Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2016-05-02 OSNOVNI SUD PRESUDIO DA JE GLAVNI GRAD NEZAKONITO UMANJIO PLATE ZAPOSLENIMA Čistoća da isplati zakinuto
Dan - novi portal
Pred­u­ze­će Či­sto­ća mo­ra­će da is­pla­ti tro­ji­ci rad­ni­ka ko­ji su za­ki­nu­ti za de­set od pla­te za pe­ri­od od 1. ju­na 2013. do 30. sep­tem­bra 2014. go­di­ne, do ka­da je vje­štak eko­nom­sko-fi­nan­sij­ske stru­ke za­vr­šio vje­šta­če­nje. Rad­ni­ci­ma je pla­ta sma­nje­na po na­lo­gu ta­da­šnjeg gra­do­na­čel­ni­ka Mi­o­mi­ra Mu­go­še, zbog če­ga su za­po­sle­ni u ne­ko­li­ko gru­pa tu­ži­li pred­u­ze­će.
Da se rad­ni­ci­ma is­pla­ti za­ki­nu­ti iz­nos za­ra­de pre­su­dio je Velj­ko Ra­do­va­no­vić, su­di­ja Osnov­nog su­da na­kon što je pred­met sa Vi­šeg su­da po­no­vo vra­ćem pr­vo­ste­pe­nom or­ga­nu. Pr­va pre­su­da Osnov­nog su­da bi­la je u ko­rist rad­ni­ka, ali se na pre­su­du ža­li­la Či­sto­ća.
U pre­su­di ko­ja je do­ne­se­na 14. apri­la, pi­še da je Či­sto­ća du­žna da Sa­vu Po­po­vi­ću is­pla­ti iz­nos od 656,07 eura, od če­ga na ime glav­nog du­ga od 620,13 eura sa za­te­znom ka­ma­tom od 35,94 eura. Mu­za­fe­ru Mu­rad­ba­ši­ću pred­u­ze­će tre­ba da is­pla­ti 736,48 eura, od če­ga na ime glav­nog du­ga 696,48 eura i ka­ma­te 40 eura, dok će Pre­dra­gu Mar­ti­no­vi­ću bi­ti is­pla­će­no 553,57 eura, od če­ga na ime glav­nog du­ga 523,58 sa ka­ma­tom od 29,99 eura. U pre­su­di pi­še da je po­slo­da­vac du­žan da iz­no­se is­pla­ti u ro­ku od osam da­na pod pri­jet­njom pri­nud­nog iz­vr­še­nja. Tu­že­ni je du­žan da tu­ži­o­ci­ma na ime tro­ško­va po­stup­ka na­dok­na­di iz­nos od 950 eura. Su­di­ja Ra­do­va­no­vić je u pre­su­di ob­ja­snio i zbog če­ga je uma­nje­nje za­ra­de rad­ni­ci­ma ne­za­ko­ni­to.
-Naj­ni­ža ci­je­na ra­da, kao i pro­mje­na naj­ni­že ci­je­ne ra­da, utvr­đu­je se is­klju­či­vo u po­stup­ku pre­go­va­ra­nja iz­me­đu sin­di­ka­ta i po­slo­dav­ca, u ovom slu­ča­ju Či­sto­će. Za­htjev za pro­mje­nu naj­ni­že ci­je­ne ra­da mo­gu da pod­ne­su svi pot­pi­sni­ci ko­lek­tiv­nog ugo­vo­ra što zna­či, osim sin­di­ka­ta i po­slo­dav­ca, to mo­že uči­ni­ti i osni­vač, od­no­sno Glav­ni grad. Ka­ko je u kon­kret­nom slu­ča­ju rje­še­nje tu­že­nog od 23. ju­la 2013. go­di­ne, ko­jim je ci­je­na ra­da sma­nje­na što je za po­sle­di­ce ima­lo i uma­nje­nje za­ra­de tu­ži­la­ca, do­ni­je­to na osno­vu ak­ta osni­va­ča ko­ji shod­no od­red­ba­ma ni­je le­gi­ti­mi­san da uop­šte uče­stvu­je u po­stup­ku pro­mje­ne naj­ni­že ci­je­ne ra­da, kao i da do­no­si od­lu­ku ko­ja bi bi­la oba­ve­zu­ju­ća za po­slo­dav­ca. To je po na­la­že­nju su­da, zbog ne­po­što­va­nja po­stup­ka pro­mje­ne ci­je­ne ra­da pred­vi­đe­ne ko­lek­tiv­nim ugo­vo­rom ko­ji je va­žio u tom pe­ri­o­du uma­nje­na na ne­za­ko­nit na­čin – pi­še u pre­su­di.
A.D.

Ža­li­li se na pre­su­du
Iz­vr­šni di­rek­tor Či­sto­će Da­ca Po­po­vić sa­op­šti­la je da su se ža­li­li na pre­su­du Osnov­nog su­da, te da se do okon­ča­nja po­stup­ka ne­će iz­ja­šnja­va­ti o mo­gu­ćem is­ho­du.
-U spo­ru ko­ji je vo­đen pred Vi­šim su­dom ni­je po­tvr­đe­na pre­su­da Osnov­nog su­da po tu­žbi za ma­nje is­pla­će­ni iz­nos za­ra­da, i vra­će­na je Osnov­nom su­du na po­nov­no od­lu­či­va­nje. Ka­ko Osnov­ni sud ni u po­nov­nom po­stup­ku, pri­li­kom do­no­še­nja pre­su­de, ni­je ot­klo­nio ne­do­stat­ke na­lo­že­ne od stra­ne Vi­šeg su­da, dru­štvo je ulo­ži­lo žal­bu na do­sta­vlje­nu pre­su­du i do okon­ča­nja po­stup­ka ne­će da­va­ti iz­ja­ve o mo­gu­ćem is­ho­du – re­kla je Po­po­vić.

Is­pla­ti­li če­ti­ri mje­se­ca
Svim rad­ni­ci­ma Či­sto­će, pa i oni­ma ko­ji vo­de sud­ske spo­ro­ve pro­tiv fir­me zbog za­ki­da­na de­set od­sto od pla­te, is­pla­će­na su sred­stva sa ka­ma­tom, ali sa­mo za če­ti­ri mje­se­ca. U tom pe­ri­o­du sin­di­ka­tu Či­sto­će je is­te­kao man­dat, ali je ta­da­šnji pred­sjed­nik De­jan Kr­ka­no­vić, ipak pot­pi­sao od­lu­ku o uma­nje­nju pla­te što je bi­lo ne­le­gal­no. U pi­ta­nju su pla­te za jun, jul, av­gust i sep­tem­bar 2013. go­di­ne. Od­lu­ku da se rad­ni­ci­ma is­pla­te če­ti­ri mje­se­ca do­nio je od­bor di­rek­to­ra Či­sto­će na pro­šloj sjed­ni­ci.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"