Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano gradi hotel na tuđem placu * Smjenjuju pomoćnika ministra, a zapošljavaju partijskog vojnika * Vlada krije kome je isplatila 8,68 miliona * Za Ivanovića, Kolarević i Šarića ne morate čekati papire iz Paname * Šansa za studiranje na 13 fakulteta * Brano gradi hotel na tuđem placu * Traže Kameronovu ostavku zbog „Panamskih papira”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-04-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Goran Danilović, predsjednik IO Demosa:
Borimo se za poštene izbore, a ne za saradnju sa DPS-om.

Vic Dana :)

Idu policajac i plavuša plažom i plavuša vidi galeba, pa kaže:
●Dragi, vidi, to je roda.
Policajac joj kaže:
●Nije to roda, to je galeb, od njega se prave čokolade.


Muškarac ulazi u knjižaru i pita prodavačicu:
- Imate li knjigu „Muškarac - gazda u kući”? A ona odgovara: „Bajke su na prvom spratu!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-04-07 MILIVOJE KATNIĆ IMA ČUDNE KRITERIJUME U IZBORU SARADNIKA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA
Pismo Jovanoviću i Katnić Batinaš iz crnih trojki imenovan u specijalni tim U anonimnom pismu koje je Duško Jovanović dobio nakon što je napadnut 2000. godine, piše da je Vladan Lazović jedna od tri osobe koje su učestvovale u njegovom prebijanju, što je kasnije u tužilaštvu potvrdio i Brajuško Brajušković
Dan - novi portal
Biv­ši pri­pad­nik SAJ-a Vla­dan La­zo­vić, ko­ji se sum­nji­čio za pre­bi­ja­nje Du­ška Jo­va­no­vi­ća, vla­sni­ka i ured­ni­ka „Da­na”, ime­no­van je u po­li­cij­ski spe­ci­jal­ni tim ko­ji će se bo­ri­ti pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Taj tim je pod in­ge­ren­ci­ja­ma spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, a na nje­go­vom če­lu je Dra­gan Ra­do­njić, du­go­go­di­šnji šef pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta. Osim La­zo­vi­ća, u ti­mu, ko­ji tre­ba da bro­ji de­set čla­no­va, ime­no­van je još sa­mo De­jan Kat­nić, ko­ji, ka­ko sa­zna­je­mo, ni­je u rod­bin­skim ve­za­ma sa glav­nim spe­ci­jal­nim tu­ži­o­cem.
Po­li­cij­ski is­tra­žni tim je po­čeo sa ra­dom kra­jem fe­bru­a­ra, ali ni na­kon vi­še od mje­sec da­na ni­je kom­ple­ti­ran. Ina­če, Vla­dan La­zo­vić je bra­ta­nić Zo­ra­na La­zo­vi­ća, du­go­go­di­šnjeg slu­žbe­ni­ka ANB-a,
– Osim Ra­do­nji­ća, ko­ji je šef ti­ma, iza­bra­ni su još Vla­dan La­zo­vić, ko­ji je ne­ka­da ra­dio u SAJ-u, kao i De­jan Kat­nić, ko­ji je bio za­po­slen u Od­sje­ku za bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la. Osta­lo je da se po­pu­ni još osam mje­sta, ali ni­ko ne zna ka­da će tim bi­ti kom­ple­ti­ran – ka­zao je naš iz­vor.
Ve­o­ma je ču­dan kri­te­ri­jum po ko­jem je Vla­dan La­zo­vić iza­bran u po­me­nu­ti tim, ko­ji je u in­ge­ren­ci­ja­ma Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća. Na­i­me, La­zo­vić se sum­nji­či da je 2000. go­di­ne, kao pri­pad­nik SAJ-a i „cr­nih troj­ki”, uče­stvo­vao u pre­bi­ja­nju po­sla­ni­ka i vla­sni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Nje­go­vo ime je bi­lo na­zna­če­no u pi­smu ko­je je Jo­va­no­vić na­kon tog do­ga­đa­ja ano­nim­no do­bio. Tvrd­nje da je La­zo­vić uče­stvo­vao u tom pre­bi­ja­nju po­tvr­dio je, ta­ko­đe, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na i Bra­ju­ško Bra­ju­ško­vić, biv­ši po­li­cij­ski slu­žbe­nik.
