Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-05-28 U IZVJEŠTAJU VIJEĆA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST DRŽAVNI VRH IZRAZIO NEZADOVOLJSTVO ZBOG SAMOSTALNOSTI U RADU VRHOVNOG I SPECIJALNOG TUŽIOCA
Katnić i Stanković Smeta im što Stanković i Katnić sami vode istrage U izvještaju i propratnom pismu koje je potpisao Veselin Veljović, a koji nosi oznaku tajnosti decidno se navodi da je „Vijeće jednoglasno donijelo odluku da se od Vlade traži iniciranje izmjena više odredbi ZKP-a kako bi smanjili ovlašćenja vrhovnom i specijalnom tužiocu” Između ostalog, u izvještaju piše i da je tužilaštvo glavni kočničar reformi, da se tužioci ponašaju kao četvrta grana vlasti zbog čega bi trebalo promijeniti zakon
Dan - novi portal
-Čla­no­vi Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost za­tra­ži­li su od Vla­de da ini­ci­ra pro­mje­ne od­red­bi u ZKP-u po ko­ji­ma bi sma­nji­li ovla­šće­nja vr­hov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Ivi­ce Stan­ko­vi­ća i spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća.
U iz­vje­šta­ju ko­ji no­si ozna­ku taj­no­sti de­cid­no se na­vo­di da je „Vi­je­će jed­no­gla­sno do­ni­je­lo od­lu­ku da se od Vla­de tra­ži ini­ci­ra­nje iz­mje­na vi­še od­red­bi ZKP-a ka­ko bi sma­nji­li ovla­šće­nja vr­hov­nom i spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu”.
Čla­no­vi Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost su u iz­vje­šta­ju op­tu­ži­li tu­ži­la­štvo da ko­če re­form­ske pro­ce­se i po­na­ša­ju se kao po­seb­na gra­na vla­sti, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz vi­še iz­vo­ra. Čla­no­vi tog ti­je­la sju ta­ko­đe iz­ni­je­li za­mjer­ke na lo­šu ko­or­di­na­ci­ju iz­me­đu slu­žbi bez­bjed­no­sti, Upra­ve po­li­ci­je i Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost sa jed­ne stra­ne i tu­ži­la­štva sa dru­ge stra­ne. U pro­prat­nom pi­smu ko­je je pot­pi­sao biv­ši di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je, sa­da se­kre­tar Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Ve­se­lin Ve­ljo­vić, kao i u iz­vje­šta­ju oni tra­že od Vla­de da re­a­gu­je i po ovom pi­ta­nju.
Ne­za­do­volj­ni su, ka­ko su iz­me­đu osta­log na­ve­li u iz­vje­šta­ju, i zbog to­ga što, ne na­vo­de­ći kon­kret­no ime­na, tu­ži­o­ci, ka­ko spe­ci­jal­ni ta­ko i vi­ši vo­de is­tra­ge sa­mo­stal­no bez kon­sul­ta­ci­ja sa po­li­ci­jom i ANB-om.
O su­ko­bu na re­la­ci­ji bez­bjed­no­snih slu­žbi i tu­ži­la­štva ras­pra­vlja­lo se i na po­sled­njoj sjed­ni­ci Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, a iz­vje­štaj je upu­ćen Od­bo­ru za bez­bjed­nost i od­bra­nu kao stro­go po­vjer­ljiv. Po­sled­nji iz­vje­štaj je oči­gled­no kul­mi­na­ci­ja sve otvo­re­ni­jeg su­ko­ba iz­me­đu glav­nih tu­ži­la­ca i Upra­ve po­li­ci­je. Do pr­vog jav­nog su­ko­ba iz­me­đu spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća, ko­ji va­ži za jed­nog od naj­bli­žih sa­rad­ni­ka Ve­se­li­na Ve­ljo­vi­ća i Du­ška Mar­ko­vi­ća, do­šlo je oko iz­bo­ra še­fa spe­ci­jal­nog ti­ma, a i ta­da je Sto­ja­no­vić tra­žio od pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da ga za­šti­ti.
Kat­nić i Stan­ko­vić su u vi­še na­vra­ta jav­no sa­op­šta­va­li da se pro­tiv njih vo­di spe­ci­jal­ni rat, ali ni­je­su po­mi­nja­li ime­na.
Kat­nić je čak tvr­dio da se pro­tiv nje­ga da­no­noć­no vo­di spe­ci­jal­ni rat od onih ko­ji tre­ba da bu­du pred­met kri­vič­nog go­nje­nja. On je na jed­noj od sjed­ni­ca Od­bo­ra za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i upra­vu re­kao ka­ko oče­ku­je da do­bi­je po­moć od onih ko­ji su za to za­du­že­ni, ko­ji vr­še kon­tra­o­ba­vje­štaj­nu za­šti­tu pro­fe­si­o­nal­no i za to pri­ma­ju pa­re od ovog dru­štva, ka­ko bi mo­gao da ra­di svoj po­sao.
I Ivi­ca Stan­ko­vić je ne­dav­no u in­ter­vjuu za „Dan” sa­op­štio da se pro­tiv tu­ži­la­štva vo­di rat i da ga pod­ri­va­ju i u sa­mom tu­ži­la­štvu i van nje­ga.M.V.R.


Tra­ži sa­slu­ša­nja

Po­sla­nik Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić tra­žio je da se na sjed­ni­cu Od­bo­ra oba­ve­zno po­zo­vu pred­sjed­nik Vi­je­ća za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Mi­lo Đu­ka­no­vić, ko­or­di­na­tor Bi­roa za ope­ra­tiv­nu ko­or­di­na­ci­ju Du­ško Mar­ko­vić, ali ne­iz­o­stav­no vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Ivi­ca Stan­ko­vić i glav­ni spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić.
– Ci­je­nim da su za naj­o­zbilj­ni­ju za­bri­nu­tost i upo­zo­re­nje sa­zna­nja da je Vi­je­će za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost, či­ji sa­stav či­ne pre­mi­jer, vi­ce­pre­mi­jer, pet mi­ni­sta­ra i di­rek­tor ANB-a, kre­nu­lo da pro­tiv­za­ko­ni­to i va­ni­sti­tu­ci­o­nal­no re­a­li­zu­je svoj ogrom­ni funk­ci­o­nal­ni uti­caj, a na tu opa­snost sam upo­zo­ra­vao i pri­li­kom do­no­še­nja Za­ko­na o osno­va­ma oba­vje­štaj­no-bez­bjed­no­snog sek­to­ra pri­je dvi­je go­di­ne – ka­zao je Ka­lu­đe­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"