Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet - datum: 2016-05-02 ŠIROM SVIJETA PRAVOSLAVNI HRIŠĆANI SLAVILI VASKRS Pobjeda dobra nad zlom Vaskrs su proslavili i pravoslavni hrišćani u Egiptu – Kopti U Grčkoj vjernici su u ponoć došli do crkava da bi kući odnijeli svijeće zapaljene „svetom vatrom”, donijetom iz crkve Svetog groba u Jerusalimu
Dan - novi portal
Ši­rom svi­je­ta pra­vo­slav­ni hri­šća­ni sla­ve Vas­krs. U Mo­skvi je odr­ža­na vas­kr­šnja li­tur­gi­ja u Hra­mu Hri­sta Spa­si­te­lja, ko­ju je pred­vo­dio pa­tri­jarh mo­skov­ski i sve Ru­si­je Ki­ril, a pri­su­stvo­va­li su naj­vi­ši ru­ski zva­nič­ni­ci i ve­li­ki broj vjer­ni­ka.
Pa­tri­jarh mo­skov­ski i ci­je­le Ru­si­je Ki­ril če­sti­tao je Vas­krs pra­vo­slav­nim vjer­ni­ci­ma na li­tur­gi­ji u Hra­mu Hri­sta Spa­si­te­lja u Mo­skvi, ko­joj su pri­su­stvo­va­li naj­vi­ši ru­ski zva­nič­ni­ci i ve­li­ki broj vjer­ni­ka.
„Pra­znik Vas­kr­sa je pro­sla­va us­kr­snu­ća Isu­sa Hri­sta ko­ji nam je do­nio po­bje­du do­bra nad zlom, ži­vo­ta nad smr­ću. Ove no­ći, sla­ve­ći us­kr­skog Spa­si­te­lja, mi osje­ća­mo tu bo­žan­sku i ne­be­sku isti­nu”, re­kao je pa­tri­jarh Ki­ril, pre­nio je Tas.
„Go­spod do­tak­ne sva­kog ko se na ovaj dan nje­go­vog vas­kr­se­nja sret­ne sa vje­rom. Že­lio bih da vam svi­ma če­sti­tam. Ne­ka vas Bog bla­go­slo­vi, či­ta­vu na­šu na­ci­ju i ze­mlju”, do­dao je Ki­ril.
U Hram Hri­sta Spa­si­te­lja je pret­hod­no do­ni­jet Bla­go­dat­ni oganj iz Je­ru­sa­li­ma.
Ra­ša tu­dej na­vo­di da su Vas­krs pro­sla­vi­li i ru­ski voj­ni­ci u Si­ri­ji gdje je li­tur­gi­ja odr­ža­na u jed­nom od im­pro­vi­zo­va­nih vjer­skih hra­mo­va u bli­zi­ni ru­ske va­zdu­ho­plov­ne ba­ze Hme­i­mim.
Ovo je bio pr­vi put da se zvo­no Ru­ske pra­vo­slav­ne cr­kve za­ču­lo na si­rij­skom tlu ka­ko bi pro­sla­vi­lo vas­kr­se­nje Isu­sa Hri­sta.
Po­red to­ga, RT na­vo­di i da su pra­vo­slav­ci sla­vi­li uz bla­go­dat­ni oganj i u li­ban­skoj pre­sto­ni­ci Bej­ru­tu, da su u je­ru­sa­lim­skom Sta­rom gra­du eti­op­ski hri­šćan­ski ho­do­ča­sni­ci pa­li­li svi­je­će u cr­kvi Dir al Sul­tan, dok su u Vo­lo­di­mir­skoj ka­te­dra­li u Ki­je­vu Vas­krs sla­vi­li ukra­jin­ski pra­vo­slav­ci.
Vaskrs su pro­sla­vi­li i pra­vo­slav­ni hri­šća­ni u Egip­tu – Kop­ti. Oku­pi­li su se u Cr­kvi Sve­tog Mar­ka u Ka­i­ru. Li­tur­gi­ju je slu­žio po­gla­var koptske cr­kve Ta­var­dos Dru­gi.
