Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Izgubio posao pa život * Nijesu čuvali svjedoka saradnika * Nema slobode gdje ubijaju novinare * Kriju Milovu i imovinu 14 ministara * Zakoni o kleveti ne treba da ućutkaju medije * Vatra gutala četiri pravoslavne svetinje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-05-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

N/AArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-05-02 BIVŠI RADNICI GORNJEG IBRA ZATRAŽILI OD LOKALNOG PARLAMENTA POMOĆ ZA REVIZIJU RJEŠENJA O PENZIONISANJU Osnov za penziju naknada sa biroa Od Zavoda za zapošljavanje smo primali 33 ili 100 eura, a ta naknada je uzeta kao osnov za izračunavanje ličnog koeficijenta, pa je umjesto realnog iznosa od 1,00 iznosio svega 0,04 do 0,05, što je suprotno Zakonu o PIO
Dan - novi portal
Biv­ši rad­ni­ci ne­ka­da­šnje kom­pa­ni­je „Gor­nji Ibar” iz Ro­ža­ja za­tra­ži­li su od lo­kal­nih vla­sti da se na jed­noj od na­red­nih sjed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne raz­ma­tra po­lo­žaj pen­zi­o­ne­ra tog ko­lek­ti­va.
U do­pi­su, ko­ji je pot­pi­sao pred­sjed­nik NVO „Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri Gor­njeg Ibra” Sa­dik Kli­men­ta, is­tak­nut je za­htjev da SO, na­kon sa­gle­da­va­nja si­tu­a­ci­je u ko­joj su se na­šli pen­zi­o­ne­ri ko­ji su pro­šle go­di­ne ostva­ri­li pen­zi­je, a one se kre­ću iz­me­đu 100 i 150 eura, upu­ti ur­gen­ci­ju re­sor­nom mi­ni­star­stvu i Vla­di, te za­tra­ži re­vi­zi­ju rje­še­nja o pen­zi­o­ni­sa­nju.
– Ima nas do­sta ko­ji smo pro­šle go­di­ne ostva­ri­li pra­vo na pri­je­vre­me­nu sta­ro­snu pen­zi­ju, a ona je kraj­nje mi­zer­na i od tih pri­ma­nja ne mo­že­mo da pre­ži­vi­mo, jer ve­ći­na nas ne pri­ma vi­še od sto­ti­nu eura. Sve ge­ne­ra­ci­je rad­ni­ka ne­ka­da­šnje fa­bri­ke lo­še su pro­šle, ali sma­tra­mo da smo mi pla­ti­li naj­ve­ću ci­je­nu, jer smo pri­li­kom pen­zi­o­ni­sa­nja mak­si­mal­no ošte­će­ni zbog ne­po­što­va­nja za­kon­skih nor­mi. Za ova­kvo sta­nje sma­tra­mo od­go­vor­nim po­slo­dav­ce ko­ji su od 1998. go­di­ne, ka­da su nam oba­ve­zni po­re­zi i do­pri­no­si upla­ći­va­ni na ga­ran­to­va­ne za­ra­de, iako smo ta­da pri­ma­li so­lid­ne pla­te. Ta­ko­đe, ve­li­ku od­go­vor­nost za na­še sta­nje sno­si dr­ža­va, od­no­sno Vla­da ko­ja je pri­li­kom li­kvi­da­ci­je pred­u­ze­ća pre­u­ze­la oba­ve­zu, za­šta ima­mo do­ka­ze, da iz­mi­ri po­re­ze i do­pri­no­se na stvar­no ob­ra­ču­na­te pla­te, ali to ni­ka­da ni­je­su ura­di­li – na­ve­de­no je u do­pi­su.
Kli­men­ta sma­tra da su biv­ši rad­ni­ci po­seb­no ošte­će­ni na­kon ste­ča­ja i li­kvi­da­ci­je pred­u­ze­ća.
– Od Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje smo pri­ma­li 33 ili 100 eura i to u pe­ri­o­du ko­ji je tra­jao se­dam-osam go­di­na. Ta na­dok­na­da nam je uze­ta kao osnov za iz­ra­ču­na­va­nje lič­nog ko­e­fi­ci­jen­ta, pa je umje­sto re­al­nog iz­no­sa od 1,00 iz­no­sio sve­ga 0,04 do 0,05, što je su­prot­no re­gu­la­ti­vi Za­ko­na o PIO, od­no­sno čla­nu 193, ko­ji gla­si da osi­gu­ra­ni­ci­ma ko­ji pri­ma­ju nov­ča­nu na­kna­du kod ostva­ri­va­nja pra­va na sta­ro­snu pen­zi­ju, ne­će se za pre­ra­čun lič­nog ko­e­fi­ci­jen­ta uzi­ma­ti ta nov­ča­na na­kna­da, već pe­ri­od u ko­jem je osi­gu­ra­nik ostva­rio za­ra­du. Ovo go­vo­ri da smo obes­pra­vlje­ni i zbog to­ga smo se već obra­ća­li Mi­ni­star­stvu ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, ali ni­šta ni­smo uspje­li da po­stig­ne­mo. Sto­ga se obra­ća­mo lo­kal­nim vla­sti­ma ka­ko bi po­sre­do­va­li pu­tem iz­vr­šnog or­ga­na i kod Vla­de, od­no­sno re­sor­nog mi­ni­star­stva po­ku­ša­li da ri­je­še naš pro­blem. Po­zna­to je da pen­zi­o­ne­ri u Ro­ža­ja­ma pri­ma­ju 30 od­sto ni­že pen­zi­je od dr­žav­nog pro­sje­ka, iz raz­lo­ga ko­je smo ob­ja­sni­li – na­veo je Kli­men­ta.
Pre­ma ri­je­či­ma Kli­men­te, on je od lo­kal­nih vla­sti do­bio obe­ća­nje da je u pla­nu da se na jed­noj od na­red­nih sjed­ni­ca lo­kal­nog par­la­men­ta raz­ma­tra pro­blem biv­ših rad­ni­ka, u ci­lju po­bolj­ša­nja nji­ho­vog ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa.
V.Ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"