gi­ra­ju pred­me­te – ob­ja­šnja­va Lu­to­vac.
U iz­vje­šta­ju o pri­mje­ni Za­ko­na o za­šti­ti pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku za 2015. go­di­nu na­ve­de­no je da je pred cr­no­gor­skim su­do­vi­ma u tom pe­ri­o­du pod­ne­se­no ukup­no 211 kon­trol­nih za­htje­va, od če­ga je 21 usvo­jen, 99 od­bi­je­no, šest od­ba­če­no, u 53 slu­ča­je­va je do­sta­vlje­no oba­vje­šte­nje u skla­du sa čl 17 za­ko­na, šest za­htje­va ri­je­še­no je na dru­gi na­čin, osam je po­vu­če­no, dok je 18 za­htje­va osta­lo ne­ri­je­še­no.
– U iz­vje­štaj­nom pe­ri­o­du ukup­no je pod­ni­je­to 35 tu­žbi za pra­vič­no za­do­vo­lje­nje, od če­ga je u 17 slu­ča­je­va utvr­đe­na po­vre­da i do­su­đe­na na­kna­da, šest tu­žbe­nih za­htje­va je od­bi­je­no, se­dam od­ba­če­no, na dru­gi na­čin je za­vr­šen je­dan za­htjev, dok su če­ti­ri za­htje­va osta­la ne­ri­je­še­na. Po usvo­je­nim za­htje­vi­ma ukup­no je do­su­đe­no 44.700 eura – pi­še u iz­vje­šta­ju.
Naj­vi­še kon­trol­nih za­htje­va, čak 60, pod­ni­je­to je na po­stu­pa­nje su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci.
– U od­no­su na 47 pred­me­ta u ko­ji­ma je do­ni­je­ta od­lu­ka o kon­trol­nom za­htje­vu, usvo­je­no je pet tako što je na­lo­že­no pri­o­ri­tet­no rje­ša­va­nje pred­me­ta, shod­no čl 18 st 2 Za­ko­na o za­šti­ti pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku – pi­še u iz­vje­šta­ju.
U osta­lim su­do­vi­ma to­kom pro­šle go­di­ne gra­đa­ni su pre­da­li po dva ili tri za­htje­va za kon­tro­lu. Iz­u­zet­ka po ovom pi­ta­nju su osnov­ni su­do­vi u Plje­vlji­ma, Pla­vu, Ža­blja­ku i Ro­ža­ja­ma.
M.V.P.


Žal­be i na vi­še su­do­ve

Gra­đa­ni pod­no­se kon­trol­ne za­htje­ve na po­stu­pa­nje su­di­ja i u Vi­šem su­du. Ta­ko, to­kom pro­šle go­di­ne za pod­go­rič­ki Vi­ši sud pre­da­to je 29 kon­trol­nih za­htje­va. Na rad Vi­šeg su­da u Bi­je­lom Po­lju pod­ni­je­te su dvi­je žal­be. U Pri­vred­nom su­du to­kom pro­šle go­di­ne bi­la su 34 za­htje­va za kon­tro­lu po­stu­pa­nja su­di­ja ka­da je u pi­ta­nju po­vre­da pra­va na su­đe­nje u ra­zum­nom ro­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"