Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * ANB krenula u predizbornu kampanju * Braća tražila reket od 200 hiljada * Pomoćniku dala stan na časnu riječ * Mjesecom tekle rijeke magme * Patriote da formiraju koaliciju „Ne u NATO” * Samir i Kiki u muzičkoj misiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-08-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Zaustavi pandur dizelaša i traži mu vozačku dozvolu. Naravno, dizelaš je nema. Pandur traži ličnu kartu ili pasoš. Dizelaš kaže da nema ništa od toga.
●Dobro, šta imate? - pita pandur.
●Imam retrovizor! - kaže dizelaš.
●Dobro, dajte.
Dizelaš iščupa retrovizor i da mu. Pandur pogleda, pa kaže:
●Pa, kolega, što ne kažete da ste u civilu?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-08-11 PREMIJEROV POSLOVNI SARADNIK I PRIJATELJ VUK RAJKOVIĆ NE MOŽE DA RASPOLAŽE IMOVINOM ZBOG DUGA PREMA PRVOJ BANCI I ČEŠKOJ FIRMI
Aco Đukanović i Vuk Rajković Aco blokirao kuma Rajković je Prvoj banci Aca Đukanovića dugovao 1.225.664 eura, da bi dug od 562.650 preuzela češka kompanija Lunez One SRO Porodična stambena zgrada premijerovog kuma Vuka Rajkovića, koja je opterećena dugom od 2,15 miliona, nalazi se u samom centru Podgorice
Dan - novi portal
Cje­lo­kup­na imo­vi­na Vu­ka Raj­ko­vi­ća, po­slov­nog sa­rad­ni­ka i ku­ma pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, u blo­ka­di je zbog du­ga od 2.152.915 eura ko­ji ima pre­ma Pr­voj ban­ci, ko­ja je u vla­sni­štvu bra­ta pred­sjed­ni­ka Vla­de Aca Đu­ka­no­vi­ća, i pre­ma če­škoj kom­pa­ni­ji Lu­nez One SRO. Za­lo­že­na ne­kret­ni­na Raj­ko­vi­ća smje­šte­na je u sa­mom cen­tru Pod­go­ri­ce, u uli­ci Va­ka Đu­ro­vi­ća, a sa­gra­đe­na je bez do­zvo­le.
Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, Raj­ko­vi­će­va po­ro­dič­na stam­be­na zgra­da i dvo­ri­šte, ko­je je do­bio u na­sle­đe, za­lo­že­ni su za kre­di­te kod Pr­ve ban­ke Aca Đu­ka­no­vi­ća. Raj­ko­vić je pre­ma Đu­ka­no­vi­ću imao dug od 1.225.664 eura, a ra­di se o dva iz­no­sa od 663.014 i 562.650 eura. Uku­pan dug Raj­ko­vi­ća pre­ma Pr­voj ban­ci po­tom je uma­njen jer je u me­đu­vre­me­nu do­šlo do ugo­vo­ra o ustu­pa­nju kre­dit­nih po­tra­ži­va­nja uz na­dok­na­du, pa je iz­nos od 562.650 pre­ba­čen na Lu­nez One SRO.
Pra­vo na imo­vi­nu Raj­ko­vi­ća po­la­že i če­ška fir­ma, ko­joj Raj­ko­vić, pre­ma ka­ta­star­skim po­da­ci­ma, po­red pre­u­ze­tog du­ga od Pr­ve ban­ke, du­gu­je 927.251 euro. Dug je po­di­je­ljen na dva iz­no­sa – od 440.432 i 486.819 eura.
Raj­ko­vić u objek­tu, ko­ji je op­te­re­ćen du­gom od pre­ko dva mi­li­o­na, ima jed­no­so­ban stan od 51 kva­drat i tri so­be ne­stam­be­nog pro­sto­ra od 57 kvadrata. Zgra­du či­ni i ga­ra­ža od 25 kva­dra­ta, tro­so­ban stan od 85 me­ta­ra kva­drat­nih, če­tvo­ro­so­ban od 96 i dvo­so­ban u pot­kro­vlju od 80 m2. U pot­kro­vlju ima još jed­nu so­bu od 12 kva­dra­ta. Sva­ki stan, ne­stam­be­ni pro­stor, ga­ra­ža i pro­sto­ri­ja op­te­re­će­ni su du­gom i kod Pr­ve ban­ke i kod fir­me Lu­nez One SRO.
