Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-05-29 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO U ZAVRŠNOJ FAZI ISTRAGE U BUDVANSKOJ AFERI „AKVAPARK”, OSUMNJIČEN I PETAR TRBOJEVIĆ
Sumnja pala i na bivšeg vaterpolistu Među licima koja se sumnjiče za nezakonite radnje su i Petar Trbojević, Miloš Marović, Aleksandar Tičić i Dragoljub Dvojković
Dan - novi portal
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo pri­ve­lo je kra­ju is­tra­gu u afe­ri iz­grad­nje akva­par­ka u Bu­dvi, a osum­nji­če­ni su Pe­tar Tr­bo­je­vić, Mi­loš Ma­ro­vić i Alek­san­dar Ti­čić. Osim njih, na spi­sku osum­nji­če­nih je i Dra­go­ljub Dvoj­ko­vić. Tr­bo­je­vić, pro­sla­vlje­ni srp­ski va­ter­po­lo re­pre­zen­ta­ti­vac, imao je udio u fir­mi ko­ja je, ka­ko se sum­nja, ošte­ti­la bu­dvan­sku op­šti­nu. Sum­nja se da je u tom po­slu Op­šti­na Bu­dva ošte­će­na za vi­še­mi­li­on­ski iz­nos, a da je či­tav po­sao ra­đen uz sa­gla­snost vi­so­kog funk­ci­o­ne­ra DPS-a Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća.
–Pred­met ko­ji se od­no­si na iz­grad­nju objek­ta akva­park na­la­zi se u fa­zi iz­vi­đa­ja, pa vam u skla­du s tim ne mo­že­mo da­ti vi­še de­ta­lja – sa­op­šte­no je „Da­nu“ iz ka­bi­ne­ta spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća.
Mi­loš Ma­ro­vić je na sa­slu­ša­nju u tu­ži­la­štvu ka­zao da je imao ak­ci­je u fir­mi ko­ja je do­bi­la po­sao za grad­nju akva­par­ka, ali da on ni­je bio uklju­čen u taj po­sao jer je ta fir­ma ima­la još osni­va­ča. Na ten­der za za­kup ze­mlji­šta na To­pli­šu za grad­nju vo­de­nog gra­da pr­vo­ran­gi­ra­ni po­nu­đač bi­la je ki­par­ska fir­ma Nu­me­ri­ko trej­ding li­mi­tid, u ko­joj je Mi­loš Ma­ro­vić po­sje­do­vao 450 ak­ci­ja. Di­rek­tor ho­te­la „Ava­la” Dra­gan Be­ći­ro­vić, ko­ji je u me­đu­vre­me­nu ubi­jen, imao je 200 ak­ci­ja, ko­li­ko je imao i Dra­go­ljub Dvo­ja­ko­vić, dok je Pe­tar Tr­bo­je­vić po­sje­do­vao 100 ak­ci­ja.
Zva­nič­na do­ku­men­ta­ci­ja dr­žav­nih or­ga­na po­ka­zu­je da je u pro­je­kat iz­grad­nje vo­de­nog gra­da u Bu­dvi od 2006. do 2011. go­di­ne iz bu­dže­ta ulo­že­no sko­ro se­dam mi­li­o­na eura, iako su za sve to vri­je­me oba­vlje­ni sa­mo pri­prem­ni i gru­bi ra­do­vi, ko­ji su ko­šta­li oko mi­li­on eura. Na lo­ka­ci­ji na br­du To­pliš, gdje je Op­šti­na Bu­dva pla­ni­ra­la iz­grad­nju ve­le­lep­nog vo­de­nog gra­da, do 2011. go­di­ne ni­je bi­lo ni­ka­kvog objek­ta, ni­ti je pro­je­kat išao da­lje od po­čet­ne fa­ze. Ipak, re­vi­zi­ja za­vr­šnih ra­ču­na op­štin­skog bu­dže­ta po­ka­za­la je da je no­vac is­pla­ći­van upr­kos to­me što su ra­do­vi po­sto­ja­li sa­mo na pa­pi­ru.
Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo pro­vje­ra­va gdje je za­vr­ši­lo oko šest mi­li­o­na eura i za ko­li­ko je dr­žav­ni bu­džet ošte­ćen.
Op­šti­na Bu­dva je pr­vo ga­ran­to­va­la za kre­dit ki­par­skoj fir­mi Nu­me­ri­ko trej­ding li­mi­tid. Taj kre­dit ni­je pla­ćan i ak­ti­vi­ra­na je ga­ran­ci­ja, usled če­ga je Op­šti­na uz ka­ma­te is­pla­ti­la NLB ban­ci dva i po mi­li­o­na eura. Osim to­ga, dva mi­li­o­na za vo­de­ni grad uze­la je 2007. go­di­ne i kom­pa­ni­ja Mo­nin­vest, či­ji je su­vla­snik jed­no vri­je­me bio i pred­sjed­nik po­li­tič­kog sa­vje­ta DPS-a Sve­to­zar Ma­ro­vić. I taj kre­dit je, ka­ko je tvr­di­la opo­zi­ci­ja, ot­pla­ti­la Op­šti­na, i to u iz­no­su od dva i po mi­li­o­na eura, uzi­ma­ju­ći u ob­zir pri­pa­da­ju­će ka­ma­te.
U za­vr­šnom ra­ču­nu bu­dže­ta Op­šti­ne Bu­dva 2009. go­di­ne na­vo­di se da je na ime ra­do­va za iz­grad­nju vo­de­nog gra­da is­pla­će­no 1.497.611 eura. U za­vr­šnom ra­ču­nu op­štin­skog bu­dže­ta 2010. go­di­ne vi­di se da je za vo­de­ni grad is­pla­će­no 740.328 eura, a po za­vr­šnom ra­ču­nu bu­dže­ta za 2011. is­pla­će­no je 118.040 eura. Na ime kre­di­ta is­pla­će­na su če­ti­ri i po mi­li­o­na, a iz bu­dže­ta je is­pla­će­no oko dva mi­li­o­na i 355 hi­lja­da eura. Ukup­no, pro­je­kat vo­de­ni grad ko­štao je po­re­ske ob­ve­zni­ke 6.855.797 eura, a ukup­ni ra­do­vi od 2006. do 2012. go­di­ne mo­gli su da ko­šta­ju naj­vi­še mi­li­on, jer se za sve to vri­je­me ni­je išlo da­lje od pri­prem­nih ra­do­va.
O ka­kvom se ne­za­ko­ni­tom ak­tu ra­di po­ka­zu­je i či­nje­ni­ca da je 2014. go­di­ne Op­šti­na Bu­dva sklo­pi­la ugo­vor sa in­ve­sti­to­rom o iz­grad­nji vo­de­nog gra­da na To­pli­šu. Na­i­me, na ten­der se ta­da ja­vi­la ru­ska fir­ma Akva­te­ra so­lušns, ko­ja je prak­tič­no ci­je­li pro­je­kat po­kre­nu­la od nu­le.
Dra­go­ljub Dvo­ja­ko­vić, je­dan od osni­va­ča ki­par­ske fir­me Nu­me­ri­ko trej­ding li­mi­tid, u ku­mov­skim je ve­za­ma sa Alek­san­drom Ti­či­ćem, biv­šim sa­vjet­ni­kom pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Nu­me­ri­ko trej­ding li­mi­tid je 2006. go­di­ne, u vri­je­me ka­da je Ti­čić bio grad­ski me­na­džer, sa Op­šti­nom Bu­dva sklo­pio mi­li­on­ski ugo­vor o iz­grad­nji akva­par­ka.
D.Ž.


Tr­bo­je­vić ne­do­stu­pan

To­kom ju­če­ra­šnjeg da­na u vi­še na­vra­ta smo po­ku­ša­li da stu­pi­mo u kon­takt sa Pe­trom Tr­bo­je­vi­ćem. Me­đu­tim, on ni­je od­go­va­rao na po­zi­ve na broj do­stu­pan na­šoj re­dak­ci­ji, kao ni na SMS po­ru­ke.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"