Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Ne potpisujemo sporazum prije Radojkine ostavke * Novac uzeo da podmiti vještake, a ne Katnića * Prodavali i opasnu opremu za bebe * Milovom kumu šest miliona državne pomoći * Oteo avion da bi predao pismo bivšoj ženi * „Božji prorok” u američkom Kongresu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
I 2012. godine projekat „Hiljadu plus stanova” pokrenut je uoči parlamentarnih izbora, a veliki broj siromašnih građana ostao je bez neriješenog stambenog pitanja nakon što su prethodno morali da glasaju za DPS.

Vic Dana :)

Čovjek gleda svjetsko prvenstvo u fudbalu. Dolazi dijete i kaže:
- Tata, tata, mamu su zgazila kola!
Čovjek ne pomjera pogled s televizora i kaže:
- Počni ti da plačeš, sad ću ja da dođem.

Prije mnogo godina, jedan mladić je pitao djevojku da se uda za njega.
Rekla je NE!
Tako je on dugo živio srećno!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2016-03-28 OSUMNJIČENI ZA BUDVANSKU AFERU „JAZ” BRANISLAV SAVIĆ ZADAJE GLAVOBOLJU SPECIJALNOM TUŽIOCU MILIVOJU KATNIĆU
Savić i Katnić Gugi odbio sporazum sa tužilaštvom Saviću je nuđeno da robija tri godine i da plati kaznu blizu pola miliona eura, ali je on to odbio tvrdeći da je oštećen on, a ne Opština Budva Da je potpisao sporazum o priznanju krivice Saviću bi bio ukinut pritvor. Pošto je odbio da prizna krivicu, a svjedoci još nijesu saslušani, do daljnjeg će ostati u Spužu
Dan - novi portal
Bu­dvan­ski bi­zni­smen Bra­ni­slav Sa­vić Gu­gi, vla­snik fir­me „Gu­gi ko­merc”, od­bio je da pot­pi­še spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce ko­ji mu je po­nu­di­lo Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo. Ka­ko „Dan” sa­zna­je, nje­mu je od stra­ne tu­ži­la­štva po­nu­đe­no da u za­mje­nu za pri­zna­nje kri­vi­ce za na­no­še­nje mi­li­on­ske šte­te Op­šti­ni Bu­dva do­bi­je tri go­di­ne ro­bi­je i da is­pla­ti oko po­la mi­li­o­na. Da je pot­pi­sao spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce, Sa­vi­ću bi bio uki­nut pri­tvor, ali po­što je to od­bio, a svje­do­ci još ni­je­su sa­slu­ša­ni, on će do dalj­njeg osta­ti u Spu­žu.
Ponudu za sporazumno priznanje krivice Savić je dobio prilikom prvog saslušanja, nekoliko sati pošto je uhapšen. Kako je odbio dogovor sa Specijalnim državnim tužilaštvom, Saviću je određeno zadržavanje, a nakon toga i pritvor.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić uspio je do­sad da sklo­pi spo­ra­zu­me sa ne­ko­li­ko osum­nji­če­nih u afe­ra­ma u bu­dvan­skoj op­šti­ni, ali ne i sa Sa­vi­ćem.
Ka­ko je „Dan” sa­znao iz tu­ži­la­štva, svje­do­če­ći u is­tra­zi u pred­me­tu pro­tiv Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, Sa­vić je ne­gi­rao da je nje­go­va fir­ma „Gu­gi ko­merc” pri­li­kom iz­grad­nje kon­cert­nog pla­toa na Ja­zu na­ni­je­la Op­šti­ni Bu­dva šte­tu od dva i po mi­li­o­na, ka­ko sum­nja tu­ži­la­štvo. Ka­ko je tvr­dio, zbog po­sla ko­ji je u ma­ju 2007. ugo­vo­rio sa ku­mom i ta­da­šnjim pred­sjed­ni­kom bu­dvan­ske op­šti­ne Raj­kom Ku­lja­čom, nje­go­va kom­pa­ni­ja je pre­tr­pje­la šte­tu od 1.200.000 eura jer ih Op­šti­na Bu­dva do da­nas ni­je is­pla­ti­la za po­slo­ve ko­je su oba­vi­li iako su is­po­što­va­li sve oba­ve­ze i is­pla­ti­li po­di­zvo­đa­če ra­do­va. Po­ja­snio je da je dio nov­ca ko­ji je tre­ba­lo da im bu­de is­pla­ćen re­fun­di­ran pre­ko ce­si­ja, a da mi­mo to­ga ni­je­su do­bi­li ni­šta.
Pre­ma Sa­vi­će­vim ri­je­či­ma, upra­vo je Ku­lja­ča, ko­ji je u ovom po­stup­ku do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka, taj ko­ji ni­je is­po­što­vao oba­ve­ze iz ugo­vo­ra u ime Op­šti­ne Bu­dva.
Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje tu­ži­o­ca, Sa­vić je re­kao da taj po­sao ne bi mo­gao bi­ti ugo­vo­ren bez zna­nja i odo­bre­nja Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, ko­ji je bio pot­pred­sjed­nik od­bo­ra za or­ga­ni­za­ci­ju kon­cer­ta.
Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal, ra­ni­je je uhap­šen iz­vr­šni di­rek­tor fir­me „Gu­gi ko­merc” Dra­go­ljub Mi­lo­va­no­vić, ko­ji je pot­pi­sao aneks ugo­vo­ra ko­ji su Op­šti­na Bu­dva i ta fir­ma za­klju­či­li 2007. uoči kon­cer­ta gru­pe Ro­ling­stons na Ja­zu. Sum­nja se da su sa­da­šnji i biv­ši op­štin­ski čel­ni­ci i čla­no­vi Ko­mi­si­je za pro­cje­nu vri­jed­no­sti ra­do­va na iz­grad­nji pla­toa za mu­zič­ke ma­ni­fe­sta­ci­je na Ja­zu fir­mi Gu­gi ko­merc is­pla­ti­li dva mi­li­o­na vi­še od stvar­ne vri­jed­no­sti iz­ve­de­nih ra­do­va.
U čla­nu de­vet spor­nog anek­sa pi­še da će Op­šti­na Bu­dva fi­nan­si­ra­ti 60 od­sto ra­do­va, a Gu­gi ko­merc 40 od­sto od iz­no­sa ko­ji utvr­di ko­mi­si­ja za utvr­đi­va­nje obi­ma i vri­jed­no­sti ra­do­va na iz­grad­nji te in­fra­struk­tu­re.
Na­kon to­ga je fir­ma „Gu­gi ko­merc” od mar­ta do ju­la 2007. go­di­ne gra­di­la pla­to na Ja­zu. Da­lje se na­vo­di da je Ku­lja­ča u ja­nu­a­ru 2008. go­di­ne ime­no­vao ko­mi­si­ju za utvr­đi­va­nje obi­ma i vri­jed­no­sti ra­do­va, ko­ju su sa­či­nja­va­li Đor­đe Pa­vlo­vić, Mi­loj­ka Ko­va­če­vić, Mi­o­drag Sa­mar­džić i Dra­gi­ca Po­po­vić, ko­ji su, ka­ko se na­vo­di, u iz­vje­šta­ju na­ve­li da je ukup­na vri­jed­nost ra­do­va 6.700.333,96 eura, iako je vri­jed­nost ra­do­va ko­ju je iz­ve­lo Sa­vi­će­vo pred­u­ze­će bi­la 2.105.770,38 eura.
Na osno­vu ta­kvog iz­vje­šta­ja, Op­šti­na Bu­dva je ka­sni­je vr­ši­la pla­ća­nja u iz­no­su od 60 od­sto, od­no­sno 4.020.200,37 eura, iako je stvar­na oba­ve­za iz­no­si­la 1.263.462,23 eura. Ti­me je, ka­ko se na­vo­di u na­red­bi o spro­vo­đe­nju is­tra­ge, pred­u­ze­ću „Gu­gi ko­merc” pri­ba­vlje­na imo­vin­ska ko­rist od 2.144.429,99 eura, a Op­šti­ni Bu­dva na­ni­je­ta šte­ta u istom iz­no­su.
D.Ž.–M.V.P.


