Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Onaj kome služite kuću vam je iskopao * Kriju kome su dijelili socijalu pred izbore * Ubica se zna, ko su pomagači * Džigi zakinuo budžet za 1,6 miliona eura * Modni start u Šipčaniku * Svuda prođoh, kući dođoh
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 15-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Kaže žena mužu: - Zašto kupuješ CD, a nemaš CD plejer.
- Isto zašto i ti kupuješ grudnjak.

Šta kaže plavuša kad se žali prijateljici na lošeg muža?
- Nisam još udovica, ali radim na tome!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2016-04-14 PREKINUT SUDSKI POSTUPAK IZMEĐU ARAPSKE KOMPANIJE I ATLAS BANKE, PREDMET UPUĆEN TUŽILAŠTVU
Katnić da ispita garanciju od 12,5 miliona Određuje se prekid postupka, jer odluka o tužbenom zahtjevu zavisi od toga da li je učinjeno krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti. Postupak će se nastaviti na predlog stranke, čim prestanu razlozi prekida postupka – odlučio je sudija Zoran Ašanin
Dan - novi portal
Spi­si pred­me­ta u spo­ru ko­ji je pred Pri­vred­nim su­dom po­kre­nu­la arap­ska kom­pa­ni­ja Ka­spi­ja pro­per­ti hol­dings li­mi­tid pro­tiv Atlas ban­ke Du­ška Kne­že­vi­ća upu­će­ni su glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, ra­di pro­vo­đe­nja iz­vi­đa­ja o po­sto­ja­nju kri­vič­nog dje­la ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti.
Tu od­lu­ku do­nio je po­stu­pa­ju­ći su­di­ja u tom spo­ru Zo­ran Aša­nin na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu.
Arap­ska kom­pa­ni­ja Ka­spi­ja pro­per­ti hol­dings li­mi­tid tu­ži­la je Atlas ban­ku jer joj ni­je is­pla­će­no 12,5 mi­li­o­na, iako se iz­vr­šni di­rek­tor ban­ke Đor­đe Đur­đić na to oba­ve­zao pot­pi­som, pri­li­kom iz­da­va­nja ga­ran­ci­je i mje­nič­nog ovla­šće­nja ban­ke.
– Od­re­đu­je se pre­kid po­stup­ka, jer od­lu­ka o tu­žbe­nom za­htje­vu za­vi­si od to­ga da li je uči­nje­no kri­vič­no dje­lo ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti. Po­stu­pak će se na­sta­vi­ti na pred­log stran­ke, čim pre­sta­nu raz­lo­zi pre­ki­da po­stup­ka. Pred­met upu­ti­ti glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu ra­di pro­vo­đe­nja iz­vi­đa­ja o po­sto­ja­nju kri­vič­nog dje­la ko­je se go­ni po slu­žbe­noj du­žno­sti – od­lu­čio je su­di­ja Aša­nin.
Ta od­lu­ka do­ni­je­ta je na­kon što je za­stup­nik tu­ži­o­ca Ka­spi­ja pro­per­ti hol­dings li­mi­tid Zo­ran Mi­lić od­bio da od­go­vo­ri na pi­ta­nje su­da šta je osnov za iz­da­va­nje ga­ran­ci­je, od­no­sno za ko­ji prav­ni po­sao je iz­da­ta ga­ran­ci­ja za pla­ća­nje i da li je ko­ri­snik ga­ran­ci­je is­pu­nio oba­ve­zu iz tog prav­nog po­sla.
– Pred­met ovog po­stup­ka ni­je prav­ni po­sao za ko­ji je ga­ran­to­va­no tom ban­kar­skom ga­ran­ci­jom, već sa­mo či­nje­ni­ca da li je ban­kov­na ga­ran­ci­ja AB 2005/15, od 20. ma­ja 2015. go­di­ne, ban­kov­na ga­ran­ci­ja ili na­crt ban­kov­ne ga­ran­ci­je. To je pi­ta­nje ko­je sud tre­ba da utvr­di u po­stup­ku – na­veo je Mi­lić.
On je is­ta­kao da, uko­li­ko se ra­di o ban­kar­skoj ga­ran­ci­ji, sud tre­ba da utvr­di da li ona u se­bi sa­dr­ži kla­u­zu­lu ko­ja ka­že ,,ban­ka će neo­po­zi­vo, bez­u­slov­no i na za­htjev pla­ti­ti kom­pa­ni­ji Ka­spi­ja pro­per­ti hol­dings li­mi­tid, ili bi­lo kom opu­no­mo­će­nom ili no­mi­no­va­nom za­stup­ni­ku zah­ti­je­va­nu su­mu u iz­no­su do 12,5 mi­li­o­na eura. Da ban­ka ne­ma pra­vo da vr­ši bi­lo ka­kvo is­pi­ti­va­nje ili tra­ži do­ku­men­to­va­ne za­htje­ve za pla­ća­nje”.
– Zbog to­ga od­bi­jam da dam su­du od­go­vor po kom osno­vu je iz­da­ta ga­ran­ci­ja i da li je li­ce za ko­je je ga­ran­ci­ja iz­da­ta izr­ši­lo svo­je oba­ve­ze – na­veo je on.
Mi­lić je po­zvao sud da od­bi­je pred­log za vje­šta­če­nje, te da se ve­za­no za tu ga­ran­ci­ju po­zo­vu gu­ver­ner i vi­ce gu­ver­ner da ka­žu da li to je­ste ili ni­je ban­kar­ska ga­ran­ci­ja.
Atlas ban­ka je ne­dav­no iza­šla u jav­nost sa tvrd­njom da ni­je­su iz­da­li ga­ran­ci­ju od 12,5 mi­li­o­na eura arap­skoj kom­pa­ni­ja, ni­ti ovla­šće­nje za na­pla­tu, već da se ra­di­lo o na­cr­tu ga­ran­ci­je, što je, ka­ko su na­ve­li, neo­ba­ve­zu­ju­ći prav­ni akt. Na­crt ga­ran­ci­je, na­vod­no je iz­dat po za­htje­vu kli­jen­ta, ko­ji je tre­ba­lo da us­po­sta­vi po­slov­ni od­nos sa kom­pa­ni­jom Ka­spi­ja pro­per­ti hol­dings li­mi­tid, ali da do sa­rad­nje ni­je do­šlo.
Pri­je Atlas ban­ke fi­nan­sij­sku oba­ve­zu pre­ma Ara­pi­ma tre­ba­lo je da iz­mi­ri Kne­že­vić za ko­jeg je u spi­si­ma pred­me­ta na­ve­de­no da je dr­ža­vlja­nin Ki­pra.
Atlas ban­ka je u iz­vr­šnom po­stup­ku ospo­ri­la rje­še­nje o iz­vr­še­nju, ko­je je Pri­vred­ni sud pri­hva­tio.J.V.