– Po­koj­nog Du­ška Jo­va­no­vi­ća 2000. go­di­ne pre­tu­kli su pri­pad­ni­ci Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) Slav­ko Đu­ro­vić, Vla­do La­zo­vić i Dra­gan Ka­le­zić – pi­še u pi­smu ko­je je ured­ni­ku „Da­na” ne­u­tvr­đe­nog da­tu­ma pri­je smr­ti ano­nim­no do­sta­vi­la oso­ba ko­ja se pred­sta­vlja kao spe­ci­ja­lac. Pi­smo je pro­na­đe­no na­kon ubi­stva Jo­va­no­vi­ća, u nje­go­voj do­ku­men­ta­ci­ji.
– Go­spo­di­ne Jo­va­no­vi­ću, Va­še tvrd­nje da su Vas pre­tu­kli pri­pad­ni­ci MUP-a su pot­pu­no tač­ne. Ra­di se o pri­pad­ni­ci­ma an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce sa Zla­ti­ce, ko­ji pri­pa­da­ju ba­ti­na­škom vo­du za po­tra­žne dje­lat­no­sti. Svim ova­kvim ak­ci­ja­ma ru­ko­vo­di i ko­man­dant je­di­ni­ce Ve­se­lin Ve­ljo­vić i po­moć­nik mi­ni­stra za DB Du­ško Mar­ko­vić. U ovom vo­du su pro­vje­re­ni ba­ti­na­ši, a, osim lju­di sa spi­ska, oni po­vre­me­no ba­ti­na­ju po svom na­ho­đe­nju. Vo­ze is­klju­či­vo naj­no­vi­ja vo­zi­la i dži­po­ve i ra­de sa­mo no­ću i u ci­vi­lu. Udar­na troj­ka „ba­ti­na­škog” vo­da je Slav­ko Đu­ro­vić iz Bi­je­log Po­lja, Vla­do La­zo­vić, stric mu je šef DB-a u Bi­je­lom Po­lju Zo­ran La­zo­vić, kao i Dra­gan Ka­le­zić iz Pod­go­ri­ce. Oni su iz­ve­li ove na­ve­de­ne na­pa­de uz lo­gi­sti­ku star­je­ši­na i još jed­nog di­je­la po­li­ca­ja­ca ko­ji vr­še osma­tra­nje i op­ser­va­ci­ju „objek­ta”. Vr­lo ma­lo nas je uklju­če­no u či­ta­ve ope­ra­ci­je. Mi sa­mo zna­mo ma­le de­ta­lje, i za to nas pri­pre­ma­ju po­je­di­nač­no, i uglav­nom za osma­tra­nje ši­reg po­ja­sa – na­vo­di­lo se u pi­smo.
Tu­ži­la­štvo je ta­da otvo­ri­lo is­tra­gu o ovom slu­ča­ju, a is­kaz je dao i sam Bra­ju­ško­vić, ko­ji je jav­no pro­go­vo­rio o „cr­nim troj­ka­ma”. On je u is­ka­zu da­tom 2.9.2013. go­di­ne na­veo da su oso­be ko­je su fi­zič­ki na­pa­le Du­ška Jo­va­no­vi­ća ta­da­šnji pri­pad­ni­ci SAJ-a Slav­ko Đu­ro­vić i Vla­dan La­zo­vić, a da dru­ga li­ca ko­ja su na bi­lo ko­ji na­čin po­ve­za­na sa pra­će­njem ili na­pa­dom na no­vi­na­re i opo­zi­ci­o­na­re ne mo­že da iden­ti­fi­ku­je.
Tro­ji­ca po­me­nu­tih sa­jo­va­ca su u svo­jim is­ka­zi­ma de­man­to­va­li te na­vo­de i ka­za­li da oni ne­ma­ju ni­ka­kve ve­ze sa pred­met­nim do­ga­đa­jem.
In­te­re­sant­no je i da tu­ži­la­štvo i Upra­va po­li­ci­je ni­su do­sta­vi­li Ko­mi­si­ji za pra­će­nja is­tra­ga o na­pa­di­ma na no­vi­na­re do­ku­men­ta­ci­ju o slu­ča­ju pre­bi­ja­nja Du­ška Jo­va­no­vi­ća.D.Ž.


Su­kob po­li­ci­ja–tu­ži­la­štvo

Vi­še od po­la go­di­ne tra­ja­la je sva­đa iz­me­đu Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća i Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća, di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je, oko iz­bo­ra še­fa po­li­cij­skog spe­ci­jal­nog ti­ma. Iako je od­bi­jao da po­dr­ži kan­di­da­tu­ru Dra­ga­na Ra­do­nji­ća, Sto­ja­no­vić je na kra­ju po­pu­stio i pri­stao da da sa­gla­snost na ime­no­va­nje. Sto­ja­no­vić ni­je htio da pred­lo­ži Ra­do­nji­ća zbog, ka­ko je re­kao, lo­ših re­zul­ta­ta, ali je kra­jem fe­bru­a­ra ipak pro­mi­je­nio od­lu­ku.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"