Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Milo pobjegao od mene, ali od tužilaštva neće * Nedi Bogavac socijalna i dječja zaštita * Pucao mu u glavu dok je ležao na pločniku * Katniću pakovali psihijatrijsku dijagnozu * Iranski mudžahedini prijetnja Evropi * Bivšem diktatoru doživotna kazna zatvora
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 31-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Иду дви­је краф­не ули­цом и срет­ну пи­цу. На­кон што су про­шле, јед­на краф­на ка­же дру­гој:
- Је­си ви­дје­ла се­љан­ку ко­ли­ко се на­шмин­ка­ла?

Ка­ко је на­стао То­чак..?
- Чак Норис је пра­вио ко­лу­то­ве а љу­ди су ви­ка­ли То Чак, то­чак...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-30 BIVŠI RADNICI PLUŽINSKOG UTP PIVA OGORČENI NA DRŽAVU
Sa ranijeg štrajka radnika Bez penzija ostalo 14 ugostitelja
Dan - novi portal
Biv­ši rad­ni­ci plu­žin­skog Ugo­sti­telj­sko-tu­ri­stič­kog pred­u­ze­ća Pi­va obra­ti­li su se svim nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma u dr­ža­vi uz za­htjev da im se po­mog­ne da ostva­re pra­va na pen­zi­je.
Njih 14 po­ku­ša­li su pro­šle go­di­ne da ostva­re to pra­vo kroz iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o PIO, ali su od­bi­je­ni uz obra­zlo­že­nje da u tre­nut­ku uvo­đe­nja ste­ča­ja u to pred­u­ze­će dr­ža­va ni­je ima­la udje­la. Na­kon to­ga ula­ga­li su žal­be Mi­ni­star­stvu ra­da, i tu­žbe Uprav­nom su­du, a da ne­ma­ju pra­va na pen­zi­je od­lu­čio je, na­kon što su pod­ni­je­li tu­žbu, i Vr­hov­ni sud.
U otvo­re­nom pi­smu dostavlje­nom me­di­ji­ma biv­ši rad­ni­ci na­vo­de da od pred­u­ze­ća, ko­je je po­čet­kom pro­šle go­di­ne na­kon pe­to­go­di­šnjeg ste­ča­ja iz­bri­sa­no iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, ni­je­su do­bi­li ni ot­prem­ni­ne, a iz ste­čaj­ne ma­se ni­je­su im is­pla­će­na ni za­o­sta­la po­tra­ži­va­nja.
– Oko 15 od­sto na­ših po­tra­ži­va­nja ni­je is­pla­će­no iz ste­ča­ja, već smo upu­će­ni da sred­stva, ko­ja po rad­ni­ku iz­no­se od 800 do 1,2 hi­lja­de eura, tra­ži­mo od Fon­da ra­da, ali ni od to­ga još uvi­jek ne­ma ni­šta. Osta­li smo bez pra­va na bi­lo ka­kvu na­dok­na­du, a zbog go­di­na ži­vo­ta ne mo­že­mo ni da se za­po­sli­mo, ni da ostva­rio pra­vo na pen­zi­je, po bi­lo kom osno­vu – na­ve­li su oni, is­ti­ču­ći da na nji­ho­ve do­pi­se ni­ko od nad­le­žnih ni­je od­go­vo­rio.
Pro­sječ­na sta­rost rad­ni­ka je iz­me­đu 50 i 60 go­di­na, sa sta­žom od pre­ko 25 go­di­na. To zna­či da će do sti­ca­nja pra­va na sta­ro­snu pen­zi­ju po­je­di­ni od njih mo­ra­ti da če­ka­ju osam go­di­na, a ve­ći­na čak i 15.
Da su biv­ši rad­ni­ci tog pred­u­ze­ća uspje­li da se pen­zi­o­ni­šu shod­no pro­šlo­go­di­šnjim iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o PIO, nji­ho­ve pen­zi­je bi iz­no­si­le oko 100 eura.
Ste­čaj u UTP Pi­va uve­den je u fe­bru­a­ru 2010. go­di­ne na za­htjev pod­go­rič­ke fir­me Ca­ri­ne, vla­sni­ka Če­da Po­po­vi­ća, ko­ji je na ber­zi ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je to­ga ku­pio ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja plu­žin­skog pred­u­ze­ća.
Ošte­će­ni rad­ni­ci na­vo­de da je UTP Pi­va osno­va­no 1957. go­di­ne, a 2002. go­di­ne ak­cij­ski ka­pi­tal su po­sje­do­va­li Fond PIO, Fond za raz­voj, Atlas fond, ko­ji kon­tr­li­še bi­zni­smen Du­ško Kne­že­vić, Mo­ne­ta, kao i gra­đa­ni i za­po­sle­ni. Me­đu­tim, ugo­sti­te­lji tvr­de da je od 2002. do 2008. go­di­ne bez zna­nja ak­ci­o­na­ra, kao i bez odr­ža­va­nja sjed­ni­ca skup­šti­na tog dru­štva, broj ak­ci­ja za­po­sle­nih i gra­đa­na sma­njen za oko 65 od­sto.
– Sma­tra­mo da su dr­ža­va i nje­ni or­ga­ni bez na­šeg zna­nja i sa­gla­sno­sti spro­ve­li pro­ces pri­va­ti­za­ci­je fir­me. U pro­lje­će 2008. go­di­ne po­nu­đe­no nam je da pro­da­mo pre­o­sta­le ak­ci­je po ni­skoj ci­je­ni, u pro­sje­ku po rad­ni­ku za po 1,2 hi­lja­de eura. Tek ta­da smo sa­zna­li da nam je uma­njen ak­cij­ski ka­pi­tal, ali su već bi­li pro­šli svi za­kon­ski ro­ko­vi za vo­đe­nje spo­ro­va ka­ko bi­smo po­ku­ša­li da ih po­vra­ti­mo – tvr­de oni.
B.B.


Ho­tel pro­dat Bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri ne ra­di

Imo­vi­na UTP Pi­va pro­da­ta je iz ste­ča­ja, dok je oko 70 rad­ni­ka te fir­me osta­lo bez po­sla. Imo­vi­na je, ka­ko tvr­de biv­ši rad­ni­ci, ras­pro­da­ta po mno­go ma­njoj ci­je­ni u od­no­su na nje­nu stvar­nu vri­jed­nost.
Po­po­vić je pod­nio za­htjev za uvo­đe­nje ste­ča­ja u to pred­u­ze­će, ko­jim je ga­zdo­vao, jer mu je, na­vod­no, du­go­va­lo oko 100 hi­lja­da eura.
Naj­vred­ni­ji obje­kat UTP, ho­tel Pi­va, pro­dat je 2012. go­di­ne Bu­dvan­skoj ri­vi­je­ri za 300 hi­lja­da eura, ali je taj obje­kat, ina­če je­di­ni te vr­ste u Plu­ži­na­ma, još uvi­jek pod ka­tan­cem.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"