Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2016-05-30 U PLJEVLJIMA ODRŽANA TRIBINA U ORGANIZACIJI NOVE SRPSKE DEMOKRATIJE
Sa tribine Što prije zaustaviti put Crne Gore u NATO 
Dan - novi portal
Što pri­je tre­ba za­u­sta­vi­ti put Cr­ne Go­re ka NA­TO-u, ka­ko zbog že­lje da se sa­ču­va tra­di­ci­ja, ta­ko i zbog po­tre­be da se odr­že do­bri od­no­si sa Ru­si­jom i da se na­ša ze­mlja ne uvla­či u ra­to­ve ko­je vo­di taj agre­siv­ni voj­ni sa­vez, po­ru­če­no je sa ju­če­ra­šnje tri­bi­ne „Ne u rat, ne u NA­TO”, ko­ju je u Plje­vlji­ma or­ga­ni­zo­va­la No­va srp­ska de­mo­kra­ti­ja. Tri­bi­na je po­če­la mi­nu­tom ću­ta­nja za plje­valj­ske žr­tve NA­TO bom­bar­do­va­nja, a po­tom je pri­ka­zan do­ku­men­tar­ni film „Pam­ti­mo”.
Pot­pred­sjed­nik No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Stra­hi­nja Bu­la­jić is­ta­kao je va­žnost ostan­ka na pu­tu ko­ji su tra­si­ra­li Sve­ti Pe­tar Ce­tinj­ski i Nje­goš, „naj­ve­ći me­đu ve­li­ki­ma”.
–Ne­ma pra­vo­sla­vlja bez Ru­si­je i ona je kao vje­kov­na za­štit­ni­ca naš put. Na­mje­ra da se Cr­na Go­ra si­lom uvu­če u NA­TO i ci­vi­li­za­cij­ski krug gdje ni­ka­da ni­je pri­pa­da­la mo­ra bi­ti za­u­sta­vlje­na. Re­fe­ren­dum o pri­stu­pa­nju NA­TO-u ne smi­je bi­ti za­o­bi­đen. Ti­me bi bi­la za­o­bi­đe­na vo­lja gra­đa­na kao no­si­la­ca iz­vor­nog su­ve­re­ni­te­ta – ka­zao je Bu­la­jić.
Ko­or­di­na­tor Mi­rov­nog po­kre­ta „Ne u rat, ne u NA­TO” Igor Da­mja­no­vić re­kao je da je NA­TO 1999. go­di­ne, u ne­mo­guć­no­sti da po­bi­je­di Voj­sku Ju­go­sla­vi­je, pri­mi­je­nio stra­te­gi­ju na­no­še­nja pat­nji ci­vil­nom sta­nov­ni­štvu.
–To je mo­del po­na­ša­nja ko­ji za­pad­ne si­le ko­ri­ste odav­no. Zli mo­zgo­vi ko­ji upra­vlja­ju na­uč­no­i­stra­ži­vač­kim cen­tri­ma ame­rič­ke voj­ne in­du­stri­je pri­je ne­ko­li­ko de­ce­ni­ja do­šli su na ide­ju da sku­pe le­gu­re vol­fra­ma, ko­ri­šće­ne za iz­ra­du pro­ti­vo­klop­ne mu­ni­ci­je, za­mi­je­ne is­ko­ri­šće­nim nu­kle­ar­nim go­ri­vom. Ura­ni­jum­ski ot­pad iz re­ak­to­ra nu­kle­ar­nih elek­tra­na ne sa­mo da je bes­pla­tan, već nje­go­vo ade­kvat­no od­la­ga­nje pred­sta­vlja pro­ces ko­ji zah­ti­je­va spe­ci­jal­ne uslo­ve i ozbilj­ne ma­te­ri­jal­ne iz­dat­ke. Pro­cje­nju­je se da je na te­ri­to­ri­ju SRJ to­kom 78 da­na agre­si­je ba­če­no oko 15 to­na osi­ro­ma­še­nog ura­ni­ju­ma. Ukup­no je iz­vr­še­no 112 uda­ra na 92 lo­ka­ci­je – pod­sje­tio je Da­mja­no­vić.
Pred­sjed­nik Iz­vr­šnog od­bo­ra No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je Plje­vlja Ve­li­zar Ga­zdić upo­znao je pri­sut­ne sa sta­ti­stič­kim po­da­ci­ma NA­TO in­ter­ven­ci­je 1999. go­di­ne i na­ja­vio da će pred­lo­ži­ti for­mi­ra­nje od­bo­ra či­ji će osnov­ni za­da­tak bi­ti po­di­za­nje spo­men-obi­ljež­ja u znak sje­ća­nja na Pljevljake stradale tokom NATO agresije.
Funk­ci­o­ner i od­bor­nik No­ve Ni­ko­la Rov­ča­nin ka­zao je da ta par­ti­ja, kao vo­de­ća srp­ska or­ga­ni­za­ci­ja, za­u­zi­ma cen­tral­nu i naj­va­žni­ju ulo­gu u oču­va­nju tra­di­ci­o­nal­ne Cr­ne Go­re i pra­vo­slav­nih vri­jed­no­sti.
–Ni­ka­da ne­će­mo pri­hva­ti­ti da se NA­TO use­li u plje­valj­sku ka­sar­nu i da na sa­mo ki­lo­me­tar od gra­da for­mi­ra­ju ba­zu – po­ru­čio je Rov­ča­nin.B. Je.


Po­lo­žen vje­nac u Uli­ci Pre­dra­ga Le­ov­ca

Pri­je po­čet­ka tri­bi­ne „Ne u rat, ne u NA­TO”, or­ga­ni­za­to­ri sku­pa po­lo­ži­li su vi­je­nac u uli­ci u ko­joj ži­vi po­ro­di­ca Pre­dra­ga Pe­đe Le­ov­ca, ko­ja po­sled­njih 15 go­di­na no­si nje­go­vo ime. Po­la­ga­nju vijen­ca pri­su­stvo­va­la je po­ro­di­ca Pre­dra­ga Le­ov­ca, ko­ji je kao po­ruč­nik Voj­ske Ju­go­sla­vi­je po­gi­nuo 1999. go­di­ne na Ko­ša­ra­ma u vri­je­me NA­TO agre­si­je.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"