Če­ška fir­ma Lu­nez One SRO sa sje­di­štem u Pra­gu, pre­u­ze­la je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na kod Pr­ve ban­ke mi­li­on­ski kre­dit fir­me Maks pre­stiž, ko­ja je vla­snik isto­i­me­nog ho­te­la u Bu­dvi. Ta se fir­ma vo­di kao vla­sni­štvo Bo­ja­na Sta­noj­ko­vi­ća, ko­ga su srp­ski is­tra­žni or­ga­ni ra­ni­je ozna­či­li kao sa­rad­ni­ka nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća. Pret­hod­no je na imo­vi­nu fir­me Maks pre­stiž u Bu­dvi, Pr­va ban­ka, u vi­še na­vra­ta, upi­si­va­la hi­po­te­ku zbog uze­tih kre­di­ta, ali je to ka­sni­je po­kri­la kom­pa­ni­ja Lu­nez One SRO. Pre­ma pi­sa­nju be­o­grad­skih me­di­ja, Bo­jan Sta­noj­ko­vić i Dar­ko Ša­rić ži­vje­li su jed­no vri­je­me na is­toj adre­si u Slo­vač­koj.
Kao vla­snik fir­me Lu­nez One SRO po­mi­nja­na je „Sla­vija ka­pi­tal grup“ iz Bra­ti­sla­ve, fond na­pra­vljen za in­ve­sti­ci­je u sred­njoj i ju­go­i­stoč­noj Evro­pi. U vla­snič­kom ka­pi­ta­lu uče­stvu­je i Seragis Loan Management Ltd iz Lar­na­ke, Ki­par.
Re­vi­zor­ski iz­vje­štaj KPMG-a o po­slo­va­nju Pr­ve ban­ke za 2013. go­di­nu pri­ka­zao je da se ta ban­ka na ne­do­pu­stiv na­čin iz­lo­ži­la pre­ma tri kli­jen­ta. Ra­di se o fir­ma­ma Seven X, Lu­nez One SRO i Eurekon SRP iz Pra­ga.
Raj­ko­vić i pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić po­slov­ni su part­ne­ri u fir­mi Glo­bal Mon­te­ne­gro. Glo­bal Mon­te­ne­gro osno­vao je po­čet­kom ja­nu­a­ra 2007. go­di­ne upra­vo Vuk Raj­ko­vić, a 25. fe­bru­a­ra 2008. go­di­ne, su­vla­snik je po­stao i Đu­ka­no­vić. Kra­jem 2008. go­di­ne, Đu­ka­no­vić je ka­zao ka­ko je fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro, u ko­joj ima 50 od­sto vla­sni­štva, do­bi­la kre­dit od pet mi­li­o­na eura kod Hi­po Al­pe Adri­ja ban­ke. Kre­dit je ulo­žen u ku­po­vi­nu 20.000 kva­drat­nih me­ta­ra u Bu­dvi (na­se­lje Pod­ko­šljun). Vri­jed­nu imo­vi­nu u Bu­dvi Glo­bal Mon­te­ne­gro ku­pio je od Bu­dva­ni­na Stan­ka Ru­co­vi­ća.
Fir­ma Glo­bal Mon­te­ne­gro, pre­ma Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), ba­vi se kon­sul­tant­skim ak­tiv­no­sti­ma u ve­zi s po­slo­va­njem i osta­lim upra­vlja­njem. Osni­va­či su Đu­ka­no­vić i Raj­ko­vić, a An­đe­la Ko­li­no­vić je iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik.A.O.


Osni­vač vi­še pred­u­ze­ća

Raj­ko­vić je, pre­ma CRPS-u, i član nad­zor­nog or­ga­na Euro­fon­da, iza ko­jeg ne­for­mal­no sto­ji još je­dan Đu­ka­no­vi­ćev pri­ja­telj Ve­se­lin Ba­ro­vić. On je i iz­vr­šni di­rek­tor i ovla­šće­ni za­stup­nik u fir­mi Kia Mon­te­ne­gro, a osni­vač je i pred­u­ze­ća Ju­ven­ta.
Raj­ko­vić je imao udje­la i u fir­ma­ma Ser­vi­sim­port, Ska­le, Ra­dio „Go­ri­ca”, ko­je su u me­đu­vre­me­nu obri­sa­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"