Ku­lja­ča na­mje­stio po­sao

U na­red­bi o spro­vo­đe­nju is­tra­ge na­vo­di se da su Raj­ko Ku­lja­ča i La­zar Ra­đe­no­vić, te Mi­loj­ka Ko­va­če­vić, Mi­o­drag Sa­mar­džić i Dra­gi­ca Po­po­vić, kao sa­vjet­ni­ci u Se­kre­ta­ri­ja­tu za in­ve­sti­ci­je, u pe­ri­o­du od de­cem­bra 2006. do kra­ja 2010. go­di­ne fir­mi Gu­gi ko­merc pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist, u če­mu im je umi­šljaj­no po­mo­gao Đor­đe Pa­vlo­vić.
Ku­lja­ča je, na­vod­no, svje­sno pro­pu­stio da do­ne­se od­lu­ku o po­kre­ta­nju po­stup­ka jav­ne na­bav­ke, već je za­jed­no sa La­za­rom Ra­đe­no­vi­ćem, ko­ji je ta­ko­đe znao za na­ve­de­ni pro­pust, sa di­rek­to­rom Gu­gi ko­mer­ca Dra­go­lju­bom Mi­lo­va­no­vi­ćem za­klju­čio aneks ugo­vo­ra o za­ku­pu ne­iz­gra­đe­nog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta na Ja­zu br. 0104-1408/1 od 16.11.2001. go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"