Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2016-05-30 ZAMJENIK DIREKTORA VODOVODA FILIP MAKRID NAJAVIO
Lokacija za budući most preko rijeke Morače koji će spojiti staro i novo postrojenje Od septembra spremaju tender za kolektor
Dan - novi portal
Pred­u­ze­će Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja pot­pi­sa­će u sep­tem­bru fi­nan­sij­ski spo­ra­zum sa nje­mač­kom raz­voj­nom ban­kom KfW či­me će po­če­ti iz­ra­da ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da. Fi­nan­sij­skom spo­ra­zu­mu, ka­ko je sa­op­štio Fi­lip Ma­krid, za­mje­nik di­rek­to­ra pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja, pret­ho­di­će iz­ra­da dvi­je stu­di­je či­ja je vri­jed­nost 300.000 eura. No­vac za obje stu­di­je obez­bi­je­di­la je nje­mač­ka raz­voj­na ban­ka KfW.
-U ovom tre­nut­ku ima­mo do­na­ci­ju nje­mač­ke raz­voj­ne ban­ke KfW ban­ke od 300.000 ko­je će bi­ti na­mi­je­nje za iz­ra­du i do­pu­nu od­re­đe­nih do­ku­me­na­ta ko­ji se ti­ču teh­nič­kih pa­ra­me­ta­ra ko­je je tra­ži­la nje­mač­ka stra­na. Od ju­na pa na­red­na tri mje­se­ca tra­ja­će iz­ra­da stu­di­ja. Ustva­ri, u pi­ta­nju je pro­vje­ra po­sto­je­će dvi­je stu­di­je. Je­dan do­ku­ment je ab­dej­to­van od po­sto­je­će stu­di­je, a dru­gi do­ku­me­nat je ustva­ri pro­vje­ra stu­di­je za spa­lji­va­nje mu­lja. Za oba do­ku­men­ta su iza­bra­ne fir­me ko­je tre­ba da od­ra­de po­sao. Obje ove stu­di­je su pred­u­slov za pot­pi­si­va­nje fi­nan­sij­skog spo­ra­zu­ma. Taj spo­ra­zum oče­ku­je­mo da pot­pi­še­mo u sep­tem­bru i to je ne­što što otva­ra sva vra­ta za da­lje ak­tiv­no­sti. Od sep­tem­bra se ula­zi u ten­der­sku pro­ce­du­ru, a pot­pi­si­va­nje fi­nan­sij­skog spo­ra­zu­ma zna­či da će se ve­ri­fi­ko­va­ti odo­bre­nje da će Glav­nom gra­du na ras­po­la­nje bi­ti sta­vlje­no 35 mi­li­o­na eura za fi­nan­si­ra­nje ko­lek­to­ra – sa­op­štio je Ma­krid.
Ma­krid na­vo­di da će za pri­pre­mu no­vog ten­de­ra bi­ti po­treb­no ma­lo du­že vre­me­na, ali da će se Vo­do­vod po­tru­di­ti da ona bu­de za­vre­še­na do kra­ja go­di­ne. -Čim se pot­pi­še fi­nan­sij­ski spo­ra­zum mi će­mo u sep­tem­bru ima­ti iz­ra­du ten­der­ske do­ku­men­ta­ci­je ko­ja će se ra­di­ti du­že jer je u pi­ta­nju slo­žen i za­htje­van pro­je­kat, pa se ni­jed­na stvar ne smi­je pro­pu­sti­ti slu­ča­ju. To će bi­ti kom­bi­no­va­na va­ri­jan­ta iz­me­đu kon­sul­ta­na­ta sa nje­mač­ke stra­ne i nas da bi do­šli do za­jed­nič­kog ten­der­skog do­ku­men­ta pre­ma ko­jem sju­tra tre­ba da se bi­ra iz­vo­đač ra­do­va. Ako sve bu­de po pla­nu na kra­ju go­di­ne će­mo ima­ti za­vr­šen ten­der­ski do­ku­ment ko­ji ne bi tre­ba­lo da bu­de ve­lik do­ku­ment jer Vo­do­vod ima sprem­ne sve teh­nič­ke de­ta­lje – na­veo je Ma­krid.
Pr­vi me­đu­na­rod­ni po­ziv za iz­grad­nju ko­lek­to­ra ko­ji je ka­sni­je i po­ni­šten ras­pi­san je 23. de­cem­bra 2013. go­di­ne, a pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta je bi­la 45 mi­li­o­na bez PDV-a. Me­đu­na­rod­ni jav­ni po­ziv bio je ura­đen po prin­ci­pu „pro­jek­tuj-iz­gra­di-fi­nan­si­raj” i on je pred­vi­đao oba­ve­zu bu­du­ćeg iz­vo­đa­ča ra­do­va da obez­bi­je­di no­vac za re­a­li­za­ci­ju ovog pro­jek­ta.
Ka­ko bi se sma­nji­li ka­pi­tal­ni tro­ško­vi, a sa­mim tim i za­du­že­nje Glav­nog gra­da, od­no­sno Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je, bi­lo je pred­vi­đe­no da uče­šće Glav­nog gra­da bu­de vri­jed­nost ze­mlji­šta na ko­me se na­la­zi po­sto­je­će po­stro­je­nje u skla­du sa pro­cje­nom nad­le­žnog dr­žav­nog or­ga­na i pro­cje­nom na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, či­ja je ukup­na vri­jed­nost 10.172.286,30 eura.
Naj­zna­čaj­ni­ji objek­ti ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že ko­ja je pred­met ten­de­ra je most pre­ko ri­je­ke Mo­ra­če kod sa­da­šnjeg po­stro­je­nja, ra­spo­na od 130 me­ta­ra i glav­ni ko­lek­tor preč­ni­ka 1.200 mm, du­ži­ne 4.500 me­ta­ra ko­ji spa­ja no­vo i sta­ro po­stro­je­nje. Ten­der je tra­jao do 31. mar­ta 2014. go­di­ne ali je kra­jem apri­la ogla­še­no da pro­pao i to sa­mo ne­ko­li­ko da­na uoči iz­bo­ra.
Ko­lek­tor je pla­ni­ran u Bo­tu­nu či­ji mje­šta­ni ne­go­du­ju zbog iz­grad­nje.N.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"