Tra­že­no is­klju­če­nje jav­no­sti

Za­stup­nik Atlas ban­ke Igor Mar­ti­no­vić za­tra­žio je pri­je po­čet­ka ju­če­ra­šnjeg ro­či­šta da sud is­klju­či jav­nost, od­no­sno no­vi­na­re ,,Da­na” i ,,Vi­je­sti” sa ras­pra­ve. Za­htjev je obra­zlo­žio ti­me što u po­stup­ku, ka­ko je na­veo, mo­že do­ći do ot­kri­va­nja ban­kar­ske taj­ne. Mar­ti­no­vić se po­zvao na Za­kon o ban­ka­ma, ko­jim je, ka­ko je na­gla­sio, im­pe­ra­tiv­no nor­mi­ra­no da su ban­ke i osta­li uče­sni­ci du­žni da ču­va­ju ban­kar­ske taj­ne i spri­je­če nji­ho­vo ob­ja­vlji­va­nje. Za­tup­nik Ka­spi­ja pro­pert hol­dings osta­vio je taj za­htjev su­du na ocje­nu, a su­di­ja Aša­nin ga je od­bio.
Sud je od­bio i za­htjev za­stup­ni­ka Atlas ban­ke da tu­ži­lac pred­uj­mi tro­ško­ve u iz­no­su od 16,2 hi­lja­de eura. Mar­ti­no­vić je, na­kon što je sud do­nio rje­še­nje o pre­ki­du po­stup­ka, tra­žio da se iz­ja­sni na na­vo­de tu­ži­o­ca, što mu sud ni­je do­zvo­lio, na­kon če­ga je od­bio da pot­pi­še za­pi­snik sa ras­pra­ve.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"