Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2016-04-14 VIŠEDNEVNA MANIFESTACIJA NVO ORGOS POČELA PREDAVANJEM VLADIMIRA KARADŽIĆA Nije sve kao što se čini
Dan - novi portal
Pre­da­va­njem „Ezo­te­rič­ki osvrt na al­bum `Dum Dum` EKV” ko­je je odr­žao prof. isto­ri­je Vla­di­mir Ka­ra­džić po­čeo je ci­klus pre­da­va­nja ko­je ove sed­mi­ce or­ga­ni­zu­je NVO „Or­gos”.
Uvod­nik u ve­če ko­je je tra­ja­lo pre­ko dva sa­ta dao je Mi­ško Đu­kić, ko­ji se sa­da vi­še ba­vi pu­bli­ci­sti­kom, a ma­nje no­vi­nar­stvom i to onom ko­ja po­ku­ša­va ra­svi­je­tli­ti dru­gu stra­nu me­da­lje ka­da su u pi­ta­nju uvri­je­že­ne isti­ne. Nje­go­va knji­ga „Na­mje­ra – Kra­ljev­ski luk” bi­la je po­vod, in­spi­ra­ci­ja za Ka­ra­dži­će­vo pre­da­va­nje o EKV, od­no­sno mu­zič­kom spo­tu i al­bu­mu.
Uvo­de­ći pu­bli­ku u ve­če Đu­kić je pod­sje­tio na Jun­go­vu te­o­ri­ju ko­ja, upro­šće­no, go­vo­ri ka­ko svi ima­mo „sjen­ku”, a ta sjen­ka je sve ono što mi od­la­že­mo iz­van nas, sve ono naj­če­šće ne­ga­tiv­no što na­ku­plja­mo u se­bi, a što nas stal­no pra­ti I što ra­ste za­jed­no sa na­ma. Ka­ko Đu­kić sma­tra, tek ka­da se su­o­či­mo sa sje­nom, mi smo sprem­ni za tran­sfor­ma­ci­ju, i u to­me se kri­je na­ša od­bra­na i po­bje­da – u tran­sfor­ma­ci­ji ne­ga­tiv­nih in­for­ma­ci­ja. No, upo­zo­ra­va Đu­kić, na­še i sje­ne dru­gih lju­di se udru­žu­ju, i re­pre­zen­ti su ener­gi­je taj­ni - ta­me. Vi­dlji­vi re­pre­zen­ti, pro­jek­ci­je tih sjen­ki su raz­li­či­te oba­vje­štaj­ne slu­žbe kod nas i u svi­je­tu. Ono što je opa­sno, je­ste da sje­na „pre­sko­či”, nad­vla­da.
- Da nas ne bi pre­sko­či­la sje­na no­vog svjet­skog po­ret­ka ovo ve­če­ra­šnje pre­da­va­nje će po­ku­ša­ti da su­bli­mi­ra tu pri­ču, a kroz pri­ču o jed­nom spo­tu, jed­noj gru­pi – ka­že Đu­kić.
On je do­dao da čla­no­vi gru­pe EKV, pri­pa­da­ju ge­ne­ra­ci­ji „ko­ja je bi­la sprem­na da udah­ne sve­mir”, ali je u to­me bi­la spri­je­če­na, „di­vljač­ki su po­bi­je­ni od stra­ne onih ko­ji su kon­tr­o­li­sa­li pu­te­ve he­ro­i­na”. Pod­sje­tio se po­tom i vre­me­na ka­da se, uz po­moć glu­mi­ce So­nje Sa­vić, upo­znao sa nji­ma.
Po­tom je usli­je­di­lo pre­da­va­nje pro­fe­so­ra isto­ri­je ko­ji ka­že da se za­in­te­re­so­vao za raz­ot­kri­va­nje uvri­je­že­nih isti­na dok je ra­de­ći di­plom­ski rad uvi­dio da iza mno­gih do­ga­đa­ja sto­je oba­vje­štaj­ne i taj­ne slu­žbe, i taj­na, okult­na dru­štva. Od­no­sno, da sve ni­je ona­ko ka­ko nas uče to­kom ško­lo­va­nja. Spot EKV-a, ka­ko se mo­glo ra­zu­mje­ti to­kom pre­da­va­nja, po­slu­žio mu je kao ilu­stra­ci­ja za ono što se de­ša­va oko nas, a što svje­sno ili ne­svje­sno ne tu­ma­či­mo na na­čin na ko­ji bi to tre­ba­lo či­ni­ti. Ipak, spot je i na­kon 25 go­di­na taj­na – ka­že Ka­ra­džić.
– Svi sma­tra­ju da je spot ve­zan za Mi­lo­še­vi­ća i za rat u Ju­go­sla­vi­ji, ali tih ve­za je naj­ma­nje. Seg­ment ko­ji se naj­bo­lje mo­že po­ve­za­ti sa Mi­lo­še­vi­ćem je onaj sef, jer je Bor­ka Vu­čić upo­zna­la Mi­lo­še­vi­ća sa Dej­vi­dom Rok­fe­le­rom i ta­ko je po­če­la nje­go­va ban­kar­ska ka­ri­je­ra ali, mi­slim da se o to­me u to vri­je­me ma­lo pri­ča­lo – na­vo­di, iz­me­đu osta­log, mla­di isto­ri­čar. Na­kon to­ga je usli­je­di­lo nje­go­vo raš­čla­nji­va­nje ka­dro­va iz spo­ta, kao i sim­bo­la vi­dlji­vih u spo­tu, a ko­ji po isto­ri­ča­ru na okult­noj, ezo­te­rič­koj rav­ni go­vo­re i o kon­kret­nim isto­rij­skim zbi­va­nji­ma.
Si­noć je u Vu­če­dol­skoj 3 bi­lo pri­če i o Sten­li­ju Kju­bri­ku i nje­go­vom la­ži­ra­nju snim­ka spu­šta­nja čo­vje­ka na Mje­sec. Ve­če­ras u 20 ča­so­va za­in­te­re­so­va­ni mo­gu po­gle­da­ti do­ku­men­ta­rac „Psi­hi­ja­tri­ja - ili lov na pre­o­sta­le lju­de?”, na­kon če­ga će bi­ti upri­li­čen raz­go­vor s pu­bli­kom, ka­ko na­ja­vlju­je Mi­ško Đu­kić. I, po­sljed­njeg da­na ove ma­ni­fe­sta­ci­je, u pe­tak, 15. apri­la, po­no­vo od 20 ča­so­va, još jed­na pro­jek­ci­ja fil­ma. Ovaj put ri­ječ je o do­ku­men­tar­cu „Ta­la­sna ge­ne­ti­ka i Ko­zi­ri­je­vo ogle­da­lo”, i na­kon to­ga opet raz­go­vor s pu­bli­kom.
Ž.J.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"