Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-05-30 TUŽILAŠTVO BIH USTUPA CRNOJ GORI PREDMET U VEZI SA ZLOČINOM NAD SRPSKIM CIVILIMA U ČAJNIČU
Željko Mašić, mjesto zločina (Foto: Novosti) Istraga protiv osmorice Pljevljaka zbog masakra Osmorica Pljevljaka su osumnjičeni da su 14. februara 1993. godine, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, naređivali napad na civilno stanovništvo i civilna naselja, vršili ubistva, neljudski postupali i protivzakonito odvodili ljude u koncentracione logore
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo BiH ustu­pi­će ko­le­ga­ma iz Cr­ne Go­re, ako bu­de po­stig­nut do­go­vor iz­me­đu dvi­je ze­mlje, pred­met u ve­zi sa rat­nim zlo­či­nom nad srp­skim sta­nov­ni­štvom u se­li­ma Ša­pi­ći, Pri­je­met i Tro­jan, u op­šti­ni Čaj­ni­če, ko­ji je po­či­njen 14. fe­bru­a­ra 1993. go­di­ne. Taj pred­met je for­mi­ran u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni jer je zlo­čin po­či­njen na nji­ho­voj te­ri­to­ri­ji, ali me­đu osum­nji­če­ni­ma ima do­sta cr­no­gor­skih dr­ža­vlja­na, pa je i to je­dan od raz­lo­ga za ustu­pa­nje pred­me­ta.
Me­đu osum­nji­če­ni­ma su osmo­ri­ca dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, i to: Dža­fer i Sa­mir Bun­gur, Dže­mo Bav­čić, Sej­fo i Šef­ko Osma­na­gić, Eš­ref Bun­gur, Su­ad i Ju­suf Mo­će­vić.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma, u Čaj­ni­ču je ubi­je­no 258 ci­vi­la, a tu­ži­la­štvo ras­po­la­že do­ka­zi­ma da su u zvjer­skim li­kvi­da­ci­ja­ma, od­vo­đe­nju u za­ro­blje­ni­štvo, si­lo­va­nji­ma i iz­la­ga­nju tor­tu­ri uče­stvo­va­la li­ca sa pod­ruč­ja Bu­ko­vi­ce, se­la u op­šti­ni Plje­vlja.
Po­li­ci­ja iz Čaj­ni­ča je 1993. go­di­ne pod­ni­je­la kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv osmo­ri­ce Plje­vlja­ka zbog osno­va­ne sum­nje da su po­či­ni­li rat­ni zlo­čin nad ci­vil­nim sta­nov­ni­štvom u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Osmo­ri­ca Plje­vlja­ka su osum­nji­če­na da su 14. fe­bru­a­ra 1993. go­di­ne, kr­še­ći pra­vi­la me­đu­na­rod­nog pra­va za vri­je­me ra­ta, na­re­đi­va­li na­pad na ci­vil­no sta­nov­ni­štvo i ci­vil­na na­se­lja, vr­ši­li ubi­stva, ne­ljud­ski po­stu­pa­li i pro­tiv­za­ko­ni­to od­vo­di­li lju­de u kon­cen­tra­ci­o­ne lo­go­re. U zo­ru 14. fe­bru­a­ra 1993. go­di­ne, s te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re, iz prav­ca se­la Bu­ko­vi­ca, pri­pad­ni­ci tzv. Ar­mi­je BiH na­pa­li su ne­za­šti­će­na se­la Tr­pi­nje i Ša­pi­ći u op­šti­ni Čaj­ni­če.
U se­lu Po­ni­kve ubi­je­ni su Nje­goš, Pol­ka, Du­šan­ka, Bran­ko i Iva­na Ma­šić, Trif­ko, Bo­žo i Sta­noj­ka Da­če­vić, Du­ško Ka­ta­na, Vuč­ko i Ste­vo Ko­va­če­vić, Če­do Po­po­vić, Du­šan Čo­ko­ri­lo, Da­rin­ka Pje­vić, Želj­ko Ma­šić i Mir­ko Kr­no­je­lac.
U Gla­mo­če­vi­ći­ma su ubi­je­ni ci­vi­li Mi­lan Vu­jo­vić, Rat­ko Kre­zo­vić, Ra­do­van Sta­ni­čić, Alek­sa Ta­na­sko­vić, To­dor Ja­njić i Mir­ko La­si­ca, dok su u Buć­ko­vi­ći­ma ma­sa­kri­ra­ni Mla­đen Dra­ku­la, Ni­ko­la Plje­valj­čić i Vla­do Đu­ko­vić.
Po­vo­dom tog zlo­či­na, tek na­kon pri­ti­ska jav­no­sti i srp­skih opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja u Cr­noj Go­ri, 2009. go­di­ne ogla­sio se ta­da­šnji vr­hov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Cr­ne Go­re Ran­ka Ča­ra­pić, ko­ja je na­ja­vi­la da će po­kre­nu­ti is­tra­gu tim po­vo­dom.
Rod­bi­na li­kvi­di­ra­nih Sr­ba iz Čaj­ni­ča u me­đu­vre­me­nu je na­ja­vi­la da će pro­tiv dr­ža­ve Cr­ne Go­re pod­ni­je­ti tu­žbu Me­đu­na­rod­nom su­du u Stra­zbu­ru.
Ro­đak ne­ko­li­ci­ne ta­da li­kvi­di­ra­nih Sr­ba Rat­ko Ma­šić ra­ni­je je re­kao da ni­je taj­na da su eks­tre­mi­sti iz plje­valj­ske Bu­ko­vi­ce vo­di­li mu­sli­man­sku voj­sku iz BiH i da­li do­pri­nos sa­ti­ra­nju ci­vi­la, po­ka­zu­ju­ći ne­ču­ve­nu be­sti­jal­nost.
–Ubi­li su 13-go­di­šnjeg Želj­ka Ma­ši­ća i po­tom ga ma­sa­kri­ra­li, lo­me­ći mu mr­tvom zu­be. Iži­vlja­va­li su se nad po­koj­nom Pol­kom Da­če­vić (30) i krv­nič­ki ma­sa­kri­ra­li Trif­ka Da­če­vi­ća (66), ko­jem su osta­vi­li nož u gr­klja­nu – is­pri­čao je ta­da Rat­ko Ma­šić.M.V.P.


Pro­da­li lo­zin­ku

Lju­di ko­ji su pre­ži­vje­li ove do­ga­đa­je tvr­de da je mu­sli­man­ska voj­ska zna­la od­ziv i lo­zin­ku ko­ja se ko­ri­sti­la u ko­mu­ni­ka­ci­ji iz­me­đu pri­pad­ni­ka Voj­ske Ju­go­sla­vi­je ko­ji su bi­li na gra­ni­ci sa Bo­snom i pri­pad­ni­ka Voj­ske Re­pu­bli­ke Srp­ske, ko­ja je upra­vo pro­mi­je­nje­na 13. fe­bru­a­ra 1993. go­di­ne, dan uoči zlo­či­na. Sma­tra­ju da je u Voj­sci Ju­go­sla­vi­je bi­la „kr­ti­ca”, ko­ja je oda­la lo­zin­ku ili ju je pro­da­la mu­sli­man­skim sna­ga­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"