Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ubio djevojku, pa presudio sebi * Neistomišljenike prijavljuje policiji * Funkcioneri DPS-a kupovali glasove za Brajovića * Ako DPS ne podrži smjene, raskinućemo koaliciju * Zablistali na pet jezika * Čovjek u plamenu ispao iz auta * Ubio djevojku, pa presudio sebi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 11-06-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, lider Nove srpske demokratije:
Dok su drugi trgovali i pogađali se sa Milom Đukanovićem, srpski narod je nepokolebljivo stajao u opoziciji nakaradnom, kriminalizovanom i korumpiranom režimu.

Vic Dana :)

Razgovaraju dva ludaka od kojih jedan plete džemper:
- Šta to radiš?
- Pletem džemper.
- Koje će boje da bude?
- Je l’ znaš onu boju trula višnja?
- Znam.
- E, isti takav samo zelen.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-06-10 IZ CGO OCIJENILI DA RAD TUŽILAŠTVA NE DAJE REZULTATE Tužioci bez učinka
Dan - novi portal
Rad tu­ži­la­štva ka­rak­te­ri­še hro­nič­ni iz­o­sta­nak mjer­lji­vih re­zul­ta­ta, a ne spro­vo­de se ni­ka­kve mje­re za utvr­đi­va­nje od­go­vor­no­sti tu­ži­la­ca, što ogra­ni­ča­va una­pre­đi­va­nje efi­ka­sno­sti i efek­tiv­no­sti tog dr­žav­nog or­ga­na, oci­je­nje­no je iz Cen­tra za gra­đan­sko obra­zo­va­nje (CGO). Sa­rad­ni­ca na pro­gra­mi­ma u CGO Ta­ma­ra Mi­laš ka­za­la je da je ta ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja kroz dva za­htje­va za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma do­šla do po­da­ta­ka ko­ji uka­zu­ju na ozbilj­ne pro­ble­me tu­ži­la­štva u us­po­sta­vlja­nju po­treb­nih ka­pa­ci­te­ta za bor­bu pro­tiv svih vi­do­va kri­mi­na­li­te­ta. Ona je pre­do­či­la pi­ta­nja ko­ja je CGO po­slao Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci i Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu.
–Pi­ta­nja su: Ko­li­ki je uku­pan broj for­mi­ra­nih pred­me­ta u Vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, od­no­sno Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­gor­ci, u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 30. apri­la ove go­di­ne? Ko­li­ki je uku­pan broj iz­vi­đaj­nih rad­nji po­kre­nut od VDT, od­no­sno ODT Pod­go­ri­ca, u istom pe­ri­o­du, kao i ka­kav je nji­hov sta­tus, od­no­sno da li su za­vr­še­ne ili su u to­ku? Ko­li­ki je uku­pan broj op­tu­žnih pred­lo­ga od VDT, od­no­sno ODT Pod­go­ri­ca, u istom pe­ri­o­du – na­ve­la je Mi­laš.
Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, Vr­hov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo je od­bi­lo taj za­htjev CGO, uz obra­zlo­že­nje da ne po­sje­du­je do­ku­ment ko­ji sa­dr­ži tra­že­ne in­for­ma­ci­je, pa bi pri­stup in­for­ma­ci­ji zah­ti­je­vao sa­či­nja­va­nje no­ve in­for­ma­ci­je.
–Sma­tra­mo da je ne­do­sta­tak ovih evi­den­ci­ja u VDT-u kraj­nje za­bri­nja­va­ju­ći jer to ogra­ni­ča­va ana­li­zu učin­ka tu­ži­la­štva i, sled­stve­no to­me, uvo­đe­nja bi­lo ka­kvih mje­ra in­ter­ven­ci­je u prav­cu po­bolj­ša­nja sta­nja –is­ta­kla je Mi­laš.
Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Pod­go­ri­ci od­go­vo­ri­lo je da je u pr­va če­ti­ri mje­se­ca ove go­di­ne for­mi­ra­lo 1.394 pred­me­ta, pri če­mu su u istom pe­ri­o­du na­pra­vlje­na 174 op­tu­žna ak­ta, od­no­sno sve­ga 12,48 od­sto.
–Ka­da se ana­li­zi­ra­ju sa­mi op­tu­žni ak­ti, do­la­zi­mo do po­da­tka da je tu 146 op­tu­žnih pred­lo­ga ko­ji tek tre­ba da se po­tvr­de ili od­bi­ju u smi­slu pri­hva­tlji­vo­sti za sud, što je 10,46 od­sto od ukup­nog bro­ja pred­me­ta, a sa­mo je 28 op­tu­žni­ca ko­je su u pro­ce­du­ri pred cr­no­gor­skim su­do­vi­ma, od­no­sno 2,01 od­sto – sa­op­šti­la je Mi­laš.
Ka­ko je do­da­la, na osno­vu tog mr­ša­vog učin­ka mo­glo bi se za­klju­či­ti da tu­ži­o­ci gu­be svo­ju pri­mar­nu ulo­gu da pred su­do­vi­ma pro­ce­su­i­ra­ju raz­li­či­te ob­li­ke kri­mi­na­li­te­ta i pre­tva­ra­ju se u „iz­vi­đa­če”.
–Ta­ko­đe, či­nje­ni­ca da VDT ne­ma ova­kve po­dat­ke uka­zu­je na ne­u­jed­na­če­nu prak­su vo­đe­nja evi­den­ci­ja unu­tar sa­mog tu­ži­la­štva, što je ozbi­ljan pro­blem u smi­slu si­ste­ma­ti­za­ci­je po­da­ta­ka i ana­li­ze nje­go­vog ra­da – uka­za­la je Mi­laš i do­da­la da je neo­p­hod­no us­po­sta­vi­ti si­stem od­go­vor­no­sti u tu­ži­la­štvu, od ko­jeg mno­go to­ga za­vi­si i u pro­ce­su pre­go­vo­ra sa EU.
On je za­klju­či­la da su tu­ži­la­štvu po­treb­ni si­stem­ski re­zo­vi ko­ji će do­pri­ni­je­ti us­po­sta­vlja­nju po­treb­ne od­go­vor­no­sti u tu­ži­lač­koj or­ga­ni­za­ci­ji, od di­sci­plin­ske do kri­vič­no­prav­ne, a po­sle­dič­no i una­pre­đi­va­nju uči­na­ka tog or­ga­na.D.Ž.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Dan - novi portal
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"