U Grč­koj vjer­ni­ci su u po­noć do­šli do cr­ka­va da bi ku­ći od­ni­je­li svi­je­će za­pa­lje­ne „sve­tom va­trom”, do­ni­je­tom iz cr­kve Sve­tog gro­ba u Je­ru­sa­li­mu. Va­tro­met i pe­tar­de su su­štin­ski dio pro­sla­ve Us­kr­sa u Grč­koj, upr­kos zva­nič­nom ne­go­do­va­nju Cr­kve.
Na ostr­vu Hi­os, u is­toč­nom Ege­ju, dvi­je pa­ro­hi­je u se­lu Vron­ta­des u po­noć, čim poč­ne Us­krs, vo­de spek­ta­ku­lar­ni rat, is­pa­lju­ju­ći jed­na na dru­gu sal­ve ra­ke­ta za va­tro­met, što pri­vla­či ra­do­znal­ce iz ci­je­le ze­mlje, iako če­sto ima po­vri­je­đe­nih eks­plo­zi­vom.
(RTS)

Pa­tri­jarh Ki­ril: Pro­gon hri­šća­na ve­ći ne­go ika­da


Hri­šćan­stvo i re­li­gi­ja u cje­li­ni po­ti­sku­ju se iz jav­nog ži­vo­ta i u ne­kim ze­mlja­ma se jed­no­stav­no uni­šta­va­ju, oci­je­nio je pa­tri­jarh mo­skov­ski i ci­je­le Ru­si­je Ki­ril.
„Sa­da smo svje­do­ci po­ti­ski­va­nja hri­šćan­stva, vjer­skih na­če­la u cje­li­ni, po­seb­no hri­šćan­stva iz žži­vo­ta za­pad­ne Evro­pe i Sje­ver­ne Ame­ri­ke, na­veo je Ki­ril go­vo­re­ći na te­le­vi­zi­ji NTV.
Ki­ril je do­dao da se na Bli­skom is­to­ku uni­šta­va hri­šćan­stvo, dok se u Afri­ci is­tre­blju­ju ci­je­la se­la.
„Su­o­ča­va­mo se sa po­ja­vom ko­ja je bez pre­se­da­na. Pro­gon hri­šća­na je po­sto­jao, kao što zna­mo, u Sta­rom Ri­mu, u So­vjet­skom Sa­ve­zu, ali ta­kvih raz­mje­ra fi­zič­kog uni­šte­nja lju­di, sa­mo za­to što pri­pa­da­ju hri­šćan­stvu, ni­je bi­lo u isto­ri­ji, na­gla­sio je pa­tri­jarh Ki­ril, pre­no­si Sput­njik.
Pa­tri­jarh je na­veo da je pra­vo­slav­ni svi­jet po­stao jed­na od vo­de­ćih sna­ga ko­ja se bo­re za tra­di­ci­o­nal­ne vri­jed­no­sti i da sa­ve­zni­ka u bor­bi pro­tiv po­ti­ski­va­nja vjer­skih na­če­la iz ži­vo­ta ima i me­đu ka­to­li­ci­ma, mu­sli­ma­ni­ma, Je­vre­ji­ma, pa čak i me­đu oni­ma ko­ji ni­su vjer­ni­ci.
Opi­su­ju­ći at­mos­fe­ru fe­bru­ar­skog su­sre­ta sa rim­skim pa­pom u Ha­va­ni re­kao je da je osje­tio da sa­go­vor­nik di­je­li nje­go­va ubje­đe­nja.
„Ima­mo isto mi­šlje­nje da se da­nas tre­ba za­jed­no bo­ri­ti za hri­šćan­ske vri­jed­no­sti ka­ko bi­smo za­šti­ti­li sa­vre­me­nu ci­vi­li­za­ci­ju od vr­lo ne­ga­tiv­nih po­sle­di­ca ko­ji mo­gu da na­sta­nu u slu­ča­ju sla­blje­nja uti­ca­ja hri­šćan­stva na lič­ni i jav­ni ži­vot lju­di”, is­ta­kao je pa­tri­jarh Ki­ril.(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"